"Məhəmməd Quliyev" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

16.922 bayt əlavə edildi ,  1 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
 
{{Alim
|Adı = Məhəmməd Quliyev
|Orijinal adı = {{dil-az|Məhəmməd Quliyev }}
|Şəkil = şəkil yoxdurMəhəmməd_Quliyev.jpg
|şəkilŞəkil məlumatmiqyası = 250px
|Doğum tarixiŞəkil məlumat = [[1943]]
|Doğum yeri tarixi = [[Qubadlı rayonu]]27.09.1943
|Vəfatı =
|Vəfat yeri =
|Vətəndaşlıq = {{AZE}}
|ElmMilliyət sahəsi = azərbaycanlı
|İş yeri Elm sahəsi = [[Riyaziyyat]]
|Təhsili = [[Bakı Dövlət Universiteti]]
|Elmi dərəcəsi = Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
|İş yeri = Bakı Dövlət Universiteti
|Elmi dərəcəsi = fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
|Elmi vəzifəsi = professor
|Elmi rəhbəri =
|Tanınmış yetirmələri =
|Tanınır =
|Mükafatları =
|İmzası =
|İmzanın eni =
|Sayt =
}}
 
'''Məhəmməd Quliyev''' fizika-riyaziyyat elmləri doktoru , professor
==Həyatı==
 
=== Həyatı ===
1943-cü il, sentyabrın 27-də Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndində anadan olub.1950-1959-cu illərdə Qubadlı rayonunun Xanlıq orta məktəbində oxuyub. 1959-1965-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb. 1965-1967-ci illərdə Qubadlı rayonunun Xanlıq orta məktəbində müəllim işləyib. 1959-1965-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb. 1974-cü ildən BDU-da çalışır.
 
=== Əmək fəaliyyəti ===
2008- h/h, professor, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
 
2006-2008, dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
 
1995-2006, AHİK-nin sədri, BDU
 
1993-1995, dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
 
1982-1993, dosent, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
 
1976-1982, baş müəllim, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
 
1974-1976, müəllim, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
 
1970-1974, kiçik elmi işçi, AMEA-nın, Kibernetika İnstitutu
 
1965-1967, müəllim, Qubadlı rayonun Xanlıq orta məktəbi
 
Apardığı dərslər: Riyazi fizika tənlikləri, İxtisas kursu (bakalavr üzrə), Elmin müasir problemləri (magistratura üzrə)
 
50 elmi məqalənin və bir kitabın müəllifidir
 
=== Təhsili və elmi dərəcə və elmi adları ===
1959-1965, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
 
1967-1970, aspirant, AMEA-nın, Kibernetika İnstitutu
 
1973, f.-r.e.n., «İkinci tərtib xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün bəzi qeyri-klassik məsələlərə dair»
 
2006, f.-r.e.d., «Çox ölçülü parabolik və hiperbolik tənliklər üçün tərs sərhəd məsələlərinin tədqiqi»
 
=== Tədqiqat sahəsi ===
Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün tərs məsələlər.
 
=== Beynəlxalq seminar, simpozium konfraslarda iştirakı ===
-1999, Sankt-Peterburq,Rusiya Dövlət Texniki Universiteti: «Riyazi modelləşmə vasitələri»
-2001, Sankt-Peterburq,Rusiya: «Diferensial tənliklər və tətbiqi», üçüncü Beynəlxalq konfrans
-2003, Sumqayıt, Azərbaycan: «Nəzəri və riyazi fizikanın tərs məsələləri», birinci Beynəlxalq konfrans
-2003, Sankt-Peterburq,Rusiya: «Riyazi modelləşmə vasitələri»,dördüncü Beynəlxalq konfrans
-2003,Tula,Rusiya: «Riyaziyyat, mexanika və informatikanın müasir problemləri»
-2007, Bakı, Azərbaycan: «Akademik A.C.Hacıyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş XIII Beynəlxalq konfrans»
-2007,Naxçıvan, Azərbaycan: «Riyaziyyat mexanika və informatikanın müasir problemləri» Beynəlxalq simpozium
-2008, Moskva, Rusiya: Akademik L.S.Pontryaqinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Diferensial tənliklər və topologiya » Beynəlxalq konfrans
-2008, Nalçik, Rusiya: «Qarışıq tip tənliklər, analiz və informatikanın müasir problemləri» Beynəlxalq simpozium
 
=== Seçilmiş əsərləri ===
'''1.'''Sonlu oblastda çoxölçülü xətti parabolik tənliklər sistemi üçün tərs sərhəd məsələsi. - Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2003.
 
'''2.''' Sonlu oblastda çoxölçülü xətti parabolik tənlik üçün tərs məsələ. - Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu «Qeyri-xətti sərhəd məsələləri», Donetsk, 2004.
 
