"Neft xammalının əsas tərkibi və emal üsullarının xarakteristikası" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Avtomobil nəqliyyatlarının zəhərli tullantılarının ixtisar edilməsinin vacibliyi ekoloji təmiz benzinlərinin tərkibində qurğuşunun qatılığının azaldılması və etilləşməmiş benzinlərin buraxılması məsələsini qarşıya qoyur.
 
== Neftin son emal prosesi==
Neftdən böyük praktik əhəmiyyətli müxtəlif məhsulları alınır. İstehsalçılar
əvvəllər həll olmuş şəkildə qaz karbohidrogenlərini (əsasən metanı) ayırırdılar.
1.574

edits