"Rütubətli ekvatorial meşələr" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Məzmunun genişləndirilməsi
(Məzmunun genişləndirilməsi)
<br />{{İş gedir}}
Ekvatorial rütubətli meşələr, hileya - [[ekvatorial]], [[Subekvatorial qurşaqlar|subekvatorial]] və rütubətli tropik sahələrin il müddətində vegetasiyasının arasıkəsilməyən bitki formasiyasıdır. Rütubətli tropik meşələr ağac növlərinin çoxluğu, ağacların sıxlığı, müxtəlif hündürlüyü və mərtəbəliliyi , il müddətində [[çiçək]] və [[meyvə]] olması, mövsümi ritmikanın olmaması, [[epifit]]<nowiki/>lərin və [[sarmaşıq]]<nowiki/>ların çoxluğu ilə səciyyələir. Rütubətli tropik meşələr əsasən [[Amazon ovalığı]]<nowiki/>nda, Konqo hövzəsində və [[Malay arxipelaqı|Malay]] arxipelaqında yayılmışdır<ref>O.Osmanov, B.Abdullayev "Məktəblilərin izahlı coğrafiya lüğəti" Bakı - 1979</ref>.
 
Ekvatorial meşələr(Təbii zona) -Ekvatorial və subekvatorial qurşaqlarda yerləşən həmişəyaşıl, enliyarpaqlı meşə zonasıdır. Burada hava daim isti və yağışlıdır. Temperatur və fəsillər dəyişmədiyi üçün ağaclar yarpaqlarını tökdükcə yeniləri əmələ gəlir. Buna görə də belə meşələr həmişəyaşıldır. Ekvatorial meşələrdə ağaclar olduqca hündür, iriyarpaqlı və sıx olur. İçəri gün düşmədiyindən bura daim qaranlıq və səssizdir. Rütubətliliyin və yağıntının bolluğundan meşədə gölməçələr yaranır. Buna görə də meşə sakinləri əsasən ağacda yaşayır. Ekvatorial meşələr çox yarusludur(mərtəbəlidir). Yaruslar arası ilə lianlar sarmaşaraq "tor" əmələ gətirir və içəri günəş işığının düşməsinin qarşısını alır.<ref>O.Osmanov, B.Abdullayev "Məktəblilərin izahlı coğrafiya lüğəti" Bakı - 1979</ref>
 
== Faunası ==
Ekvatorial meşələr ən zəngin faunaya malik təbii zonadır. Burada primatlar, nəhəng ilanlar, nadir həşərat və sürünən növləri və rəngarəng quşlar görmək olar. Onlar əsasən ağaclarada yaşayır. Meşənin landşaftında bəzən bataqlıqlar yaranır. Burada timsahlara da rast gəlinir. Ekvatorial meşələr öz zəngin təbiətləri ilə daim turistləri özlərinə cəlb edir. Lakin buradakı yırtıcılar təhlükəli olduğu üçün bu ərazilər qorunma altına alınır və turistlər üçün qapalıdır.
 
== Florası ==
Ekvatorial meşələrdə bitən bitkilər əsasən hündür enliyarpaqlı ağaclardır. Onlar çoxyaruslu meşə əmələ gətirirlər. Burada bitən ağacları əsasən 3 yarusa bölmək olar.
 
Birinci yarusu 40-50 metr hündürlüyündə ağaclar təşkil edir. Bu ağaclar meşənin kiçik bir hissəsini təşkil edir. Bu ağaclar vaxt keçdikcə çürüyür və aşır. Ekvatorial meşələrdə çürümüş ağac gövdələrinə tez-tez rast gəlinir.
 
İkinci yarusu 25-35 metr hündürlükləri olan ağaclar təşkil edir. Bu ağaclar meşənin 2/3-dir. İkinci yarusun ağaclarının budaqları bir-birinə qarışır və günəşin qarşısını alır.
 
Üçüncü yarus isə kiçik ağaclar və hündür kollardan ibarətdir. Aşağı günəş işığı düşmədiyi üçün onlar çox böyüyə bilmir və tezliklə ölürlər.
 
Ağaclar əsasən 80sm. diametrində olsalar da 23m. diametrində olan ağaclar da vardır.
 
Ekvatorial meşələrdə ağaclardan başqa hündü qıjılar, lianlar və epifitlər dəgeniş yayılmışdır.
 
== Torpaq ==
 
== Həmçinin bax ==