"Elektrolit dissosiasiya nəzəriyyəsi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Səhvdir
Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə
(Səhvdir)
Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə Vizual redaktor
Dissosiasiya dərəcəsinini qiymətinə görə elektrolitləri üç qrupa bölürlər:
# Zəif elektrolitlər - dissosiasiya dərəcəsi 3 %-dən az olur: NH<sub>4</sub>OH, H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S
# Orta qüvvətli elektrolitlər - dissosiasiya dərəcəsi 3-30 % arasında olur: Mg(OH)2, H<sub>3</sub>PO<sub>4, H2C2H4</sub>
# Qüvvətli elektrolitlər - dissosiasiya dərəcəsi 30 %-dən böyük olur: LiOH, Ca(OH), H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
Anonim istifadəçi