'''3.''' Sonlu oblastda çoxölçülü hiperbolik tip inteqro-diferensial tənlik üçün tərs sərhəd məsələsi. - Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Tətbiqi riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri, Donetsk, 2004.
 
'''4.''' Çoxölçülü parabolik və hiperbolik tənliklər üçün tərs sərhəd məsələlərinin tədqiqi. - Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı, 2006.
 
'''5.''' Sonlu oblastda çoxölçülü hiperbolik tənliklər sistemi üçün tərs sərhəd məsələsi. - Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2007.
 
'''6.''' The multidimecional inverce boundaru vatue problems for liner systems ecluations huperbolik tupe in bounded domain. Матем.инс.им.В.А. Стеклова РАН Московский Гос.Университет им.М.В. Ломоносова, Международная конф. «Дифференциальные уравненияи топология» посвящ.100-летию со дня рожд. Л.С. Понтрягина, Москва,17-22 июня, 2008 г.
 
'''7.''' Многомерная обратная краевая задача для параболико-гиперболическихх систем уравнений в огран. области. Международ.Российс. Азерб. Симпозиум «Уравнения смешан.типа и родств. пробл.анализа информ. Нальчик,12-17май, ст.99-100
 
'''8.'''Многомерная обратная краевая задача для систем параболических уравнений в ограниченной области. Вестник БГУ, №1, стр.27-35, 2009.
 
'''9.'''Многомерная обратная краевая задача для систем параболических уравнений в ограниченной области. Международной Российско-Абхазский Симпозиум «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики», Нальчик-Ельбрус 17-22 май, стр.133-135, 2009.
 
'''10.''' Multidimencional inverse boundary problem for the system of linear hyperbolic eduations in the bounded domaim. Of the third conqrecc of the world mathematical society of turkic countries Almaty, June 30 – Jule 4, 2009, Volume 1,p 210
 
'''11.'''Многомерная обратная краевая задача для системы уравнений третьего порядка в ограниченной области. AR-nin Təhsil Nazirliyi BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakultəsi, Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və Mexanikanın Aktual problemləri» adlı ənənəvi Elmi konfransın materialları, (29-30 aprel 2010), Bakı, 2010, səh.64-66.
 
'''12.''' Непрерывная зависимость решения многомерной обратной краевой задачи для систем линейных параболических уравнений в неограниченной области. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və Mexanikanın Aktual problemləri» adlı ənənəvi Elmi konfransın materialları, (29-30 aprel 2010), Bakı, 2010, səh.66-67.
 
'''13.''' Многомерная обратная краевая задача для системы гиперболических уравнений в ограниченной области. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və Mexanikanın Aktual problemləri» adlı ənənəvi Elmi konfrans, Bakı, 2010, səh.63.
 
'''14.''' Многомерная обратная задача для систем гиперболических уравнений в ограниченной области. Спектральная теория и ее приложения тезисы Международной конференции, посвященной 80-летнему юбилею академика Ф.Г.Максудова, Баку, 2010, стр.192-194
 
'''15.'''Многомерная обратная задача для систем гиперболических уравнений. Технологии и методики в образовании. Научно – технический журнал. № 1, 2010, Воронеж 2010, стр.14-22.
 
'''16.'''Multidimensional inverse boundary value problem for the system of hyperbolic equations in the bounded domain. The Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Volume III, September 6-8, 2010, Baku, Azerbaijan, pp. 292–295.
 
'''17.''' Многомерная обратная краевая задача для параболико-гиперболическихх систем уравнений в огран.области.Международ.Российс. Азерб. Симпозиум «Уравнения смешан.типа и родств. пробл.анализа информ. Нальчик,12-17май, ст.99-100
 
'''18.'''Многомерная обратная краевая задача для систем параболических уравнений в ограниченной области. Вестник БГУ, №1, стр.27-35, 2009.
 
'''19.''' Многомерная обратная краевая задача для систем гиперболических уравнений в ограниченной области . BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2009, səh.50-51.
 
'''20.''' Многомерная обратная краевая задача для систем параболических уравнений в ограниченной области. Международной Российско-Абхазский Симпозиум «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики», Нальчик-Ельбрус 17-22 май, стр.133-135, 2009.
 
'''21.''' Многомерная обратная краевая задача для полулинейных параболико-гиперболических систем уравнений в ограниченной области. Тезисы Международной конференции по математике и механике посвященной 50-летию Института Математика и Механика НАН Азербайджана, стр.177-178, Баку, 2009.
 
'''22.''' Многомерная обратная краевая задача для систем линенйх параболических уравнений в неограниченной области .BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2009, səh.50-52.
 
