"Benzilamin" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

24 bayt əlavə edildi ,  3 il öncə
k
Düzəlişin təsviri yoxdur.
k
 
== Kimyəvi xassələri ==
Benzilamin güclü əsasdır (K 2,35×10-5). Xassələrinə görə [[alifatik aminlərəaminlər]]ə yaxındır. Onun N-alkiltörəmələri, məs. C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>2</sub>NHR daha güclü əsasdır. Benzilamin benzolla (tərkib 1:3, ərimə t-ru 15,3<sup>0</sup>C), p-krezolla (1:1, ərimə t-ru 6<sup>0</sup>C) və qarışqa turşusu (1:1, ərimə t-ru 81<sup>0</sup>C) ilə adduklar əmələ gətirir. [[Karbon]][[mineral turşularınturşular]]ın məhlulları ilə duzlar əmələ gətirir, Məs., monohidroxlorid (ərimə t-ru 260<sup>0</sup>C), sulfat (ərimə t-ru 93<sup>0</sup>C), pikrat (ərimə t-ru 194<sup>0</sup>C). Havadan CO<sub>2</sub>-ni udaraq bərk karbamat əmələ gətirir. Benzilaminnin sirkə turşusu ilə reaksiyasından N-asetilbenzilamin, HNO<sub>3</sub> ilə nitrolaşmasından nitrobenzilaminlər (müvafiq olaraq 8, 49 və 43% orto-, meta- və para- izomerlərin qarışığı), katalitik hidrogenləşməsindən heksahidrobenzilamin C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>CH<sub>2</sub>NH<sub>2</sub> alınır.
 
== Alınması ==
Sənayedə benzilamini [[benzonitrilin]] (kat-Ni; 110<sup>0</sup>C; 2MPa) və ya [[benzaldehidin]] (kat-Reney nikeli; 100<sup>0</sup>C; 15MPa) NH<sub>3</sub> iştirakında katalitik hidrogenləşməsindən, eləcə də benzilxloridin[[benzilxlorid]]in NH<sub>3</sub>-lə qarşılıqlı təsirindən alırlar.
 
== Tətbiqi ==
1.406

edits