"Murad Hüseynov (general-mayor)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
{{İstinadlar|3}}
*AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI (17.01.2002) [http://www.e-qanun.az/framework/1063 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI]
*YANĞINSÖNDÜRƏNLƏRİNYanğınsöndürənlərin PEŞƏpeşə BAYRAMIbayramı QEYDqeyd EDİLMİŞDİRedilmişdir. (12.10.2002) [https://azertag.az/xeber/YANGINSONDURANLARIN_PESA_BAYRAMI_QEYD_EDILMISDIR-968451 azertag.az/xeber]
*DAXİLİDaxili İŞLƏRişlər NAZİRLİYİNDƏnazirliyində KOLLEGİYAkollegiya İCLASIiclası KEÇİRİLMİŞDİRkeçirilmişdir. (05.10.2004) [https://azertag.az/xeber/DAXILI_ISLAR_NAZIRLIYINDA_KOLLEGIYA_ICLASI_KECHIRILMISDIR-321593 azertag.az/xeber]
*DAXİLİDaxili İŞLƏRişlər ORQANLARININorqanlarının DAXİLİdaxili QOŞUNLARINqoşunların ŞƏXSİşəxsi HEYƏTİheyəti DÖVLƏTÇİLİYİMİZƏdövlətçiliyimizə MÜSTƏQİLLİYİMİZƏmüstəqilliyimizə BUNDANbundan SONRAsonra DAda SADİQsadiq OLACAQDIRolacaqdır. (28.01.2004) [https://azertag.az/xeber/DAXILI_ISLAR_ORQANLARININ_VA_DAXILI_QOSUNLARIN_SAXSI_HEYATI_DOVLATCHILIYIMIZA_VA_MUSTAQILLIYIMIZA_BUNDAN_SONRA_DA_SADIQ_OLACAQDIR-304954 azertag.az/xeber]
 
 
70

edits