'''23.'''Multidimencional inverse boundary problem for the system of linear hyperbolic eduations in the bounded domaim. Of the third conqrecc of the world mathematical society of turkic countries Almaty, June 30 – Jule 4, 2009, Volume 1,p 210
 
'''24.''' Многомерная обратная краевая задача для системы уравнений третьего порядка в ограниченной области. AP-nin Təhsil Nazirliyi BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakultəsi, tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2010, səh.64-66. (29-30 aprel 2010)
 
'''25.''' Непрерывная зависимость решения многомерной обратной краевой задачи для систем линейных параболических уравнений в неограниченной области.Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2010, səh.66-67. (29-30 aprel 2010)
 
'''26.''' Многомерная обратная краевая задача для системы гиперболических уравнений в ограниченной области. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2010, səh.63.
 
'''27.''' Многомерная обратная задача для систем гиперболических уравнений в ограниченной области. Спектральная теория и ее приложения тезисы Международной коеференции, посвященной 80-летнему юбилею академика Ф.Г.максудова, Баку, 2010, стр.192-194
 
'''28.''' Многомерная обратная задача для систем гиперболических уравнений. Технологии и методики в образовании. Научно – технический журнал. № 1, 2010, Воронеж 2010, стр.14-22
 
'''29.''' Multidimensional inverse bouhdary value problem fer the system of hyperbolic equations in the bounded domain. The Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”/ Valume III, September 6-8, 2010, Baku, Azerbaijan, pp. 292–295
 
'''30.''' On the Multidimensional inverse boundaru value problem for the system of hyperbolic equations. Turkic world mathematical society. Book of Abstrakts. IV congress of the Turkic world mathematical society 1-3 Jule 2011, Baku, Azerbaijan, pp. 194–195
 
'''31.''' Multidimensional inverse boundary value problem for a system of hyperbolic equations. Applications and Applied mathematics AAM An International Journal volume 6 Issue 11 June 2011, Pp/2094-2109
 
'''32.''' Многомерная обратная краевая задача для системы гиперболических уравнений в ограниченной области. Национальная Академия наук Украины. Инс.прикладной математики и механики. «Нелинейные грничные задачи» том 20 (20211), С.91-103
 
'''33.''' Многомерная обратная краевая задача для квазилинейной системы гиперболических уравнений в ограниченной области. Фуекциональный анализ и его приложения. Материалы международной конфренции посв. 100- летнему юбилею акад.З.И.Халилова, Баку 2011, стр.209-212
 
'''34.''' Многомерная обратная краевая задача для параболо-гиперболический уравнений в ограниченной области. Материалы международной конфренции посв.870-летию великого поэта и философа Низами Гянджеви «Математические теории, проблемы их применения и обучения», 23-25 сентября, Гяндже- 2011, с.
 
'''35.''' Многомерная обратная краевая задача для системы квазилинейных параболических уравнений в ограниченной области. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2011, səh.76-77. (28-29 aprel)
 
'''36.''' Многомерная обратная задача для систем линейных параболических уравнений в неограниченной области. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.111. (30-31 may)
 
'''37.''' Непрерывная зависимость многомерной обратной краевой задачи для системы квазилинейных параболических уравнений в ограниченной области. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.113. (30-31 may)
 
'''38.''' Многомерная обратная задача для квазилинейных параболических уравнений в ограниченной области. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.115. (30-31 may)
 
'''39.'''Многомерная обратная задача для систем линейных параболических уравнений в неограниченной области. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, BDU-nun Hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı-2012, səh.159, (15-16 noyabr)
 
'''40.''' Многомерная обратная краевая задача для систем уравнений Клейна-Гордона.Bakı Unibresitetinin xəbərləri, Fizika-Riyaziyyat elmləri seriyası, 1,2012, səh.13-23.
 
'''41.''' Непрерывная зависимость решения многомерной обратной задачи для квазилинейных параболических уравнений в ограниченной области. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.159, 07-08.may, 2013
 
'''42.'''Многомерная обратная краевая задача для квазилинейной псевдо гиперболического уравнения в ограниченной области. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.160, 07-08.may, 2013
 
'''43.''' Многомерная обратная краевая задача для линейной системы гипер-болических уравнений в ограниченной области. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.162, 07-08.may, 2013
 
'''44.''' Непрерывная зависимость решения многомерной обратной задачи для квазилинейных гиперболических уравнений в ограниченной области. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.91, 12-13.may, 2014
 
'''45.''' Непрерывная зависимость решения многомерной обратной задачи для квазилинейных псевдогиперболических уравнений в ограниченной области .Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.96, 12-13.may, 2014
 
'''46.'''Непрерывная зависимость решения обратных задач для системы гиперболических уравнений в ограниченной области.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.94, 12-13.may, 2014
 
'''47.'''Многомерная обратная задача для квазилинейных гиперболических уравнений в ограниченной области .Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.92, 12-13.may, 2014
 
=== Kitablar ===
'''1.''' İneqral çevirmələr və onların bəzi tətbiqləri. - Bakı, 2008, 217 səh.
 
