"Bakinskiy Raboçiy (qəzet)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1917-18-ci illərdə "''Bakinski raboçi''" V.İ.Leninin, bolşeviklər partiyası MK-nın göstərişlərini rəhbər tutaraq, bolşevik təbliğatı aparır, bolşevik şüarlarını təbliğ edir, kütlələri sosialist inqilabına çağırırdı. Sözdə "''proletar beynəlmiləlçiliyi və xalqlar dostluğu''"nu bayraq edənə düşmənçilik toxumu yayması üçün geniş meydan açmışdı. "''Bakinski raboçi''" hər cür milli ideyaya milli özünüdərkə, milli partiyalara, o cümlədən "Müsavat partiyasına qarşı barışmaz mübarizə aparır, Azərbaycan fəhlələrini hər vasitə ilə milli azadlıq hərəkatından uzaqlaşdırmağa çalışırdı. Qəzet [[Azərbaycan]] [[xalq]]ının hürriyyət və cümhuriyyət arzularına qarşı çıxır, bu istəyin real olmadığını, onun qeyri-mümkünlüyünü təbliğ edirdi. Sonradan 10 minlərlə [[azərbaycanlı]]ya qarşı [[soyqırım]]ının əsas təşkilatçılarından olan S.Şaumyan "''müsavatçıları və demokratik qüvvələri hədələyərək"'' "''Bakinski raboçi''"də yazırdı "''Azərbaycan muxtariyyətini istəyən müsavatçılar nəticədə bir xarabazar alacaqlar''".
 
== Müxtəlif illərdə fəaliyyəti ==
1908-ci il oktyabrın 31-də çıxan 18-ci nömrəsindən sonra "''Bakinski raboçi''" "''ziyanlı istiqamətrnə görə''" çar hakimiyyəti orqanları tərəfindən bağlandı. Bundan sonra Bakı bolşevikləri 1909-cu ilin fevral-martında "''Volna''" adlı leqal jurnalın[[jurnal]]ın iki nömrəsini buraxdılar. Bu, faktik olaraq, əvvəlki redaksiya heyəti tərəfindən buraxılan elə həmin "Bakinski raboçi" idi. 1917-ci il aprelin 22-də (mayın 5-də) " ''Bakinski raboçi''" RSDFP Bakı Komitəsinin həftəlik orqanı kimi bərpa edildi. 1917-ci ilin noyabrına qədər həftədə üç dəfə, noyabrdan isə hər gün (bayramsəhəri günlərdən başqa) çıxırdı. 1917-18-ci illərdə 4000 [[nüsxə]] tirajla 267 nömrəsi çıxmışdır. 1917-ci ilin mayından "''Bakinski raboçi''"nin redaktoru Azərbaycan xalqının qatı düşməni [[Stepan Şaumyan|S.Şaumyan]], həmin ilin oktyabrından isə A.M.Amiryan olmuşdur. V.Q.Yeqorov, A.B.Karinyan, S.İ.Kasyan, İ.V.Malıgin, İ.T.Fioletov qəzetdə [[əməkdaşlıq]] edirdilər.
 
== Keçid ==