"2019 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Ermənistan
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 49
| 26 || style="background:#AAAAAA;" | || 2||4 || || 2 || || || || 1|| 1 ||6 || ||6 || || || 2||72 || 1 ||2 ||5 ||'''12'''
|- style="background:#A4D1EF;"
|23|| style="background:#AAAAAA;" | || ||2|| || || || || || || || || ||1|| || || 5||106||8 ||4 ||4 ||1
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | İrlandiya
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 16
| 1 || || style="background:#AAAAAA;" | ||5 || || || || || || || || || || || || || ||6 ||2 || 1 || ||8
|- style="background:#A4D1EF;"
|3|| ||style="background:#AAAAAA;" | || || || || || || || || || || || || || || || || ||8 || 3 ||'''12'''
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Moldova
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 85
|58 || 5 || || style="background:#AAAAAA;" | ||5 || ||'''12'''|| || 6|| || 2 || 5 || ||5 || 3 || 2 || 6 ||4 || 3 || || 14 || 1
|- style="background:#A4D1EF;"
|27||3|| || style="background:#AAAAAA;" | || || ||'''12'''||2|| || || || || ||5|| || || ||'''12''' || ||10 ||6 ||45
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''İsveçrə'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''232'''
| 995 || 6 ||1 || ||style="background:#AAAAAA;" | || ||3 || 4 ||'''12'''
| 7 || || || 5 || 2 || 5 || 8 || 8 || 5|| 2 || 8 || || 5
|- style="background:#A4D1EF;"
|1137|| 8 || 6 || 6 || style="background:#AAAAAA;" | || 3 || 7 || 6 || 4 ||'''12'''
| 8 ||'''12'''
|4|| 4 || 6 || 7 || 8 || 2|| 1 || || || '''12'''
| 6 || 6
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Latviya
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 50
| 337 || 3 || || || 7 || style="background:#AAAAAA;" | || || 6|| || || || ||7 || || || 1 || || 3 ||4 5 || || || 105
|- style="background:#A4D1EF;"
|113|| || ||1|| || style="background:#AAAAAA;" | || || || || || || ||'''12'''|| || || || ||8 ||10 ||5 ||10 ||7
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Rumıniya
| 47 ||2 || ||'''12'''
| || ||style="background:#AAAAAA;" | || || || || || 1 || ||'''12'''
| || || || 1|| 8 || 34 || 5 || 2
|- style="background:#A4D1EF;"
|224|| ||1||'''12'''|| || ||style="background:#AAAAAA;" | || || || || || || || || || || || ||3 || || 1 ||21
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Danimarka'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''94'''
| 53 || || 3|| 1|| 2 ||7 || || style="background:#AAAAAA;" | || 2|| 4|| || || || 3 || || 5|| 3 ||5 || || 5 || 46 || 4'''12'''
|- style="background:#A4D1EF;"
|41||1||2|| ||2||5|| || style="background:#AAAAAA;" | || 1|| 2||1||2||3|| ||1|| 8|| 4||6 ||'''12''' ||'''12''' ||5 ||10
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''İsveç'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''238'''
|1150 ||'''12'''||'''12'''|| ||1 ||'''12'''|| 4 ||'''12'''|| style="background:#AAAAAA;" | ||'''12'''
| 4 || || || ||7 || || ||10|| '''12''' ||8 ||7 || 3
|'''12'''
|4|| ||7 ||1 ||
|- style="background:#A4D1EF;"
|888||4||5|| ||8||4|| 1 ||10|| style="background:#AAAAAA;" | || 1||4||7||5||2||4|| 10|| 10||1|| 3 || 5 ||34||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Avstriya
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 21
| 221 || || || || || 1 ||1 || 2 ||8 || style="background:#AAAAAA;" | || || ||6 || ||1 || || ||2 ||6 ||'''12''' ||8 ||71
|- style="background:#A4D1EF;"
| 0|| || || || || || || || || style="background:#AAAAAA;" | || || || || || || || ||4 || ||6 ||7 ||
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Xorvatiya
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 64
