"Sahibkar" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

211 bayt çıxarıldı ,  2 il öncə
No edit summary
==Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi==
Sahibkarlığın iqtisadi fəaliyyət növü kimi formalaşdırılmasında müəyyən şərtlərin olması tələb olunur.Bu şərtlərə ilk növbədə iqtisadi, sosial,
[[hüquq]]i və digər faktorları göstərmək olar.Sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi şərtlərinə ilk növbədə [[əmtəə]] [[təklif]]i və həmin əmtəələrə olan [[tələb]], [[əmtəə]]lərin [[növ]]ləri (hansı ki, alıcı tərəfindən əldə edilir), [[pul]] vəsaitinin həcmi (hansı ki, lazım olan əmtəənin əldə edilməsinə sərf edilir), işçi qüvvəsinin və iş yerlərinin artıqlığı və çatışmazlığı, işçilərin [[əmək]] haqqının səviyyəsinə təsir edən amillər və s. aid edilir. İqtisadi vəziyyətə [[pul]] [[resurs]]larının həcmi, [[gəlir]]lərin səviyyəsi, [[investisiya]]ya yönəldilən [[kapital]]ın həcmi, həmçinin işgüzar əməliyyatları [[maliyyə]]ləşdirmək üçün istifadə ediləcək [[borc]] vəsaitinin məbləği əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün zəmni olan iqtisadi şərtlərə ən müxtəlif təşkilati strukturlar daxildir. Onun da köməyi ilə sahibkarlar [[kommersiya]] əməliyyatlarını həyata keçirirlər. Bu strukturlara misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: [[bank]]lar - [[maliyyə]] xidməti göstərir; mal göndərənlər -[[xammal]], materiallar, yarımfabrikatlar, [[yanacaq]], [[enerji]], maşın, avadanlıqlarla təchizatını; topdansatış və pərakəndə [[ticarət]] strukturları - [[əmtəə]]nin istehlakçılara çatdırılmasını; ixtisaslaşdırılmış firmalar -[[hüquq]],[[mühasibat]], vasitəçilik xidmətlərini; işə düzəltmə agentlikləri - işçi qüvvəsinə olan ehtiyaclann təmin edilməsini; sair agentliklər- [[reklam]], [[nəqliyyat]], [[sığorta]], [[informasiya]] və [[rabitə]] xidmətlərini həyata keçirirlər.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin sosial şərtlərinə aşağıdakılar daxildir. Sahibkarlığın formalaşmasının sosial şərtləri hər şeydən əvvəl alıcının [[əmtəə]]ni əldə edərkən ona təsir edən zövq və moda ilə xarakterizə olunur. Müxtəlif mərhələlərdə bu ehtiyaclar dəyişə bilir. Çox hallarda sosial-mədəni mühitdən asılı olaraq sahibkarlıq fəaliyyətində mənəvi və dini normalar da əhəmiyyətli rol oynayır. Bu normalar [[istehlakçı]]ların həyatına və onun vasitəsilə [[əmtəə]]lərə olan [[tələb]]ə birbaşa təsir edir. Sosial şərtlər eyni zamanda ayrı-ayrı fərdlərin fəaliyyətinə, bu isə öz növbəsində əmək haqqının həcminə və [[əmək]] şəraitinə təsir edir. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkar öz işçilərinin sosial məsələlərinin həllində iştirak etməli, sağlamlığın mühafizəsi və iş yerlərinin saxlanılmasını təmin etməlidir.[[ Sahibkar]]lığın formalaşmasında [[sahibkar]] [[kadr]]ların hazırlanması və ixtisaslarının yüksəldilməsi mühüm rol oynayır. Bu sistemə ilk növbədə müasir şəraitdə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərilməsinintərilməsinin təşkili, kadrların təlimi və yenidən öyrədilməsi, inkişaf etmiş [[ölkə]]lərdə təcrübə keçilməsi,sahibkarlara təlim keçilməsi üzrə müəllimlərin hazırlanması və təşkili,məsləhət mərkəzlərinin yaradılması və s. aid edilir.
sərf edilir), işçi qüvvəsinin və iş yerlərinin artıqlığı və çatışmazlığı, işçilərin [[əmək]] haqqının səviyyəsinə təsir edən amillər və s. aid edilir. İqtisadi vəziyyətə [[pul]] [[resurs]]larının həcmi, [[gəlir]]lərin səviyyəsi, [[investisiya]]ya yönəldilən [[kapital]]ın həcmi, həmçinin işgüzar əməliyyatları [[maliyyə]]ləşdirmək üçün istifadə ediləcək [[borc]] vəsaitinin məbləği əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün zəmni olan iqtisadi şərtlərə ən müxtəlif təşkilati strukturlar daxildir. Onun da köməyi ilə [[sahibkar]]lar [[kommersiya]] əməliyyatlarını həyata keçirirlər. Bu strukturlara misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: [[bank]]lar - [[maliyyə]] xidməti göstərir; mal göndərənlər -[[xammal]], materiallar, yarımfabrikatlar, [[yanacaq]], [[enerji]], maşın, avadanlıqlarla təchizatını; topdansatış və pərakəndə [[ticarət]] strukturları - [[əmtəə]]nin istehlakçılara çatdırılmasını; ixtisaslaşdırılmış firmalar -[[hüquq]],[[mühasibat]],vasitəçilik xidmətlərini; işə düzəltmə agentlikləri - işçi qüvvəsinə olan ehtiyaclann təmin edilməsini; sair agentliklər- [[reklam]], [[nəqliyyat]], [[sığorta]],[[informasiya]] və [[rabitə]] xidmətlərini həyata keçirirlər.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin sosial şərtlərinə aşağıdakılar daxildir. Sahibkarlığın formalaşmasının sosial şərtləri hər
şeydən əvvəl alıcının [[əmtəə]]ni əldə edərkən ona təsir edən zövq və moda ilə xarakterizə olunur.Müxtəlif mərhələlərdə bu ehtiyaclar dəyişə bilir. Çox hallarda sosial-mədəni mühitdən asılı olaraq [[sahibkarlıq]] fəaliyyətində mənəvi və dini normalar da əhəmiyyətli rol oynayır. Bu normalar
[[istehlakçı]]ların həyatına və onun vasitəsilə [[əmtəə]]lərə olan [[tələb]]ə birbaşa təsir edir. Sosial şərtlər eyni zamanda ayrı-ayrı fərdlərin fəaliyyətinə, bu isə öz növbəsində əmək haqqının həcminə və [[əmək]] şəraitinə təsir edir.Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkar öz işçilərinin sosial məsələlərinin həllində iştirak etməli, sağlamlığın mühafizəsi və iş yerlərinin saxlanılmasını təmin etməlidir.[[Sahibkar]]lığın formalaşmasında [[sahibkar]] [[kadr]]ların hazırlanması və ixtisaslarının yüksəldilməsi mühüm rol oynayır. Bu sistemə ilk növbədə müasir şəraitdə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərilməsinin təşkili,kadrların təlimi və yenidən öyrədilməsi, inkişaf etmiş [[ölkə]]lərdə təcrübə keçilməsi,sahibkarlara təlim keçilməsi üzrə müəllimlərin hazırlanması və təşkili,məsləhət mərkəzlərinin yaradılması və s. aid edilir.
 
== Həmçinin bax ==