"Məhlulun qatılığının ifadə üsulları" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

 
 
'''Məhlulun qatılığı''' - onun komponentləri arasındakı miqdarı nisbətlə xarakterizə olunur. Məhlulun qatılığının, yəni həll olan maddənin həllediciyə nisbətən miqdarının müxtəlif ifadə üsulları vardır.
 
Turşuların qram-ekvivalenti, onların qram-molekul çəkilərinin əsaslılığına bölünməsi ilə tapılır.Məsələn, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-ün qram-ekvivalenti 98:2=49q və ya CH<sub>3</sub>COOH-ın qram ekvivalenti 60:1=60q-a bərabərdir.
Əsasların qram-ekvivalenti onların qram-molekul çəkisinin metalın ümumi valentlik sayına bölünməsi ilə tapılır. Məsələn, NaOH və Ca(OH)<sub>2</sub>-in qram-ekvivalenti müvafiq olaraq 40:1=40q, 74:2=37q-a bərabərdir.
Duzların qram-ekvivalenti onların qram-molekul çəkisinin, həmçinin, metalın ümumi valentliyinin sayına (metalın valentliyi vurulsun atomların sayına) bölünməsi ilə tapılır. Məsələn, NaCl-in qram-ekvivalenti 58,5:1=58,5 q və ya Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> qram-ekvivalenti 324342:6(3·2)=57q-a bərabərdir.
 
== Mənbə ==
Anonim istifadəçi