"Çuvaş dili" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1.312 bayt əlavə edildi ,  4 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
!Azərbaycanca
!Çuvaşca
|-
|hə
|tata (тата); ''həmçinin'' ta (та), te (те)
|-
|yox
|śux (çух)
|-
|mən; ''həmçinin'' bən ''("mən" sözünün arxaik halı, hazırda əsas<nowiki/>ən [[Türk dili|türkcə]]<nowiki/>də "ben" variantında görülür)''
|göz
|kuś (куҫ)
|-
|yaş ''("göz yaşı" mənasında)''
|śulʹ (ҫуль)
 
''(Qeyd: bu söz çuvaş dilində arxaikləşib, və hazırda yalnızca "göz yaşı" mənasındakı'' "kuś-śulʹ" (куҫ-ҫуль) ''ifadəsində görülür)''
|-
|qulaq
|pĕver (пĕвер)
|-
|1) il ''(365 günə və ya 12 aya bərabər zaman vahidi)''
|il
2) yol ''(keçid)''
 
3) yaş ''("doğuluş, dünyaya gəlmə günündən keçən vaxt, il; insanın, heyvanın, bitkinin böyüməsində, inkişafında dövr; ömür" mənasında (məsələn "Yaşın neçədir?", "Onun 20 yaşı var"))''
|śul (çул)
 
''(Qeyd: çuvaş dilində bu söz bir neçə [[Omonim|omonimlər]]<nowiki/>dən ibarətdir)''
|-
|gecə
|-
|çay, axarsu, irmaq ''(əsasən [[Türk dili|türkcə]]<nowiki/>də "çay, axarsu" mənasında "ırmak" şəklində görülür)''
|şıv (шыв), yuxanşıv (юханшыв), śırma (çырма)''("çay, irmaq" mənasında; [[omonim]] sözdür)''
|-
|göl
|timĕr (тимĕр)
|-
|qapı
|xapxa (хапха)
 
''(Qeyd: çuvaş dilində bu söz "[[darvaza]], böyük qapı" mənasında istifadə edilir)''
|-
|eşik ''(yəni "qapı")''
|alăk (алăк)
|-
|baqır ''(yəni "[[mis]]")''
|ĕśleme (ĕçлеме)
|-
|almaq
|açmaq
|uśmailme (уçмаилме)
|-
|asmaq
|usma (усма)
|-
|açmaq
|uśma (уçма)
|-
|qapamaq ''(yəni "bağlamaq")''
|xupma (хупма); ''həmçinin'' pitĕr (питĕр)''(dilimizdəki "bitirmək" sözüylə qohumdur)''
|-
|əkmək
|bilmək
|pĕlme (пĕлме)
|-
|öyrənmək, öyrəşmək
|vĕrenme (вĕренме)
|-
|anlamaq
|enmək
|anma (анма)
|-
|tərləmək
|tarlama (тарлама)
|-
|yanmaq
|śunma (ҫунма)
|-
|yazmaq
|śırma (çырма)''("yazmaq" mənasında; [[omonim]] sözdür)''
|-
|yaşamaq
|uçmaq
|vĕśme (вĕçме)
|-
|çatmaq, yetmək
|śitme (çитме)
|-
|yerimək, yürümək, getmək
|-
|girmək
|kĕrme (кĕрме)
|kĕme (кĕме)
|-
|uzanmaq, yatmaq