'''2.''' Исследование многомерных обратных краевых задач для параболических и гиперболических уравнений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, Баку, 2006, 37 стр.
 
'''3.''' Riyazi fizika tənlikləri . «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, Bakı – 2015, 243 səh. Dərs vəsaiti.
 
=== Ailə vəziyyəti ===
Məhəmməd Quliyev 1943-cü il, sentyabrın 27-də Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndində anadan olub. 1950-1959-cu illərdə Qubadlı rayonunun Xanlıq orta məktəbində oxuyub. 1959-1965-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb. 1974-cü ildən BDU-da çalışır Təhsil və elmi dərəcə və elmi adlar 1959-1965, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU 1967-1970, aspirant, AMEA-nın, Kibernetika İnstitutu 1973, f.-r.e.n., «İkinci tərtib xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün bəzi qeyri-klassik məsələlərə dair» 2006, f.-r.e.d., «Çox ölçülü parabolik və hiperbolik tənliklər üçün tərs sərhəd məsələlərinin tədqiqi» 008- h/h, professor, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU 2006-2008, dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 1965-1967, müəllim, Qubadlı rayonun Xanlıq orta məktəbi 1970-1974, kiçik elmi işçi, AMEA-nın, Kibernetika İnstitutu 1974-1976, müəllim, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU 1976-1982, baş müəllim, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU 1982-1993, dosent, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU 1995-2006, AHİK-nin sədri, BDU 50 elmi məqalənin və bir kitabın müəllifidir. Tədqiqat sahəsi Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün tərs məsələlər.
 
Ailəlidir, üç övladı var.
===Seçilmiş əsərləri===
 
=== Mənbə ===
*1. Sonlu oblastda çoxölçülü xətti parabolik tənliklər sistemi üçün tərs sərhəd məsələsi. - Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2003.
* [http://mechmath.bsu.edu.az/az/content/mhmmd_quliyev_345]
*2. Sonlu oblastda çoxölçülü xətti parabolik tənlik üçün tərs məsələ. - Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu «Qeyri-xətti sərhəd məsələləri», Donetsk, 2004.
*3. Sonlu oblastda çoxölçülü hiperbolik tip inteqro-diferensial tənlik üçün tərs sərhədməsələsi. - Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Tətbiqi riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri, Donetsk, 2004.
*4. Çoxölçülü parabolik və hiperbolik tənliklər üçün tərs sərhəd məsələlərinin tədqiqi. - Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı, 2006.
*5. Sonlu oblastda çoxölçülü hiperbolik tənliklər sistemi üçün tərs sərhəd məsələsi. - Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2007.
*6. The multidimecional inverce boundaru vatue problems for liner systems ecluations huperbolik tupe in bounded domain. Матем.инс.им.В.А. Стеклова РАН Московский Гос.Университет им.М.В. Ломоносова, Международная конф. «Дифференциальные уравненияи топология» посвящ.100-летию со дня рожд. Л.С. Понтрягина, Москва,17-22 июня, 2008 г.
*7. Многомерная обратная краевая задача для параболико-гиперболическихх систем уравнений в огран. области. Международ.Российс. Азерб. Симпозиум «Уравнения смешан.типа и родств. пробл.анализа информ. Нальчик,12-17май, ст.99-100
*8. Многомерная обратная краевая задача для систем параболических уравнений в ограниченной области. Вестник БГУ, №1, стр.27-35, 2009.
*9. Многомерная обратная краевая задача для систем параболических уравнений в ограниченной области. Международной Российско-Абхазский Симпозиум «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики», Нальчик-Ельбрус 17-22 май, стр.133-135, 2009.
*10. Multidimencional inverse boundary problem for the system of linear hyperbolic eduations in the bounded domaim. Of the third conqrecc of the world mathematical society of turkic countries Almaty, June 30 – Jule 4, 2009, Volume 1,p 210
Kitablar
İneqral çevirmələr və onların bəzi tətbiqləri. - Bakı, 2008, 217 səh
 
===Mənbə Həmçinin bax ===
*
http://qubadli.sitecity.ru/phtml_0601154319.phtml
*
*
*
*
 
[[Kateqoriya:QubadlıdaƏməkdar doğulanlarelm xadimləri]]
[[Kateqoriya:Azərbaycanlı alimlər]]
[[Kateqoriya:Azərbaycan alimləri]]
[[Kateqoriya:Azərbaycan riyaziyyatçıları]]
[[Kateqoriya:Riyaziyyatçılar]]
3.134

edits