"Elçin Əliyev (memar)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

25 bayt çıxarıldı ,  1 il öncə
şəhər əvəzinə şəxər yazılmışdı
(şəhər əvəzinə şəxər yazılmışdı)
Teqlər: Vizual redaktor Mobil redaktə Mobil veb redaktə
E.T.Əliyev memarlıq və dizayner layihələri ilə Rusiya, İran, ABŞ, Terkiyə, Almaniya, Gürcüstanda keçirilən müsabiqələrdə iştirak etmiş və müxtşlif mükafatlarla və diplomlara təltif olunmuşdur. Dəfələrlə Azərbaycan Memarlar İttifaqının, müxtəlif ölkələrin memarlar və dizaynerlər ittifaqları, Beynəlxalq Memarlar İttifaqı Assosiasiyasının, Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının, Azərbaycan Mədəniyyət nazirliyi, müxtəlif dövlət, Beynəlxalq təşkilatların diplom və təşəkkürnamələri ilə təltif edilmişdir.
 
Memarlıq və şəxərsalmaşəhərsalma sahəsində 54 elmi məqalənin və 8 kitabın müəllifidir.
 
== Filmoqrafiya ==
== Kitabları ==
# Əliyev, Elçin Tofiq oğlu. "Müasir Azərbaycan memarları", {{Dil-en|Contemporary Azerbaijan Architects}}, {{Dil-ru|Современные азербайджанские архитекторы}} / E.T.Əliyev ; ing. dilinə tərc.: A.Əzimov, İ.Hümbətov; red. S.Abbasbəyli. - Bakı: 2008. - 530 s. - Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. # Алиев Э.Т., «Дизайн современного интерьера в Азербайджане», Национальная Академия наук Азербайджана, Институт Архитектуры и искусства, Баку 2009 год., ISBN 478-9952-445-06-07, типография “Təknur”, 224 стр., тираж 300 экз. (на русском языке).
# Əliyev E.T. «Müasir Azərbaycan Memarları», «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» nəşriyyatı, İstanbul şəh., 2008 il, ISBN 978-9952-8016-44, dc code: 720.92'2-dc22, 530 səh., tiraj 1000 əd., (azərbaycan, inglis, rus dillərində).
# Əliyev E.T. «Məryəm məcaraları» (uşaqlar üçün kitab), «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» nəşriyyatı, İstanbul şəh., 2008 il, 250 səh., tiraj 1000 əd., (azərbaycan və inglis dillərində).
# Əliyev E.T. «Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltəraşlıq nümunələri (XIX əsrin sonu - XX əvvəlləri)», (dörd kitab), «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» nəşriyyatı, İstambul şəh., 2010 il, ISBN 978-9952-8026-89, dc code: 720.92'2-dc22, 1036 səh., tiraj 1000 əd., (azərbaycan, inglis və fransız dillərində).
# Əliyev E.T. «Müasir Azərbaycan Memarları 2010», «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» nəşriyyatı, İstanbul şəh., 2010 il, ISBN 978-9952-8026-72, dc code: 720.92'2-dc22, 510 səh., tiraj 1000 əd., (azərbaycan və inglis dillərində).
# Əliyev E.T. «Məkanların astanasında. Bakı tarixini yazan qapılar, 1867-1913 illər», «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» nəşriyyatı, İstambul şəh., 2011 il, ISBN 978-9952-8033-27, dc code: 720.92'2-dc22, 382 səh., tiraj 1000 əd., (azərbaycan, inglis və fransız dillərində).
# Elchin Aliyev, Nino Laghidze «Red Bridge. Contemporary architects of Southern Caucasus (Azerbaijan - Georgia)» (üç kitab), «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» Publishing, Istanbul şəh., 2012, ISBN 978-9952-8033-34, dc code: 720.92'2-dc22, 954 page, tiraj 1000 əd. (inglis dilində).
