"Kimyəvi reaksiya" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

11 bayt çıxarıldı ,  2 il öncə
Krekinq, dehidrogenləşmə və dehidratlaşma reaksiyaları da parçalanma reaksiyalarıdır.
 
==== Əvəzetmə reaksiyaları ====
Mürəkkəb maddəni təşkil edən atomlardan birini və ya bir neçəsini digər maddə atomlarının əvəz etməsi ilə gedən reaksiyalara əvəzetmə reaksiyaları deyilir.
A + BC → AB + C
 
Bəsit və mürəkkəb maddələr arasında gedən bütün əvəzetmə reaksiyaları oksidləşmə-reduksiya tiplidir.
2Al + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> → 2Fe + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
Zn + <sub>2</sub>HCl → ZnCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>
2KBr + Cl<sub>2</sub> → 2KCl + Br<sub>2</sub>
 
Bu cür reaksiyalar, adətən iki mürəkkəb maddə arasında gedir. Belə reaksiyalara misal olaraq silisium-dioksidlə oksigenli turşuların duzlarının reaksiyalarını göstərmək olar:
CaCO<sub>3</sub> + SiO<sub>2</sub> → CaSiO<sub>3</sub> + CO<sub>2</sub>
Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 3 SiO<sub>2</sub> = 3 CaSiO<sub>3</sub> + P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
 
==== Dəyişmə reaksiyaları ====
Anonim istifadəçi