"Abbasqulu Nəcəfzadə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

3.428 bayt əlavə edildi ,  10 ay öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
* 2003-2015-ci illərdə Azərbayсan Dövlət Mədəniyyət və İnсəsənət Universitetinin “Musiqi sənəti” fakültəsi, “İnstrumental ifaçılıq” kafedrasının müəllimi.
* 2005-2011-ci illərdə Azərbayсan Milli Konservatoriyası, “Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi” elmi-tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri.
* 2011-2018-ci ildən bu günə qədərillərdə Azərbayсan Milli Konservatoriyası, “Milli musiqinin tədqiqi” elmi-tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri.
* 2005-2015-ci illərdə Azərbayсan Milli Konservatoriyası, “İnstrumental muğam” kafedrasının müəllimi
* 2009-cu ildən “Konservatoriya” elmi jurnalının redaktoru, 2010-cu ildən bu günə qədər məsul katibi.
* 2015-ci ildən Azərbayсan Milli Konservatoriyası, “Milli musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” (hazırda “Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi”) kafedrasının professoru
* 2019-cu ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Sənətşünaslıq və Memarlıq üzrə Ekspert Şurasının üzvü
* 2017-ci ildən Azərbayсan Milli Konservatoriyası, “Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının professoru
 
 
* 2009 : Hədiyyə – “Oğuzlar” Azərbaycan Xalq Folklor Ansamblının adına verilən məxsusi suvenir (Türksoy Türk kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi, Genel Müdiri Düsen Kaseinov).
* 2009 : Hədiyyə – Altındağ Bələdiyyəsinin simvolik suveniri, Ankara, Türkiyə.
*2019 : "Azərbaycanın fəxri" media mükafatı – Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin (sədr Ç.Qurbanoğlu) qərarı iləMusiqi və təhsil sahəsində göstərdiyi uğurlu xidmətlərə görə
*2019 : Fəxri Diplom – Azərbaycan folklorunun elm və təhsilinin, mədəniyyətinin incəsənətinin və milli idmanımızın dünya miqyasında yüksək dərəcədə tədbiqinə və təbliğinə görə (Azərbaycan Milli İdman Növləri Assosiasiyasının prezidenti, prof. Dr. Xanlar Qurbanov).
 
== Əsərləri ==
* 2017 : “Kitabi-Dədə Qor­qud” das­ta­nın­da çalğı alət­lə­ri (təd­qi­qat və lüğət). B.: Elm və təhsil, 264 s. (müəllif).
* 2017 : Ustad Nizami Rəmzidən meyxana ərməğanı. B.: Ecoprint, 144 s. (müəllif). 
*2019 : AMK-nın “İxti­sas” (zərb alətlərində not ifaçılı­ğı) fənni üzrə ma­­­­gis­tratura pil­ləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 32 s. (tərtibçi-həmmüəllif).
*2019 : Azərbaycan mu­siqisi. “Azərbaycan incəsənət tarixi”, 5 cilddə, II c. B.: Şərq-Qərb, 328 s. (müəllif).
 
=== Məqalələri ===
* 2017 : “Kəsmə şikəs­tə”nin ilkin adı “Bakı şikəstəsi”­dir. // “Xudafərin” elmi-ictimai mədəni dərgi №147, Tehran, (1395 dey) yanvar, s. 31-39.
* 2017 : “Bakı şikəstəsi” haqqında nə bili­rik? // “Folklor və etnoqrafiya” bey­nəlxalq elmi jurnalı №1 (49), s. 49-60.
* 2017 : Azərbaycanda etnoorqanologiya elminin pers­pektivləri barədə. // “Azərbaycan milli musiqi alət­ləri: keçmişimiz, bu günü­müz” mövzusunda el­mi-praktik konfransın materialları. B.: Patent və Əmtəə Nişan­la­rı Mərkəzi, 4 aprel 2017, s. 87-98.
* 2017 : Ud çalğı aləti ilə bağlı Azərbay­can qaynaqları. // Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildö­nü­münə həsr olun­muş “Mü­a­sir dövrdə elm və təhsilin ak­tual problemləri” mövzu­sun­da Respublika elmi-praktik kon­fransın materialları.Bakı, 26-27 aprel, “Təfəkkür” Universiteti.
* 2017 : “Dədə Qorqud” dastanında mu­siqi sədaları. // Ümummilli Lider Heydər Əli­yevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olun­muş VIII Beynəlxalq elmi kon­­­fransın materialları. Bakı, Azərbaycan, 4-5 may, Slavyan Universiteti.
* 2017 : Bir daha Mir­se­yid Mirbabayev haqqında. // Türksoylu xalqların mədəniy­yətinin tədqiqi problemləri. XVI Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, s. 224-227. 
 
