"2019 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

k
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Ermənistan
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 49
| 26 || style="background:#AAAAAA;" | || 2||4 || || 2 || || || || 1|| 1 ||46 || 12 ||7 6 || 5|| '''12''' ||6 ||7 || 1 ||2 ||5 ||'''12'''
|- style="background:#A4D1EF;"
|23|| style="background:#AAAAAA;" | || ||2|| || || || || || || ||7 ||6 ||81||4 ||10 ||5 ||10||8||4||4||1
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | İrlandiya
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 16
| 1 || || style="background:#AAAAAA;" | ||5 || || || || || || || || 3 || 2 ||12 || 3||3 ||8 ||6 ||2 || 1 || ||
|- style="background:#A4D1EF;"
|3|| ||style="background:#AAAAAA;" | || || || || || || || || || || || || || || || || ||8|| ||'''12'''
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Moldova
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 85
|58 || 5 || || style="background:#AAAAAA;" | ||5 || ||'''12'''|| || 6|| || 2 || 5 || 1 ||6 5 || 3 || || '''12''' ||4 || || || 1 || 1
|- style="background:#A4D1EF;"
|27||3|| || style="background:#AAAAAA;" | || || ||'''12'''||2|| || || || || ||25|| ||4 ||'''12''' ||'''12'''|| ||10||6||4
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''İsveçrə'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''232'''
| 9 || 6 ||1 || ||style="background:#AAAAAA;" | || ||3 || 4 ||'''12'''
| 7 || || || 35 || 2 || 5 || || || || || || || 5
|- style="background:#A4D1EF;"
|1|| 8 || 6 || 6 || style="background:#AAAAAA;" | || 3 || 7 || 6 || || || || 4 ||'''12'''|| || || || || || || || ||
| 8 ||'''12'''
|4|| 4 || 6 || || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Latviya
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 50
| 3 || 3 || || || 7 || style="background:#AAAAAA;" | || || 6|| || || || ||8 7 ||5 || || || 1 || ||4 || || || 10
|- style="background:#A4D1EF;"
|1|| || ||1|| || style="background:#AAAAAA;" | || || || || ||3 ||8||8 ||'''12'''||7 ||'''12''' || ||3 ||8||10||5||10||7
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Rumıniya
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 71
| 47 ||2 || ||'''12'''
| || ||style="background:#AAAAAA;" | || || || || || 1 || || || || || || || || 3 || || '''12'''
| || || || || || 3 || ||
|- style="background:#A4D1EF;"
|2|| ||1||'''12'''|| || ||style="background:#AAAAAA;" | || || || ||6 || ||3 || ||'''12''' || ||8 || ||3|| || ||2
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Danimarka'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''94'''
| 53 || || 3|| 1|| 2 ||7 || || style="background:#AAAAAA;" | || 2|| 4||3 || || 4 || 3 || 6 ||2 || 5 ||5 || || || 4 || 4
|- style="background:#A4D1EF;"
|41||1||2|| ||2||5|| || style="background:#AAAAAA;" | || 1|| 2||'''12'''1||2||43||10 ||81||5 ||4 ||6||'''12'''||'''12'''||5||10
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''İsveç'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''238'''
|1 ||'''12'''||'''12'''|| ||1 ||'''12'''|| 4 ||'''12'''|| style="background:#AAAAAA;" | || || 10 ||10 || ||8 ||8 ||6 || 4 ||10|| '''12''' ||8 ||7 || 3
| 4 || || || ||7 || || ||10|| '''12''' ||8 ||7 || 3
|- style="background:#A4D1EF;"
|8||4||5|| ||8||4|| 1 ||10|| style="background:#AAAAAA;" | || 1||14||17||5||42||14||6 ||2 ||1|| || ||3||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Avstriya
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 21
| 2 || || || || || 1 ||1 || 2 ||8 || style="background:#AAAAAA;" | || || 8 ||76 ||10 ||'''12''' 1 || 10 || 3 ||2||6||'''12'''||8||7
|- style="background:#A4D1EF;"
| 0|| || || || || || || || || style="background:#AAAAAA;" | || ||3 ||10 ||3 ||2 ||7 || ||4|| ||6||7||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Xorvatiya
