"Qiymətli kağız" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

328 bayt əlavə edildi ,  2 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
 
Əsas qiymətli kağızlar özləri də 2 qrupda cəmləşirlər.
*ilkin qiymətli (aksiyalar[[aksiya]]lar, veksellər[[veksel]]lər )
*ikinci dərəcəli qiymətli kağızlar (ilkin qiymətli kağızların əsasında buraxılan kağızlardır).
 
Qiymətli kağızlar bazarında müddətli qiymətli kağızlar da olur. Müddətinə görə qiymətli kağızlar üç yarımnövə ayrılır:
*qısamüddətlə (1 ilə qədər),
Müddətinə görə qiymətli kağızlar üç yarımnövə ayrılır: qısamüddətlə (1 ilə qədər), ortamüddətli (5 -10 ilə qədər ) və uzunmüddətli (20 -30 ilə qədər).
*ortamüddətli (5 -10 ilə qədər )
*uzunmüddətli (20 -30 ilə qədər)
 
Qiymətli kağızlar bazarında dövlət və qeyri-dövlət adını daşıyan qiymətli kağızlar da var. Dövlət qiymətli kağızları, adı müxtəlif olan [[istiqraz]]lar hesab edilir. Qeyri [[dövlət]] [[qiymətli kağızlar]]ı isə müxtəlif [[şirkət]]lər yaxud fiziki şəxslər tərəfindən tədavülə buraxılan qiymətli kağızlardır.
== Səhm==
 
'''Səhm'''-qiymətli kağız olaraq səhmdar cəmiyyətin üzvi kimi , divident almaq və səhmdar cəmiyyəin idarə olunmasında iştirak etməyə şərait yaradır. Səhmdar milli valyuta ilə və ya nizamnamədə nəzərdə tutulan halda xarici valyutada[[valyuta]]da ödənilə bilər, həmçinin natural [[mülkiyyət]] formasında ödəmələr də səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətində istifadə oluna bilər. Ödəmə formasından asılı olmayaraq səhmin qiyməti milli valyutada göstərilir. Hər bir səhmdar cəmiyyətin səhmləri eyni nominal qiymətə malikdir, ARAzərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi formada səhmlərini[[səhm]]lərini buraxa bilər. [[Müəssisə]] müflisləşən[[müflis]]ləşən halda səhmləri[[səhm]]ləri geri qaytarılmır. Səhmdarlar , müəssisənin əmlakı satıldıqdan və bütün borclar[[borc]]lar ödənildikdən sonra qalan pulları öz aralarında bölüşdürürlər.
 
'''Abunəli sertifikatlar''' - [[istiqraz]]lar , imtiyazlı [[səhm]]lərlə birgə buraxılır və sahibinə müəyyən müddətdə danışılmış qiymətə adi səhmləri almağa və onların dividentləri qalxdıqda isə gəlir əldə etməyə hüquq verir. Bu səhmdarları[[səhm]]darları bazar vasitəsilə korporasiyalara[[korporasiya]]lara buraxılan istiqrazların faizlərini aşağa salmağa , alıcıları səhmlərin güzəştli satılmasına sövq edir.
'''İstiqraz''' - dövlət və korporasiyalar tərəfindən buraxıla bilən, sahibi ilə emitenti arasındakı borc münasibətlərini təsdiqləyən və sahibinə emitentdən buraxılış şərtlərində nəzərdə tutulan müddətdə borcun nominal dəyərini və başqa əmlak ekvivalentini, həmçinin təsbit edilmiş faiz şəkilində illik gəlir almağa təxirə salınmaz hüquq verən fond qiymətli kağızıdır. İki razılaşan tərflər , borcverən və borcalan arasında müqavilə , saziş növüdür.
 
'''[[İstiqraz]]''' - dövlət və korporasiyalar[[korporasiya]]lar tərəfindən buraxıla bilən, sahibi ilə emitenti[[emitent]]i arasındakı borc münasibətlərini təsdiqləyən və sahibinə emitentdən[[emitent]]dən buraxılış şərtlərində nəzərdə tutulan müddətdə borcun nominal dəyərini və başqa [[əmlak]] ekvivalentini, həmçinin təsbit edilmiş [[faiz]] şəkilində illik [[gəlir]] almağa təxirə salınmaz hüquq verən fond qiymətli kağızıdır. İki razılaşan tərflər , borcverən və borcalan arasında müqavilə , saziş növüdür.
 
'''Rendit'''-qiymətli kağızlarin nisbi gərginlik gəstəricisidir. [[İstiqraz]]ların renditi ödənilən dividentlərin istiqrazların cari məzənnələrinə nisbəti kimi hesablanır və faizlə ölçülür.
 
'''Veksel'''
 
==Həmçinin bax==