"Məcnun Leylinin məzarı üstündə (1897)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
k (Sortilegus Mәcnun Leylinin mәzarı üstündә (1897) səhifəsinin adını istiqamətləndirmə qoymadan Məcnun Leylinin məzarı üstündə (1897) olaraq dəyişdi)
Redaktənin izahı yoxdur
 
'''MәcnunMəcnun Leylinin mәzarıməzarı üstündәüstündə''' — [[1897]]-ci ildәildə ӘƏ. Haqverdiyevin tәşәbbüsütəşəbbüsü rәhbәrliyirəhbərliyi ilәilə Şuşada hәvәskarhəvəskar artistlәrartistlər tәrәfindәntərəfindən göstәrilmişgöstərilmiş musiqili sәһnәciksəhnəcik.
 
M. Füzulinin "Leyli MәcnunMəcnun" poemasından götürülmüş, muğam musiqisi әsasındaəsasında oynanılmış bu sәһnәcikdәsəhnəcikdə MәcnunMəcnun rolunda СabbarCabbar Qaryağdı oğlu çıxış etmişdi. Tamaşanın musiqi tәrtibatçısıtərtibatçısı mәşhurməşhur tarzәntarzən Sadıq ӘsәdƏsəd oğlu (Sadıqcan) idi. 13 yaşlı [[Üzeyir bəy Hacıbəyov]] bu tamaşada xorda oxumuşdur. SәhnәcikSəhnəcik balaca ÜzeyirәÜzeyirə güclü tәsirtəsir etmiş bәstәkarınbəstəkarın etirafına görәgörə, bir neçәneçə ildәnildən sonra ilk AzәrbaycanAzərbaycan operasının — "Leyli MәcnunMəcnun"un yaranması üçün әsasəsas tәkantəkan olmuşdu.
 
== Mənbə ==
* [http://uzeyirbook.musigi-dunya.az/AZ/data.pl?id=465&lang=AZ "MәcnunMəcnun Leylinin mәzarıməzarı üstündәüstündə"]
 
*[http://uzeyirbook.musigi-dunya.az/AZ/data.pl?id=465&lang=AZ "Mәcnun Leylinin mәzarı üstündә"]
 
[[Kateqoriya:Musiqi]]