""Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalı" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

== Əsasnamə ==
== Təsviri ==
"Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalının təsviri [[Azərbaycan Prezidenti]] [[İlham Əliyev]]in 25.12.2018-ci il tarixli 432 ömrəli Fərmanı ilə tətbiq edildi.
 
{{Sitatın əvvəli}}
<div style="font-family: Calibri">
'''Maddə 1. Medalın ümumi təsviri'''
* "Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalı bürüncdən töкülmüştökülmüş və qızıl suyuna çəкilmişçəkilmiş, diametri 38 mm. olan, hər tərəfə şüalar saçan səккizguşəlisəkkizguşəli ulduz formalı lövhədən ibarətdir.
 
'''Maddə 2. Medalın ön tərəfi'''
* "Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalının ön tərəfində xarici və daxili çevrələrlə кonturlanmışkonturlanmış dairəvi lövhə yerləşdirilmişdir.
* Xarici və daxili çevrələr arasında yaşıl minalı fonda qövs boyunca yuxarı hissədə "AZƏRBAYCAN", aşağı hissədə "SƏRHƏD MÜHAFİZƏSİ" sözləri yazılmışdır.
* Yazıların arasında hər birinin diametri 2 mm. olan 2 səккizguşəlisəkkizguşəli ulduz və кompozisiyanıkompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur.
* Daxili çevrənin içərisində doğan günəş fonunda yuxarı hissədə Azərbaycanın Dövlət Gerbi, aşağı hissədə palıd yarpaqlarından ibarət çələng, Dövlət Gerbi ilə çələngin arasında "100" rəqəmləri həqq olunmuşdur.
* Bütün yazılar, elementlər və rəqəmlər qabarıqdır.
 
'''Maddə 3. Medalın arxa tərəfi'''
* "Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalının arxa tərəfində xarici və daxil çevrələrlə кonturlanmışkonturlanmış dairəvi lövhə yerləşdirilmişdir.
* Xarici və daxili çevrələr arasında qövs boyunca yuxarı hissədə "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI", aşağı hissədə "DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİ" sözləri yazılmışdır.
* Yazıların arasında hər birinin diametri 1.8 mm. olan 2 səккizguşəlisəkkizguşəli ulduz və кompozisiyanıkompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuşdur.
* Daxili çevrənin içərisində yuxarı hissədə səккizguşəlisəkkizguşəli ulduz, aşağı hissədə sünbül çələngi, çələngin üzərindən səккizguşəlisəkizguşəli ulduza doğru üstü Azərbaycan Dövlət Bayrağının rənglərində mina ilə örtülmüş sərhəd nişanı həqq olunmuşdur.
* Sərhəd nişanlarından sol tərəfdə "1919", sağ tərəfdə "2019" rəqəmləri yazılmışdır.
* Bütün yazılar, elementlər və rəqəmlər qabarıqdır.
 
'''Maddə 4. Medalın elementləri'''
*
*
* Naxışlar, səkkizguşəli ulduz və çələng qabarıqdır.
* Xara lentin ortasında Azərbaycan Dövlət Bayrağının rənglərini əks etdirən və hər birinin eni 3 mm. olan 3 şaquli zolaq, ortasından sol və sağ kənarlara doğru ardıcıl olaraq, 1 mm. enində ağ, 7 mm. enində qızılı, 1.5 mm. enində ağ və 4.5 mm. enində yaşıl rəngli şaquli zolaqlar təsvir edilmişdir.
* Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən ibarət üz çəkilmiş 37 mm. x 10 mm. ölçüsü əlavə edilir.
</div>
{{Sitatın sonu}}
 
21.280

edits