"AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
4. Türkoloji sənətşünaslıq sahəsində tədqiqatların başlıca inkişafının, türk etnik mədəniyyət dünyasının incəsənətində eyniləşdirilmənin, məlumatın, innovasiyanın və şərhin kompleks öyrənilmə problemini nəzərdə tutan “5 U Proqram”ın həlli. Azərbaycan incəsənətinin türk xalqlarının mədəniyyət irsində rolunu və yerini müəyyənləşdirmək.
 
5. Türk ölkələrinin milli incəsənət məktəbləri ilə qarşılıqlı əlaqənin təcrübi mübadiləsini möhkəmləndirmək və genişləndirmək. Türkiya, QazaxstanQazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan və Rusiyanın türk regionlarının tədqiqat və tahsil mərkəzləri ilə elmi əməkdaşlıq haqqında müqavilənin bağlanması. Bakıda Beynəlxalq “Türkoloji sənətşünaslıq” Problem şurası yaradılsın.
 
6. Azərbaycan incəsənətinin öyrənilməsində dəqiq metodları tatbiqi, “Azərbaycan incəsənəti rəqəmlərdə” proqramının işlənməsi və həyata keçirilməsi, ölkəmizin bədii irsini infirmasiya cəmiyyəti dilinin məna təbəqəsinə tərcümə etmək, Azərbaycan incəsənət tarixi üzrə klassik əsərlərin İnternet variantınl hazırlamaq.