"Abbasqulu Nəcəfzadə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

219 bayt əlavə edildi ,  3 il öncə
* 2003 : Azərbayсan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti (I nəşr). Bakı: Min bir mahnı MMС, 224 s. (müəllif).
* 2004 : [http://anl.az/el/n/na_acail_1.pdf '''Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti''']. (Yenidən işlənmiş II nəşr). Bakı: Min bir mahnı, 224 s. (müəllif).
* 2004 : [http://anl.az/el/n/na_cha_1_65.pdf '''Çalğı alətlərimiz''']. (kitabça). Bakı: Min bir mahnı MMC, 128 s. (müəllif).
* 2004 : [http://anl.az/el/n/na_bhdg_1-46.pdf '''Balabançı Həsən dayının gülməcələri''']. Bakı: Min bir mahnı MMС, 80 s. (müəllif).
* 2006 : Əlihüseyn Dağlı “Ozan Qaravəli”. Bakı: MBM, 192 s. (tərtibçi).
* 2006 : Azərbaycan nə­fəs alətləri (or­qanoloji-tarixi tədqiqat). Sənətşünaslıq namizədi dis­sertasiya işi. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musi­qi Akademiyasının kitabxana­sı, 186 s. (müəllif).
* 2006 : Azərbaycan nə­fəs alətləri (or­qanoloji-tarixi tədqiqat). Sənətşünaslıq namizədi dis­sertasiya işinin avtoreferatı. Ü.Hacıbəyli adına Bakı: MBM, 26 s. (müəllif).
* 2007 : [http://anl.az/el/n/na_xcatm.pdf '''Xalq çalğı alətlərinin tədrisi metodikası''' (dərs vəsaiti, I nəşr)]. Bakı: MBM, 64 s. (müəllif).
* 2008 : [http://www.anl.az/el/n/na_im.pdf '''İki mahnı''' (Mikayıl Müşviqin 100 illik yubileyinə).] . '''(solo, səs ilə fortepi­ano üçün klavir). Bakı:''' MBM, 16 s. (müəllif).
* 2010:   Zərb alətlərinin “Not-ixtisas” fənni üçün proqram, Bakı: Elnur LTD, 34 s. (həmtərtibçi).
* 2010:   Bakalavr təhsili üzrə balaban alətinin “İxtisas-muğam” fənni üçün proqramı. Bakı: MBM, 40 s. (həm­tər­tibçi).
* 2012 : İdiofonlu çalğı alətlərinin Azər­baycan örnəklə­ri, mənşəyi və yeni təsnifatı. Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru dis­sertasiya işi. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musi­qi Akademiyasının kitabxana­sı, 299 s. (müəllif).
* 2012 : İdiofonlu çalğı alətlərinin Azər­baycan örnəklə­ri, mənşəyi və yeni təsnifatı. Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru dis­sertasiya işinin avtoreferatı. Bakı, MBM, 42 s. (müəllif).
* 2012 : Xalq çalğı alət­lərinin tədrisi me­­­todikası (dərs vəsaiti, ye­ni­dən işlənmiş II nəşr). Bakı: MBM, 92 s. (müəllif).
* 2013 : Tar, kamança, qanun və balaban ixtisası üzrə (bakalavr hazırlığı) “Müşayiət sinfi” fən­ni­­ üçün proqram, Bakı: MBM, 40 s. (həmtərtibçi).
* 2016 : AMK-nın “Et­noorqanalogiya” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 16 s. (tərtibçi).
* 2016 : AMK-nın “Et­noorqanalogiya” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün dərslik. Bakı: Ecoprint, 304 s. (müəllif).
* 2017 : ADMİU-nun "Muğam" fənni. üzrəAli bakalavrmusiqi pilləsiməktəbləri üçün dərs vəsaiti. Bakı: Ecoprint, 160 s. (həmmüəllif). 
* 2017 : Sənətşünaslıq (6213.01 - Musiqi sənəti) üzrə elmi-tədqiqat işlərinin yazılışına dair tövsiyələr (metodik vəsait). Bakı: Ecoprint, 56 s. (müəllif).
* 2017 : AMK-nın “İnstrumental mu­ğam ifaçı­lı­ğı­nın meto­do­logiyası” fənni üzrə ma­gis­tratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 24 s. (tərtibçi).
* 2017 : AMK-nın “Mən­bəşünaslıq” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 20 s. (tərtibçi).
* 2017 : AMK-nın “Solo oxuma (xa­­­nən­dəlik sə­nə­­tinin) müasir prob­lemləri” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 20 s. (tərtibçi).
* 2017 : AMK-nın “Solo oxumanın (muğam ifaçılı­ğı­­nın) tarixi” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 16 s. (tərtibçi).
* 2017 : AMK-nın “Xa­nəndəlik sə­nə­ti­nin nəzə­ri­yyə­si”fənnisi” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 20 s. (tərtibçi).
* 2017 : “Kitabi-Dədə Qor­qud” das­ta­nın­da çalğı alət­lə­ri (təd­qi­qat və lüğət). B.: Elm və təhsil, 2017, 264 s. (müəllif).
 
=== Məqalələri ===
Anonim istifadəçi