"Allah" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

3.900 bayt əlavə edildi ,  1 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
(/* Allahım Bismilahi rəmani rehim *\)
Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə
[[Nəcm surəsi]] 19 və 20ci (53:19-20) ayələrdə işarə olunmuşdur.
 
Ərəblər islama inandıqlarından sonra "Allah təkdir və heç bir şəriki yoxdur" <ref>[http://www.quran.az/112/1/t1 Müqəddəs Quran]</ref> dedilər və digər bütlərin hamısını kəbədən təmizlədilər.
 
Bu quran ayələrində Allah ərşin üzərində olmasına işarə edilmişdir: Səcdə surəsi 4cü ayə (32:4), Əl-[[Haqqə surəsi]] 17ci ayə (69:17), [[Zumər surəsi|Zummər surəsi]] 75ci ayə (39:75), [[Mumin surəsi|Gafir surəsi]] 7ci ayə (40:7), [[Hud surəsi]] 7ci ayə (11:7)
 
== Ayətəl Kürsi mənası ==
Bismillahir-rəhmanir-rəhim
Allahu la ilahə illa hüvəl hayyül qəyyum (1) la tə'xüzühü sinetün və la nevmün (2) ləhu ma fissəmavati vema fiylərdı (3) mən zəlləziy yəşfə'u indehü illa biiznihi (4) yə'ləmü ma beynə eydihim və ma xəlfəhum və la yuhiytunə bi şey'in min ilmihi illa bima şaə (5) vəsiakürsiyyühüs-səmavati vəl arda (6) vəla yə'udühu hifzuhüma (7) və hüvəl əliyyül əziymü (8)
 
== Allahın 1001 adı ==
Allahın əslində 1001 adı var. Amma İslam dinində Allahı anmaq üçün 99 addan istifadə olunur. Bunların içində ən çox istifadə olunanı "Allah"dır. Bu ad bütün digər adları özündə cəmləyir. Bu ad yalnız Allah-Təalaya məxsusdur. Heç bir dildə tam qarşılığı yoxdur.
 
Dilçi alimlər bu sözün İlah (əl-ilah və ya əl-laha) kökündən törədiyini güman edirlər. Ərəb dili ilə qohum olan digər dillərdə "Allah" kəlməsi belə səslənir: ibrani dilində "Eloah", arami dilində "Elaha", süryani dilində "Alaha".
 
Hədislərdə və Qurani-Kərimin "əl-Bəqərə", "Ali-İmran" və "Ta ha" surələrində keçən İsmi-Azamın (ən əzəmətli ad) hansı "ad" olduğu konkret bilinməsə də, İslam alimləri ümumi xüsusiyyətlərinə görə "Allah" sözünü İsmi-Azam kimi qəbul etmişlər.
 
Ərəb dilinin quruluşuna əsasən, "Allah" kəlməsinin hərfləri sıra ilə götürülsə belə, Uca Yaradana işarə edən məna dəyişməz qalır. Məsələn, Allah (الله) isminin əvvəlindəki həmzə (ﺀ ) hərfi götürüldükdə "lilləhi" (لله) kimi oxuna bilər ki, bu da "Allah üçün, Allaha aid" deməkdir.
 
Bu ad Quranda 2697 dəfə qeyd olunur<ref>'''Güney Həsənova''', ''"Cəmiyyət və Din" qəzeti'', 2010-cu il.</ref>.
 
== Allahın varlığının sübutu ==
 
Allahın varlığına dair arqumentlər filosoflar, ilahiyyatçılar və digər mütəfəkkirlər tərəfindən irəli sürülmüşdür. Fəlsəfi terminologiyada Tanrının varlığı problemi [[Tanrı]] ontologiyasının bilik nəzəriyyəsi ilə əlaqədardır. [[İnformasiya]] nəzəriyyəsi, [[epistemologiya]], informasiyaya yanaşma, düzgün məlumata necə çatmaq olar. Digər tərəfdən [[ontologiya]], varlıq, yoxluq mövzularındakı arqumentlərdən ibarətdir. Yəni [[Tanrı]] ontologiyası haqqında bilik nəzəriyyəsi Tanrının varlığı haqqında necə düşünmək barədə. Tanrının varlığını müzakirə etmək bir çox fəlsəfi problemlər gətirir. Əsas problem, ümumiyyətlə qəbul edilmiş bir Tanrı təyin edə bilməməsidir. Tanrının bəzi tərifləri belədir ki, tərifə uyğun bir şeyin mövcudluğu müəyyəndir, digər tərəfdən bəzi təriflər vacibdir. Allahın varlığını dəstəkləyən dəlillər ümumiyyətlə metafizik, empirik, induktiv və subyektivdir. Allahın varlığına qarşı arqumentlər ümumiyyətlə empirik, deduktiv və induktiv metodlardan istifadə edirlər. Allahın varlığı problemi ilə bağlı perspektivləri üç qrupa qruplaşdırmaq olar: "Allah var." təklifi dəstəkləyən "Allah yoxdur" təklif və "Bu problem bilinmir."
=== Dəstəkləyən dəlillər ===
 
Mən bilinməyən bir xəzinə idim, bilinməmi istədim. Həmd aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur.Salat və salam olsun hidayət elçisi Mühammadə onun əhli beytinə və səhabələrinə. Allahın səmada, ucada, məxluqatdan kənar, onların fövqündə olması barədə Qurani Kərimdə çoxlu sayda aşkar ayələr var, həmən ayələri gətirməmişdən əvvəl bir məqama toxunmaq istərdik. Bidət əhli və cahillər elə zənn edirlər ki, əhli [[sünnə]] və`l cəmaa Allahın səmada olmasına etiqad edərək ona məkan nisbət edir, çünkü bidət əhlinin səma deyərkən ağıllarına o saat hansısa [[ulduz]] və ya planet gəlir. Təbii ki bu belə deyildir.
 
