Çuvaş dili: Redaktələr arasındakı fərq

1.077 bayt əlavə edildi ,  4 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
 
'''Çuvaş dili''' (''Чăваш чĕлхи'') - [[türk dilləri]]<nowiki/>nin [[Bulqar dilləri|oğur qolu]]<nowiki/>na aid dil, [[Rusiya]]<nowiki/>nın [[Çuvaşıstan|Çuvaşiya Respublikası]]<nowiki/>nın [[rus dili]] ilə yanaşı ikinci rəsmi dili.
 
 
== Müqayisə ==
!Çuvaşca
|-
|mən,; ''həmçinin'' bən ''("mən" sözünün arxaik halı, hazırda əsasənəsas<nowiki/>ən [[Türk dili|türkcə]]<nowiki/>də "ben" variantında görülür)''
|epĕ (эпĕ)
|-
|esĕ (эсĕ)
|-
|o,; ''həmçinin'' ol ''("o" sözünün arxaik halı, hazırda bəzən poeziyada istifadə edilir)''
|văl (вăл), u (у)
|-
|kam (кам)
|-
|nə,; ''həmçinin'' nəmə, nəmənə
|mĕn (мӗн)
|-
|ăśta (ăçта)
|-
|haçan ''(yəni "nə zaman, nə vaxt")''
|haçan
|xăśan (хăçан)
|-
|-
|bütün
|pĕtĕm (пĕтĕм),; ''həmçinin'' pur (пур), purte (пурте)
|-
|dolu
|
|tulli (тулли)
|
|-
|ad
|-
|1 - bir
|pĕrre (пĕрре); ''həmçinin'' pĕr (пӗр)
|-
|2 - iki
|ikkĕ (иккĕ); ''həmçinin'' ikĕ (икӗ), ik (ик)
|
|-
|3 - üç
|viśśĕ (виҫҫӗ); həmçinin viśĕ (виҫӗ), viś (виҫ)
|
|-
|4 - dörd
|tăvattă (тӑваттӑ); ''həmçinin'' tăvată (тӑватӑ), tăvat (тӑват)
|
|-
|5 - beş
|pillĕk (пиллӗк); ''həmçinin'' pilĕk (пилӗк)
|
|-
|6 - altı
|ulttă (улттӑ); ''həmçinin'' ultă (ултӑ), ult (улт)
|
|-
|7 - yeddi
|śiççĕ (ҫиччӗ); ''həmçinin'' śiçĕ (ҫичӗ), śiç (ҫич)
|
|-
|8 - səkkiz
|sakkăr (саккӑр); ''həmçinin'' sakăr (сакӑр)
|
|-
|9 - doqquz
|tăxxăr (тӑххӑр); ''həmçinin'' tăxăr (тӑхӑр
|
|-
|10 - on
|vunnă (вуннӑ); ''həmçinin'' vun (вун)
|
|-
|20 - iyirmi
|śirĕm (ҫирӗм)
|
|-
|30 - otuz
|vătăr (вӑтӑр)
|
|-
|40 - qırx
|xĕrĕx (хӗрӗх)
|
|-
|50 - əlli
|allă (аллӑ); ''həmçinin'' ală (алӑ), al (ал)
|
|-
|60 - altmış
|utmăl (утмӑл)
|
|-
|70 - yetmiş
|śitmĕl (ҫитмӗл)
|
|-
|80 - səksən
|sakărvunnă (сакӑрвуннӑ); ''həmçinin'' sakărvun (сакӑрвун)
|
|-
|90 - doxsan
|tăxărvunnă (тӑхӑрвуннӑ); ''həmçinin'' tăxărvun (тӑхӑрвун)
|
|-
|100 - yüz
|śĕr (ҫӗр)
|
|-
|1000 - min
|pin (пин)
|
|}