# Əliyev E.T. «Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltəraşlıq nümunələri (XIX əsrin sonu - XX əvvəlləri)», (dörd kitab), «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» nəşriyyatı, İstanbul şəh., 2013 il, 1036 səh., tiraj 2000 əd., (azərbaycan, inglis və fransız dillərində).
# Əliyev E.T. «Məkanların astanasında. Bakı tarixini yazan qapılar, 1867-1913 illər», «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» nəşriyyatı, İstambul şəh., 2013 il, 382 səh., tiraj 2000 əd., (azərbaycan, inglis və fransız dillərində).
# İsbatov İ.A., Əliyev E.T. «Bakı Dövlət Layihə İnstitutu 75», «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» nəşriyyatı, İstambul şəh., 2012 il, ISBN 978-9952-8076-53, dc code: 720.92'2-dc22, 336 səh., tiraj 1000 əd., (azərbaycan, inglis və rus dillərində).
# Əliyev E.T. «XX əsrin 1920-1930-cu illərinin Bakı memarlığı», «Şərq-Qərb» nəşriyyatı, Bakı şəh., 2013 il, ISBN 978-9952-3202-06, dc code: 720.92'2-dc22, 272 səh., tiraj 1000 əd., (azərbaycan və inglis dillərində).
# Əliyev E.T. «XX əsrin 1920-1930-cu illərinin Bakı memarlığı», «Şərq-Qərb» nəşriyyatı, Bakı şəh., 2013 il, ISBN 978-9952-3202-99, dc code: 720.92'2-dc22, 268 səh., tiraj 1000 əd., (azərbaycan və rus dillərində).
# Əliyev E.T., Əlizadə N.E. «Azərbycanın Sehirli Abidələri», (uşaqlar üçün kitab), «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» nəşriyyatı, İstambul şəh., 2014 il, ISBN 978-9952-8076-60, dc code: 720.92'2-dc22, 186 səh., tiraj 1000 əd., (azərbaycan dilində).
# Namazov M.Ə, Əliyev E.T. «Azərbaycan Memarlıq Elementləri», «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» nəşriyyatı, İstanbul şəh., 2015 il, ISBN 978-9952-8280-23, dc code: 720.92'2-dc22, 402 səh., tiraj 1000 əd., (azərbaycan və inglis dillərində).
# Namazov M.Ə, Əliyev E.T. «AzərDövlətLayihə», «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» nəşriyyatı, İstanbul şəh., 2015 il, ISBN 978-9952-8080-30, dc code: 720.92'2-dc22, 266 səh., tiraj 1000 əd., (azərbaycan və inglis dillərində).
# Əliyev E.T., Əlizadə N.E. «Архитектурные памятники Азербайджана», (книга для детей), «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» nəşriyyatı, İstanbul şəh., 2017 il, ISBN 978-9952-8076-61, dc code: 720.92'2-dc22, 348 səh., tiraj 1000 əd., (rus dilində).
# Əliyev E.T. «Azərbaycan Memarlığında Alman İrsi», «Mega Basim Yayin San. ve tic. A.Ş.» nəşriyyatı, İstambul şəh., 2017 il, ISBN 978-9952-8335-15, dc code: 720.92'2-dc22, 198 səh., tiraj 1000 əd., (azərbaycan, inglis və alman dillərində). (cildli)<ref name="elibrary.az">{{cite web|url=http://elibrary.az/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%C6%8Fliyev,%20El%C3%A7in%20Tofiq%20o%C4%9Flu |title=Əliyev, Elçin Tofiq oğlu |author= |date=2008 |work=PRESIDENTIAL LIBRARY |publisher=elibrary.az |accessdate=2014-11-03 |language=az}}</ref>
# Əliyev, Elçin Tofiq oğlu. "Müasir Azərbaycan memarları", {{Dil-en|Contemporary Azerbaijan Architects}} / E.T.Əliyev; ing. dilinə tərc. A.Əzimov; red. P.Əliyeva. - II nəşri. - Bakı: 2010. - 510 s. - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-8026-72 (cildli)<ref name="elibrary.az" />
Anonim istifadəçi