| 226 || || 1 || || || || || 5 || || ||style="background:#AAAAAA;" | || || || || 2 || || 5 || || 8 || || 8 ||
|- style="background:#A4D1EF;"
| 338|| 2 || || || 5 || 1 || || || 1|| ||style="background:#AAAAAA;" | || 1 || || 3 ||3|| || || 1||51|| 3 || ||
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Malta'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''157'''
| 1107 || 110 || 4 || 7 || 4 || 4 ||5 || || 4|| 2 || 6 || style="background:#AAAAAA;" | || 3 || 8 || 6 || 4 || 1 || 7|| 6 ||4 6 || 21 || 1
|- style="background:#A4D1EF;"
| 550||7|| 4 || 3 || ||2|| 2 || 5 || || || 2 || style="background:#AAAAAA;" | ||1|| || || 3|| 1 || 4||76||7 ||'''12'''8||32
|-
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | Litva
| style="text-align:left; background:#f2f2f2;" rowspan="2" | 93
| 116|| || || ||3 || 6 || || ||3 || || || 3 || style="background:#AAAAAA;" | || || || || || 8 || 1 ||6 || 6 || 8
|- style="background:#A4D1EF;"
| 777|| ||'''12'''
| || 1 ||1|| || 4 || 7|| || || 3 || style="background:#AAAAAA;" | || 1 || 5 || || || || || || || '''12'''
| 2 || || 2 || 1 ||'''12'''
|
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Rusiya'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''217'''
| 9 || 7 || || 8 || || 3 ||6 || 3 || 7|| || 3 || 8|| 4 || style="background:#AAAAAA;" | || 8 || || ||3 || 7 || 1 || || '''12'''
| || 3 ||
|- style="background:#A4D1EF;"
| 124||'''12'''||7||1||3||'''12'''||8||3||3|| 4||3||5|| 1 || style="background:#AAAAAA;" | ||2|| 4|| 3||57||2'''12'''|| 7 ||82||67
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Albaniya'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''96'''
| 38|| || ||2 || || || 2 || || || ||5 || || || 7 || style="background:#AAAAAA;" | || || || || 10 ||10 || 10 || '''12'''
| 7 || || || 3
|- style="background:#A4D1EF;"
| 58|| || || ||'''12'''|| || 3 || || 2|| 3 ||6|| || || ||style="background:#AAAAAA;" | || 2 || || ||1|| || ||'''12'''
|4|| 2 || ||'''12'''
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Norveç'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''210'''
| 4 ||1 || 7 ||3 || 6 || || || 8 || || 3 || || 4 || 1 || || || style="background:#AAAAAA;" | || ||'''12''' ||7 ||7 2 || '''12''' || 6
|- style="background:#A4D1EF;"
| 1||5||1||4||1||8||5||'''12'''||'''12'''|| 1||10||8||8||8||'''12'''|| style="background:#AAAAAA;" | || ||2||4||1|| || '''12'''
|3||5||1|| 1 || 8
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Niderland'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''280'''
| 140|| 4 || 8|| ||'''12'''|| 8 || 8 || 7 || 1 || 1 ||8
|'''12'''
|'''12'''|| 1 || 4 || 1 || style="background:#AAAAAA;" | || 16||3 4 || 1 || 2 || 4
|-style="background:#A4D1EF;"
| 140|| 1 || 8 ||7|| 6 || 7 || 6 || 8 || 5|| 6 || || 10 || 6 || 7 || 10 || 5 || style="background:#AAAAAA;" | ||78|| 8 || 8 || 5 || 3
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Şimali Makedoniya'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''239'''
| 1|| 8 || 6 || 1 || 8 ||5 || 1 || 1 || || 8||'''12'''|| 2 || 2 || 1 ||'''12'''|| 7|| 4 || style="background:#AAAAAA;" | ||5 1 ||5 '''12'''||3 '''12'''|| 27
|-style="background:#A4D1EF;"
| 8||6|| || ||7|| ||4|| 1 || 6|| 5||'''12'''
|6|| 2 ||6|| 8 || 1|| 6|| style="background:#AAAAAA;" | ||67||26||2 ||51
|-
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''Azərbaycan'''
| style="text-align:left; background:#ffdead;" rowspan="2" | '''224'''
| 1 || || 5 || 6 || || 10 ||7 ||1 || 1|| 6 || 7 || 7 ||8 || 4 || 10|| 6|| 1|| 8 || style="background:#AAAAAA;" | || || 7 || 6
|- style="background:#A4D1EF;"
| 1|| ||3||8||4||6||1||7||8|| 7||5||4||7||'''12'''||7|| 6|| 7||35|| style="background:#AAAAAA;" | ||34||17||84
|}
 
142

edits