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 64
| 2 || || 1 || || || || || 5 || || ||style="background:#AAAAAA;" | || || ||1 || 2 || || || || 8 || || ||
|- style="background:#A4D1EF;"
| 3|| 2 || || || 5 || 1 || || || 1|| ||style="background:#AAAAAA;" | || 1 || || 3 ||53|| || || ||5|| || ||
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Malta'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''157'''
| 1 || 1 || 4 || 7 || 4 || 4 ||5 || || 4|| 2 || 6 || style="background:#AAAAAA;" | || 3 || 48 || 6 || 1 || || || ||4 || 2 ||
|- style="background:#A4D1EF;"
| 5||7|| 4 || 3 || ||2|| 2 || 5 || || || 2 || style="background:#AAAAAA;" | ||1||7 || ||8 || || ||7||7||'''12'''||3
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Litva
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 93
| 1|| || || ||3 || 6 || || ||3 || ||4 || 13 || style="background:#AAAAAA;" | || ||7 || 4 || 7 || 8|| ||6 || 6 || 8
|- style="background:#A4D1EF;"
| 7|| ||'''12'''
| || 1 ||1|| || 4 || 7|| || || 3 || style="background:#AAAAAA;" | || 1 || 5 || || || || || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Rusiya'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''217'''
| || 7 || || 8 || || 3 ||6 || 3 || 7|| || 23 || 68|| 4 || style="background:#AAAAAA;" | || 8 || || ||3 || || || ||
|- style="background:#A4D1EF;"
| ||'''12'''||7||1||3||'''12'''||8||3||3|| 4||43||105|| 1 || style="background:#AAAAAA;" | ||32||1 ||1 ||5||2|| ||8||6
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Albaniya'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''96'''
| || || ||2 || || || 2 || || || ||85 || 7 || || 27 || style="background:#AAAAAA;" | ||7 || || || 10 ||10 || 10 ||
|- style="background:#A4D1EF;"
| || || || ||'''12'''|| || 3 || || 2|| 3 ||76||4 || || ||style="background:#AAAAAA;" | || || || ||1|| || ||
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Norveç'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''210'''
| ||1 || 7 ||3 || 6 || || || 8 ||5 || 3 ||'''12''' || '''12'''4 || 101 || 3 ||10 || style="background:#AAAAAA;" | ||2 ||'''12''' ||7 ||7 || '''12''' || 6
|- style="background:#A4D1EF;"
| ||5||1||4||1||8||5||'''12'''||'''12'''|| 1||210||58||78||18||6'''12'''|| style="background:#AAAAAA;" | ||6 ||2||4||1|| ||
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Niderland'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''280'''
| || 4 || 8|| ||'''12'''|| 8 || 8 || 7 || || || || || 5 || || || ||style="background:#AAAAAA;" |1 || 1||3 || || || 8
|'''12'''
|'''12'''|| 1 || 4 || ||style="background:#AAAAAA;" | || 1||3 || || ||
|-style="background:#A4D1EF;"
| || 1 || 8 ||7|| 6 || 7 || 6 || 8 || 5|| 6 || || 10 || 6 || 7 || 10 || ||style="background:#AAAAAA;" | ||7|| || || ||
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Şimali Makedoniya'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''239'''
| || 8 || 6 || 1 || 8 ||5 || 1 || 1 || || 8||1 '''12'''|| 52 || 2 || 1 || 4 '''12'''||8 || ||style="background:#AAAAAA;" | ||5 ||5 ||3 || 2
|-style="background:#A4D1EF;"
| ||6|| || ||7|| ||4|| 1 || || || ||6|| ||5|| ||3||10|| style="background:#AAAAAA;" | ||6||2||2||5'''12'''
|6|| 2 ||6|| 8 || || || style="background:#AAAAAA;" | ||6||2||2||5
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Azərbaycan'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''224'''
| || || 5 || 6 || || 10 ||7 ||1 || 1|| 6 || 7 || 27 ||6 8 || 4 || 110||5 ||10 || ||style="background:#AAAAAA;" | || || ||
|- style="background:#A4D1EF;"
| || ||3||8||4||6||1||7||8|| 7||105||4||7||'''12'''||27||6 ||10||2||7 ||3|| style="background:#AAAAAA;" | ||3||1||8
|}
 
142

edits