"Karbohidrogenlər" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1.635 bayt əlavə edildi ,  2 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
k
Üzvi Kimyada yalnız karbon və hidrogen atomlarından ibarət olan birləşmələr '''Karbohidrogenlər''' adlanır. Bir hidrogen atomu çıxarılmış karbohidrogenlərə '''Hidrokarbillər''' deyilir. Aromatik karbohidrogenlər, alkanlar, alkenlər, alkinlər, tsiklo-alkanlar və s. karbohidrogenlərin müxtəlif sinifləridirlər. Yerdə təbii şəkildə tapılan karbohidrogenlərin əksəriyyəti xam neftin tərkibində rast gəlinir. Hansı ki, burada parçalarına ayrılmış üzvi birləşmələr karbon və hidrogen bolluğu yaradır ki, bunlar da birləşdikdə sonsuz uzunluğa malik ola biləcəyi düşünülən zəncirlər əmələ gətirə bilirlər.
== Törəmələr ==
===Halogenli törəmələri===
[[Karbohidrogenlər]]in molekulunda bir və ya bir neçə [[hidrogen]] atomunu halogenlərlə əvəz etdikdə alınan birləşmələrdir.
=== Növləri ===
Molekulda halogen atomunun sayına görə;
# Birhalogenli birləşmələr
# İkihalogenli birləşmələr
# Üçhalogenli birləşmələr ola bilər.
=== Qrupları===
Radikallara görə 2 qrupa bölmək olar;
# Doymuş karbohidrogenlərin halogenli törəmələri
# Doymamış karbohidrogenlərin halogenli törəmələri.
=== Doymuş karbohidrogenlərin birhalogenli törəmələri ===
Doymuş karbohidrogenlərin molekulunda bir hidrogen, bir halogen ([[xlor]], [[brom]], [[yod]], [[flüor]]) atomu ilə əvəz olunsa, birhalogenli birləşmələr: xloridlər, bromidlər və ya yodidlər alına bilər. Metanda CH<sub>4</sub> bir hidrogen bir xlor ilə əvəz olunsa, [[metilxlorod]] və ya xlor [[metan]] CH<sub>3</sub>Cl alınar.
=== Doymuş karbohidrogenlərin ikihalogenli törəmələri ===
Bunların ən sadə nümayəndəsi, metanda iki hidrogeni iki halogenlə əvəz etməklə alınan CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> [[dixlormetan]] və ya metilxloriddir.
 
Halogenlərin karbonlar yanında yerləşməsindən asılı olaraq, ikihalogenli birləşmələr bir neçə növ ola bilər: halogenləri bir karbon yanında olan birləşmələrə hemdihalogenidlər, qonşu karbonlarda yerləşən birləşmələrə α-dihalogenidlər, halogenləri bir-birindən uzaq karbonlarda yerləşən birləşmələrə β, γ və habelə dihalogenidlər deyirlər.
== Mənbə ==
# M.Mövsümzadə, P.Qurbanov "Üzvi kimya", Maarif-1983.
{{Karbohidrogenlər}}
{{Üzvi maddələr}}