Ərəbcədə səma ucalıq ifadə edir, gözlə görünən və onun xaricində olanı əhatə edir. Biz Allahın səmada olmasına [[Quran]] və Sünnədə sabit olmuş səhih dəlillələrə əsaslanaraq etiqad edirik. Çünkü bu qədər ayə və hədisi başqa yönə yozmaq zülmdür. Ayələr o qədər aşkardır ki, onları inkar etmək ya inad, yada savadsızlıq ucbatından baş verə bilər. Allahın izni ilə həmən ayələri oxuyaraq özünüz bunun şahidi olacaqsınız.
 
Uca Allah buyurur: Səmada olanın sizi yerə batırmayacağına əminsinizmi? O zaman yer hərəkətə gəlib titrəyəcəkdir. Ya da ki, səmada Olanın üstünüzə daşlar yağdırmayacağına əminsinizmi? Siz, Mənim xəbərdarlığımın necə nəticələr verdiyini biləcəksiniz. Həmçinin buyurur. Dərəcələr sahibi olan Allahdandır. Mələklər və [[Ruh]] ([[Cəbrail]]) Ona doğru sayı əlli min ilə bərabər bir gün ərzində qalxırlar.Həmçinin buyurur. O, göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra da (bu işlər) sizin saydığınız (illərdən) min ilə bərabər olan bir gündə Ona doğru yüksəlir.
Allahın əslində 1001 adı var. Amma İslam dinində Allahı anmaq üçün 99 addan istifadə olunur. Bunların içində ən çox istifadə olunanı "Allah"dır. Bu ad bütün digər adları özündə cəmləyir. Bu ad yalnız Allah-Təalaya məxsusdur. Heç bir dildə tam qarşılığı yoxdur.
 
Kim [[qüdrət]] (sahibi olmaq) istəsə, (bilsin ki,) [[qüdrət]] bütünlüklə ancaq Allaha məxsusdur. Gözəl söz ona tərəf yüksəlir və onu ucaldan yaxşı əməldir. Həmçinin buyurur Əksinə, Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir. Onlar özlərinin fövqündə olan Rəbbindən qorxur və onlara əmr olunanları yerinə yetirirlər. Gördüyünüz kimi ayələr aşkardır, Allahın Ərşin üzərində olması barədədə ayələr çoxdur. Uca Allah buyurur doğrudan da, Rəbbiniz göyləri və yeri [[altı]] gündə yaradan, sonra da [[Ərşə]] ucalan Allahdır. Həmçinin Uca Rəbbimiz Quranın bir çox yerində, Mübarək kəlamını bizə endirdiyini bildirir. Nə önündən, nə də arxasından batil ona girişə bilməz. O, Müdrik, Tərifəlayiq (Allah) tərəfindən nazil edilmişdir.
Dilçi alimlər bu sözün İlah (əl-ilah və ya əl-laha) kökündən törədiyini güman edirlər. Ərəb dili ilə qohum olan digər dillərdə "Allah" kəlməsi belə səslənir: ibrani dilində "Eloah", arami dilində "Elaha", süryani dilində "Alaha".
 
Hədislərdə və Qurani-Kərimin "əl-Bəqərə", "Ali-İmran" və "Ta ha" surələrində keçən İsmi-Azamın (ən əzəmətli ad) hansı "ad" olduğu konkret bilinməsə də, İslam alimləri ümumi xüsusiyyətlərinə görə "Allah" sözünü İsmi-Azam kimi qəbul etmişlər.
 
Ərəb dilinin quruluşuna əsasən, "Allah" kəlməsinin hərfləri sıra ilə götürülsə belə, Uca Yaradana işarə edən məna dəyişməz qalır. Məsələn, Allah (الله) isminin əvvəlindəki həmzə (ﺀ ) hərfi götürüldükdə "lilləhi" (لله) kimi oxuna bilər ki, bu da "Allah üçün, Allaha aid" deməkdir.
 
Bu ad Quranda 2697 dəfə qeyd olunur<ref>'''Güney Həsənova''', ''"Cəmiyyət və Din" qəzeti'', 2010-cu il.</ref>.
 
== Həmçinin bax ==
* [[Quran]]
* [[Məhəmməd peyğəmbər]]
 
== İstinadlar ==
== Xarici keçidlər ==
{{Vikianbar kateqoriyası|Allah}}
* [http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=1&chapter=1&version=28 Genesis]
* <nowiki>http://quran.az/</nowiki>
* http://www.islamevi.az/
* http://www.islam.com.az/modules/news/article.php?storyid=359
* http://www.azerislam.com/public/print.php?lngs=aze&ids=74
* http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=1&chapter=1&version=28
 
{{İslam-qaralama}}