"Elektrolit dissosiasiya nəzəriyyəsi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
(Yeni səhifə: Elektrolitlərin məhlullarda və ərinmiş halda xüsusi xassələr göstərməsini ionlara dağılması ilə izah edən nəzəriyyə '''elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi''...)
 
Dissosiasiya dərəcəsinini qiymətinə görə elektrolitləri üç qrupa bölürlər:
# Zəif elektrolitlər - dissosiasiya dərəcəsi 3 %-dən az olur: NH<sub>4</sub>OH, H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S
# Orta qüvvətli elektrolitlər - dissosiasiya dərəcəsi 3-30 % arasında olur: Mg(OH), H<sub>3</sub>PO<sub>4, H2C2H4</sub>
# Qüvvətli elektrolitlər - dissosiasiya dərəcəsi 30 %-dən böyük olur: LiOH, Ca(OH), H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
Anonim istifadəçi