"Bakinskiy Raboçiy (qəzet)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

== Müxtəlif illərdə fəaliyyəti ==
1908-ci il oktyabrın 31-də çıxan 18-ci nömrəsindən sonra "''Bakinski raboçi''" "''ziyanlı istiqamətrnə görə''" çar hakimiyyəti orqanları tərəfindən bağlandı. Bundan sonra Bakı bolşevikləri 1909-cu ilin fevral-martında "''Volna''" adlı leqal [[jurnal]]ın iki nömrəsini buraxdılar. Bu, faktik olaraq, əvvəlki redaksiya heyəti tərəfindən buraxılan elə həmin "Bakinski raboçi" idi. 1917-ci il aprelin 22-də (mayın 5-də) " ''Bakinski raboçi''" RSDFP Bakı Komitəsinin həftəlik orqanı kimi bərpa edildi. 1917-ci ilin noyabrına qədər həftədə üç dəfə, noyabrdan isə hər gün (bayramsəhəri günlərdən başqa) çıxırdı. 1917-18-ci illərdə 4000 [[nüsxə]] tirajla 267 nömrəsi çıxmışdır. 1917-ci ilin mayından "''Bakinski raboçi''"nin redaktoru Azərbaycan xalqının qatı düşməni [[Stepan Şaumyan|S.Şaumyan]], həmin ilin oktyabrından isə A.M.Amiryan olmuşdur. V.Q.Yeqorov, A.B.Karinyan, S.İ.Kasyan, İ.V.Malıgin, İ.T.Fioletov qəzetdə [[əməkdaşlıq]] edirdilər.
 
"Bakinski raboçi" Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində 1918-ci ilin mart soyqırımlar ərəfəsində bolşevik-daşnak qüvvələrinin ruporu kimi çıxış edirdi. Bakıda S.Şaumyanın Xalq Komissarları Sovet hakimiyyəti devrildikdən sonra, 1918-ci il avqustun 11 –də "''Bakinski raboçi''"nin sonuncu (267-ci) nömrəsi çıxmış və nəşri dayandırılmışdı. [[Aprel işğalı]]ndan ([[1920]]) sonra, iyulun 15-dən "Bakinski raboçi""Azerbaydjanskaya bednota" adı ilə, 1920-ci il noyabrın 7-dən isə öz əvvəlki adı ilə yenidə nəşr olunmağa başladı. Sovet hakimiyyəti illərində AK MK, Azərb.SSR Ali Sovetinin və Nazirlər Sovetinin orqanı olmuşdur.
 
== Keçid ==