"AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

 
Əsas fəaliyyəti sürtkü yağlarına və yanacaqlara yüksək təsirli aşqarların sintezinin elmi əsaslarının işlənilməsi, yeni sinif aşqarların sintezi, onların təsir mexanizminin öyrənilməsi, funksional xassələrinin effektliyinin tərkib və quruluşlarından asılılığının tədqiqidir.
Laboratoriya 1965-ci ildən – AMEA akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu yarandığı tarixdən fəaliyyət göstərir. Müxtəlif illərdə laboratoriyaya AMEA-nın müxbir üzvü Rauf Babaxanov (1965-1969) və AMEA-nın akademiki Vaqif Fərzəliyev (1969-1988), kimya üzrə elmlər doktoru, professor Mirzə Allahverdiyev (1988-2017) laboratoriyaya rəhbərlik etmişlər. Hal-hazırda laboratoriya müdir əvəzi vəzifəsinilaboratoriyaya kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əfsun Sucayev icrarəhbərlik edir.
Laboratoriyanın elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətini sürtkü yağlarına və yanacaqlara yüksək təsirli aşqarların yaradılmasının elmi əsaslarının işlənilməsi təşkil edir. Laboratoriya yeni aşqarların sintezi, onların funksional təsir mexanizminin və həmçinin tərkib və quruluşlarının effektliyinə təsirinin öyrənilməsi sahəsində sistemli fundamental tədqiqatlar aparır.
Qeyd etmək lazımdır ki, maşın və mexanizmlərin normal iş şəraitində aşqarların təsir mexanizmini öyrənmək həddən artıq çətindir. Ona görə də laboratoriya şəraitində aşqarların təsir mexanizmini və onların quruluşları ilə funksional xassələri arasındakı əlaqənin ətraflı öyrənilməsi tədqiqatçılar qarşısında duran mühüm problemlərdən biridir.
Anonim istifadəçi