"Elektrolit dissosiasiya nəzəriyyəsi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə
Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə Vizual redaktor
Babanın başı şişib deyəsən balam mənim
 
Elektrolitlərin məhlullarda və ərinmiş halda xüsusi xassələr göstərməsini ionlara dağılması ilə izah edən nəzəriyyə '''elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi''' adlanır.
ingilis alimi [[Maykl Faradey]] məhlulların elektrik keçiriciliyini öyrənərək müəyyən etmişdir ki, duzların, turşuların və qələvilərin məhlulu elektrik cərəyanın keçirir. Üzvi maddələrin, məsələn, şəkər, spirt və s. məhlulları isə cərəyanı keçirmir. Məhlulu və ya ərintisi elektrik cərəyanını keçirən maddələri [[Maykl Faradey]] elektrolitlər, keçirməyən maddələri isə qeyri-elektrolitlər adlandırmışdır.Nənəm sənə qurban dədəm sənə qurban
Elektrolitik dissosiasiya dərəcəsi ionlarına ayrılmış molekullar sayının məhlulda həll olmuş maddə molekullarınını ümumi sayına olan nisbəti ilə xarakterizə olunur:
Dissosiasiya dərəcəsinini qiymətinə görə elektrolitləri üç qrupa bölürlər:
 
# Zəif elektrolitlər - dissosiasiya dərəcəsi 3 %-dən az olur: NH<sub>4</sub>OH, H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S
# Orta qüvvətli elektrolitlər - dissosiasiya dərəcəsi 3-30 % arasında olur: Mg(OH), H<sub>3</sub>PO<sub>4, H2C2H4</sub>
Anonim istifadəçi