* 2017 : Meyxana janrı - Azərbaycanın qədim folklor nümunəsi. // “Konservatoriya” №2 (36), s. 36-46.
* 2017 : Əlihüseyn Dağ­lı­nın “Ozan Qa­ra­vəli” adlı əl­yaz­­­masında tar­zən Ba­kı­xa­nov­ qar­daşları ilə bağ­­lı məqam­lar. // Bakıxanovlar şöhrət zir­və­sin­də. Tərtibçi: Həsən Cəbrayılov. B.: Renessans – A, 2017, s. 91-96 (272 s.).  
* 2017 : Opera sahnesinde Şirzad Hüseyinov`un başarısını tekrarlayan olacak mı?!…https://siyasiistikrar.wordpress.com/2017/06/21/opera-sahnesinde-sirzad-huseyinovun-basarisini-tekrarlayan-olacak-mi/#more-5695
* 2017 : Bir mahnının tarixçəsi – “Azad bir quşdum”. // “Qo­bus­tan” jurnalı №3, s. 48-51.
* 2017 : Haqqı özünə qaytarılan Əlihüseyn Dağlı. // “Folklor və etnoqrafiya” bey­nəlxalq elmi jurnalı №3-4 (51), s. 45-55.
* 2017 : Azərbaycanda udun ən qədim mənbələri. // “Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri” I beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Azərbay­can Milli Konservatoriyası. B.: 26-27 oktyabr, 120-128.
* 2017 : Xanəndə və aşıq obrazlarını yara­dan Şirzad Hü­seynov alman deyil. // "Ozan" elm və sənət toplusu, I buraxılış. s. 47-61.
* 2017 : Bəşər tarixində çənglə bağlı ən qədim qaynaq Azərbaycandadır. // "Konservatoriya" jurnalı №3 (37), s. 37-49.
* 2018 : Əlihüseyn Dağlının “Ozan Qaravəli” əsərində muğam mülahizələri. // “Muğam aləmi” V Beynəl­xalq festivalı çərçivəsində keçirilən “Azərbaycanda muğam elmi: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda elmi-simpoziumunun (7-9 mart 2018-ci il) materialları Bakı, Elm, 2018, s. 167-172.
*2018 : Azərbaycanda “Koroğlu” qəhrəmanlıq rəqsləri. // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olun­muş IX Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı Slavyan Universiteti. Azərbaycan, 3-4 may, 2018, s. 402-404.
*2018 : Qədim çalğı alə­ti – ruhəfza. // “Konservatoriya” jurnalı, №1 (39), 2018, s. 9-11.
*2018 : Azərbaycanın ilk xalq çalğı alətləri orkes­tri. // “Folklor və etnoqrafiya” bey­nəlxalq elmi jurnalı, 2018, №1-2, s. 3-8.
*2018 : Zurna türkçe konuşan halkların ortak müzik aletidir. // ISME – 2018 Beynəlxalq musiqi təhsili cəmiyyəti 33-cü Dünya konfransı Türk dünyası oturumu, 15-20 iyul, 2018, s. 336-346.
*2018 : Qədim Azər­baycan musiqi aləti – tütək. / X. Uluslararasi türk sanati, tarihi ve folkloru kongresi /sanat etkinlikleri. Kazan,Tataristan-Rusya 24-29 Nisan (aprel) 2018, s. 21-27
*2018 : Zəngin mədə­niy­yə­timizin bi­li­cisi – Tahir Əmir­aslanov. / Tahir Əmiraslanov 5x12=? I cild. Məqalələr toplusu. B.: “Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2018, s. 218 (344 s.)
*2018 : Novator sənət­kar – Həmid Haqverdiyev. // “Mədəniyyət.az” jurnalı, 2018, iyul-avqust (320), s. 76-79
*2018 : Cəfər Cabbar­lı­nın bəstələdiyi “On dördü” rəq­si­nin tarixçəsi. // “Konservatoriya” jurnalı, №3 (41), 2018, s. 58-64
*2018 : Gənclik ritmləri. Nağara ilə fortepiano üçün pyes. / Pyeslər məcmuəsi. Nağara ilə fortepiano üçün köçürəni Vəliyev Y. (klavir). B.: ADPU-nun mətbəəsi, 2018, s. 147-151 (154 s.)
*2018 : Sənətlə başlanan dostluq. / Vəliyev Y. Onun bəyaz dünyası. Məqalələr və xatirələr toplusu. B.: “Renessans-A” Nəşriyyat Evi, 2018, s. 34-44 (304 s.)
*2018 : Korluq heç də kor olmaq deyil. / Kazımov G.M., Sultanzadə A. Qarmonun əfsanəsi. Məqalələr və xatirələr toplusu. B.: Təhsil, 2018, s. 106-116 (224 s.)
*2018 : Unudulmuş şah­rud bərpa olun­du. // “Mədəniyyət dünyası” (elmi-nəzəri məсmuə), XXXVI buraxılış, 2018, s. 34-37
 
