"XVIII Xunq" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

8 bayt çıxarıldı ,  3 il öncə
k
Düzəlişin təsviri yoxdur.
k
k
'''XVIII Xunq''' - Vanlanq dövlət qurumunun sonuncu hökmdarıdır . O , e . ə . 286 - 257 - ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdur . Atası XVII Xunqun vəfatından sonra taxta sahib olan XVIII Xunqun hakimiyyəti illərində Vanlanq dövlət qurumunun ərazisində tərəqqi bir müddət davam etmişdir . Vanlanq dövlət qurumunda dəmir alətlərin tətbiqi nəticəsində məhsuldarlıq xeyli artmış , əkin sahələri genişlənmişdi . Nəticədə zəhmətkeş kəndlilər cəngəllikləri qıraraq onları tarlalara çevirirdilər . Daşqınların qarşısını almaq üçün bəndlər ucaldılır , susuz yerlərə kanallar çəkilirdi . İstedadlı dövlət xadimi olan XVIII Xunq mərkəzi idarə aparatını xeyli təkmilləşdirmişdi . Onun hakimiyyəti illərində hərbi və iqtisadi sahəni idarə etmək üçün xüsusi vəzifələr təsis edilmişdi . Daxili işlərə isə " Bo - tin " adlanan nazir baxırdı . Məhz onun hakimiyyəti illərində hökmdar qızları " Minınonq " titulunu daşıyırdı . XVIII Xunq qonşu dövlətlərlə siyasi və iqtisadi əlaqələri genişləndirmişdi . Onun hakimiyyəti illərində mədəniyyətin inki-şafınainkişafına xüsusi diqqət yetirilirdi . Qul əməyinin tətbiqi genişlənirdi . Kəndlilər kəl , donuz və toyuq saxlayırdılar . Toyuqlar " Allahlara " qurban kəsilirdi . Toyuqların ayaq-larındanayaqlarından isə falçılıqda istifadə olunurdu . Vyetnam Respublikasının paytaxtı olan " Hanoy " şəhəri onun hakimiyyəti illərində " Toyuq kəndi " adlanan kiçik kənd idi . Du-onqDuonq çayının sahillərində yaşayan əhali isə ipəkçiliklə məşğul olurdu . Donqşon adlanan yerdə e . ə . IV - III əsrlərə aid çoxlu tunc silahlar tapılmışdı . Burada hazırlanan tunc təbillər Çinə , müasir Malayziyaya və İndoneziyaya aparılırdı . XVIII Xunq hakimiyyətinin ilk illərində ordu quruculuğuna çox fikir verirdi . Hakimiyyətinin sonrakı illə-rindəillərində isə o , tədricən dövlət işlərindən uzaqlaşaraq əyləncələrlə məşğul olmağa başladı . XVIII Xunqun ölümü və Vanlanq dövlət qurumunun süqutu barədə məşhur Vyetnam tarixçisi Nqo Şi Lien əsərində yazır : " Hökmdar XVIII Xunqun çox gözəl bir qızı vardı . Önun şöhrəti Çin dövləti olan Su imperiyasının hökmdarının qulağına ça-tırçatır . Çin imperatoru elçi göndərərək onunla evlənmək istəyir . XVIII Xunq elçilərə müsbət cavab versə də əyanlar narazılıq edirlər . Əyanların təsiri ilə XVIII Xunq fikrin-dənfikrindən dönür və qızını başqa adama ərə verir . Bu hadisəni özü üçün təhqir hesab edən Su imperatoru Vanlanq dövlət qurumunun ərazisinə yürüşlər təşkil etsə də uğur qazana bilmir . Nəhayət , e . ə . 257 - ci ildə Su qoşunları Vanlanq dövlət qurumunun ərazisinə gizlin olaraq soxulur və sarayda sərxoşluq edən hökmdarı sərkərdələri ilə birlikdə mühasirəyə alır . Saray adamları döyüşü davam etdirməyin mənasız olduğunu görüb , təslim olurlar . XVIII Xunq əsirliyi özü üçün təhqir sayaraq özünü qu-yuyaquyuya ataraq qətlə yetirir . " Həlak olan XVIII Xunq çox yaşlı olmuşdur . Bəzi əfsanələr də qeyd olunur ki , XVIII Xunq həlak olmamış , qoca olduğu üçün hakimiyyəti kö-nüllükönüllü olaraq yaxın adamlarından biri olan Txuk Fana vermişdir .
 
[[История Въетнама]]