"Əsaslar" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

957 bayt əlavə edildi ,  2 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Be(OH)<sub>2</sub> - amfoter, Mg(OH)<sub>2</sub> - orta qüvvətli, Ba(OH)<sup>2</sup> - qüvvətli əsasdır.
Həm turşularla, həm də qələvilərlə qarşılıqlı təsirdə ola bilən hidroksidlərə amfoter hidroksidlər deyilir. Belə hidroksidlərə misal olaraq Al(OH)<sub>3</sub>, Zn(OH)<sub>2</sub>, Zr(OH)<sub>3</sub>, Fe(OH)<sub>3</sub>, Be(OH)<sub>2</sub>, Pb(OH)<sub>2</sub> və s. əsasları göstərmək olar.
 
== Əsasların adlandrılması ==
Sabit valentli metalların (Li, Na, Ca, Al və s.) əsaslarını adlandırarkən əvvəlcə metalın adı deyilir, sonra isə hidroksid sözü əlavə olunur. Məsələn: NaOH - natrium hidroksid, Ca(OH)<sub>2</sub> - kalsium hidroksid. Dəyişkən valentli metalların (Fe, Mn, Pb, Cr və s.) hidroksidlərini adlandırarkən əvvəlcə metalın adı yazılır, metalın valentliyi rum rəqəmi ilə mötərizədə göstərilir və sonra isə hidroksid sözü əlavə olunur. Məsələn: Cu(OH)<sub>2</sub> - mis (II) hidroksid, Fe(OH)<sub>3</sub> - dəmir (III) hidroksid.<ref>http://kimya.ccess.info/1_8_2_1.html</ref>
Bu adlardan başqa bəzi əsaslar üçün tarixi adlardan da istifadə edilir. Məsələn,
NaOH - yeyici natrium qələvisi, kaustik soda;
KOH- yeyici kalium qələvisi;
Ca(OH)<sub>2</sub> - sönmüş əhəng.
 
Əsasların quruluş formulları aşağıdakı kimi yazılır:
 
Na - OH
 
HO - Ca - OH
 
 
== Həmçinin bax ==
#[[Turşular]]
# Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии = A Guidebook to Mechanism in Organic Chemistry / Под ред. Я. М. Варшавского.
# Марч Дж. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура. Т. 1 / Пер. с англ. З. Е. Самойловой, под ред. И.
 
 
[[Kateqoriya:Kimya]]
338

edits