=== Veb səhifələrində materiallar ===
* [http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=593 Musiqar (cıncıq, şamama, miskaal).] "Musiqi dünyası" jurnalı.
* [http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=993 Azərbaycan folklor mərasimlərində idiofonlu alətlər.] "Musiqi dünyası" jurnalı.
*Rəqslərin adında rəqəmlərin ma­hiyyəti və onla­rın açıqlanması. // “Konservatoriya” jurnalı, №3 (25), 2014, s. 97-108; <nowiki>http://konservatoriya.az/lib/Konservatoriya%202014-3m.pdf</nowiki>
* Opera sahnesinde Şirzad Hüseyinov`un başarısını tekrarlayan olacak mı?!…https://siyasiistikrar.wordpress.com/2017/06/21/opera-sahnesinde-sirzad-huseyinovun-basarisini-tekrarlayan-olacak-mi/#more-5695
*Yetərincə Təlimat verirmüta­dilərliə ki,etməliyik. gördüklərinizi// kim­səyə“Konservatoriya” söyləmək№3 olmaz(33), 2016, s. //95-104; <nowiki>http://www.moderatorkonservatoriya.az/news/147845.html?p=1766</nowiki> 13 avqust.2016
*Çalğı alətlərimiz “İpək yolu” ilə Amerikada. // “Konservatoriya” jurnalı, №4 (34), 2016, s. 104-108; <nowiki>http://konservatoriya.az/?p=1887</nowiki>
*Təlimat verir­dilər ki, gördüklərinizi kim­səyə söyləmək olmaz. // <nowiki>http://www.moderator.az/news/147845.html</nowiki> 13 avqust.2016
*“Bakı şikəstəsi” haqqında nə bili­rik. // “Folklor və etnoqrafiya” bey­nəlxalq elmi jurnalı, 2017, №1 (49), s. 49-60; <nowiki>http://folkloretnoqrafiya.com/images/jurnal/jurnal_2017_01.pdf</nowiki>
* Opera sahnesinde Şirzad Hüseyinov`un başarısını tekrarlayan olacak mı?!…https…;https://siyasiistikrar.wordpress.com/2017/06/21/opera-sahnesinde-sirzad-huseyinovun-basarisini-tekrarlayan-olacak-mi/#more-5695
*Cəfər Cabbar­lı­nın bəstələdiyi “On dördü” rəq­si­nin tarixçəsi. // “Konservatoriya” jurnalı, №3 (41), 2018, s. 58-64; <nowiki>http://konservatoriya.az/?p=4114</nowiki>
*Qədim çalğı alə­ti – ruhəfza. // “Konservatoriya” jurnalı, №1 (39), 2018, s. 9-11; <nowiki>http://konservatoriya.az/?p=3609</nowiki>
 
==Filmoqrafiya==
Anonim istifadəçi