"Bakinskiy Raboçiy (qəzet)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

 
== Fəaliyyətinin əsas məqsədi ==
1908-ci ilin sentyabrından [[neft]] sənayesi fəhlələrinin ictimai-peşə qəzeti kimi nəşr olunmağa başlasa da, əslində, Rusiya Sosial-Demokrat Fəhlə Partiyası Bakı Komitəsinin orqanı idi. "Bakinski raboçi" Azərbaycan xalqının milli mənafelərini təmsil etməkdən çox uzaq idi. O, bolşevik partiyasının mərkəzi orqanı olan "''Proletari''" qəzeti ilə sıx bağlı idi və onun siyasi xəttini ciddi-cəhdlə həyata keçirirdi. [[Birinci rus inqilabındaninqilabı]]ndan sonrakı dövrdə yaranmış bu qəzet bolşeviklərin[[bolşevik]]lərin ideyalarını yayır, xalqı[[xalq]]ı [[burjuaziya]]ya qarşı mübarizəyə səsləyirdi.
 
1917-18-ci illərdə "''Bakinski raboçi''" V.İ.Leninin, bolşeviklər partiyası MK-nın göstərişlərini rəhbər tutaraq, bolşevik təbliğatı aparır, bolşevik şüarlarını təbliğ edir, kütlələri sosialist inqilabına çağırırdı. Sözdə "''proletar beynəlmiləlçiliyi və xalqlar dostluğu''"nu bayraq edənə düşmənçilik toxumu yayması üçün geniş meydan açmışdı. "''Bakinski raboçi''" hər cür milli ideyaya milli özünüdərkə, milli partiyalara, o cümlədən "Müsavat partiyasına qarşı barışmaz mübarizə aparır, Azərbaycan fəhlələrini hər vasitə ilə milli azadlıq hərəkatından uzaqlaşdırmağa çalışırdı. Qəzet Azərbaycan xalqının hürriyyə və cümhuriyyət arzularına qarşı çıxır, bu istəyin real olmadığını, onun qeyrimümkünlüyünü təbliğ edirdi. Sonradan 10 minlərlə azərbaycanlıya qarşı soyqırımının əsas təşkilatçılarından olan S.Şaumyan "''müsavatçıları və demokratik qüvvələri hədələyərək"'' "''Bakinski raboçi''"də yazırdı "''Azərbaycan muxtariyyətini istəyən müsavatçılar nəticədə bir xarabazar alacaqlar''".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1917-18-ci illərdə "''Bakinski raboçi''" V.İ.Leninin, bolşeviklər partiyası MK-nın göstərişlərini rəhbər tutaraq, bolşevik təbliğatı aparır, bolşevik şüarlarını təbliğ edir, kütlələri sosialist inqilabına çağırırdı. Sözdə "''proletar beynəlmiləlçiliyi və xalqlar dostluğu''"nu bayraq edənə düşmənçilik toxumu yayması üçün geniş meydan açmışdı. "''Bakinski raboçi''" hər cür milli ideyaya milli özünüdərkə, milli partiyalara, o cümlədən "Müsavat partiyasına qarşı barışmaz mübarizə aparır, Azərbaycan fəhlələrini hər vasitə ilə milli azadlıq hərəkatından uzaqlaşdırmağa çalışırdı. Qəzet [[Azərbaycan]] xalqının[[xalq]]ının hürriyyəhürriyyət və cümhuriyyət arzularına qarşı çıxır, bu istəyin real olmadığını, onun qeyrimümkünlüyünüqeyri-mümkünlüyünü təbliğ edirdi. Sonradan 10 minlərlə azərbaycanlıya[[azərbaycanlı]]ya qarşı soyqırımının[[soyqırım]]ının əsas təşkilatçılarından olan S.Şaumyan "''müsavatçıları və demokratik qüvvələri hədələyərək"'' "''Bakinski raboçi''"də yazırdı "''Azərbaycan muxtariyyətini istəyən müsavatçılar nəticədə bir xarabazar alacaqlar''".
 
== Keçid ==