"Abbasilər" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

7.661 bayt çıxarıldı ,  10 ay öncə
== Sonu ==
Səlcuq imperiyası dağıldıqdan sonra Abbasilər daha 60 il hakimiyyətdə qalmışdırlar. Onların xilafətdə hakimiyyətinə monqollar son qoymuşdur. Bundan sonra Abbasilər sülaləsinin nümayəndələrini [[Məmlüklər|məmlükilər]] Misirə dəvət etmiş, onların xəlifəliyini formal olaraq tanımışlar. Hicri X (miladi XVI) əsrdə isə Osmanlı Sultanı [[I Səlim]] Misirdə məmlükilərin hakimiyyətinə son qoymuşdur. O, Misirə gələrək sonuncu Abbasi xəlifəsi hesab edilən III Mütəvəkkildən xəlifəliyi almışdır. Bundan sonra [[Osmanlı sultanlarının siyahısı|Osmanlı sultanları]] bütün müsəlmanların xəlifəsi olmuşdurlar. Bu hadisədən sonra Abbasilər dövrü bitmişdir.
 
 
===Abbasi Halifeleri soyağacı===
 
{{soyağacı/başla}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | | | BKN | | | | | | | | | | | | | |BKN=[[Kureyş]]}}
{{soyağacı| | | | | | | |:| | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | | | |:| | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | | | HBA | | | | | | | | | | | | | |HBA=[[Haşim bin Abdimenaf|Haşim bin Abdimenâf]]}}
{{soyağacı| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | | | HAŞ | | | | | | | | | | | | | |HAŞ=''[[Haşimoğulları]]''}}
{{soyağacı| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | | | EMT | | | | | | | | | | | | | |EMT=[[Abdulmuttalib bin Haşim|'''ʿAbdulmuttalib bin Haşim''']]}}
{{soyağacı| |~|~|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|~|~| |}}
{{soyağacı| | | ALH | | ABS | | TLB | | HMZ | | ZUB | |ALH=[[Abdullah bin Abdulmuttalib|'''ʿAbdullâh''']]|ZUB='''Ez-Zûbeyr'''|HMZ=[[Hamza bin Abdülmüttalib|'''Hamza''']]|ABS=[[Abbas Bin Abdülmuttalip|'''Abbâs bin Abdülmuttalib''']]|TLB=[[Ebu Talib|'''Ebâ Tâlib''']]}}
{{soyağacı| | | |!| | | |!| | | |!| | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | MHM | | AAA | | ALİ | | | | | | | | | |MHM='''[[Muhammed Mustafa]]'''|AAA=[[Abdullah bin Abbas|'''ʿAbdullâh bin Abbâs''']]|ALİ='''[[Ali]]'''}}
{{soyağacı| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | | | ABA | | | | | | | | | | | | | |ABA='''`Alî bin Abdullâh'''}}
{{soyağacı| | | | | |,|-|^|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | MEİ |.| İBR | | MUS |.| | | | | | | | |MEİ=Muhammed '''İmâm'''|İBR=İbrahim '''İmâm'''<ref name="TDV">TDV, ''İslâm Ansiklopedisi,'' Cilt 25, Sahife 363, 2002. ''([[Keysân’îyye]] maddesi.)''</ref>|MUS=Mûsa bin Alî bin [[Abdullah bin Abbas|Abdullâh]]}}
{{soyağacı| | | | | | | |!| | | | | | | |!| | | | | | |}}
{{soyağacı| | | |,|-|-| ABB |-|-|.| | | |!| | | | | | |ABB='''ABBÂSÎLER HÂLİFELİĞİ'''}}
{{soyağacı| | | EAB | | | | | | MSR | | İBM | | | | | | |EAB=[[Seffah (Abbasi)|Abdillâh '''Seffah''']]<br />'''1.''' (750-754)|MSR=[[Mansur (Abbasi)|Abdullâh '''Mansûr''']]<br />'''2.''' (754-775)|İBM=İsâ bin Mûsa bin `Alî bin [[Abdullah bin Abbas|Abdullâh]]}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | MHD | | | | | | | | | |MHD=[[Mehdi (Abbasi)|Muhammed '''Mehdî''']]<br />'''3.''' (775-785)}}
{{soyağacı| | | | | | | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | | | HDY | | HRS | | | | | | | | | |HDY=[[Hadi (Abbasi)|Mûsâ '''Hâdî''']]<br />'''4. '''(785-786)|HRS=[[Harun Reşid|Hârûn '''Reşîd''']]<br />'''5.''' (786-809)}}
{{soyağacı| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | AMN | | MMN | | MTS | | | | | | | | | |AMN=[[Emin (Abbasi)|Muhammed '''Emîn''']]<br />'''6.''' (809-813)|MMN=[[Memun|Abdullâh '''Memûn''']]<br />'''7.''' (813-833)|MTS=[[Mutasım (Abbasi)|`Abbâs '''Mutasım''']]<br />'''8. '''(833-842)}}
{{soyağacı| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | VSK | | MTV | | AAA |-| MST | | | | | | |VSK=[[Vasık (Abbasi)|Hârûn '''Vâsık''']]<br />'''9.''' (842-847)|MTV=[[Mütevekkil (Abbasi)|Câfer '''Mûtevekkil''']]<br />'''10.''' (847-861)| AAA='''Muhammed''' bin [[Mutasım (Abbasi)|Mutasım]] |MST=[[Mustain (Abbasi)|Ahmed '''Mûstain''']]<br />'''12.''' (862-866)| }}
{{soyağacı| | | |!| | | |)|-|v|-|v|-|-|-|.| | | | | | |}}
{{soyağacı| | | MFT | | MTS |!| MTZ | | MTM | | | | | | |MFT=[[Mühtedî|Muhammed '''Muhtedî''']]<br />'''14.''' (869-870)|MTS=[[Muntasır (Abbasi)|Muhammed '''Muntasır''']]<br />'''11. '''(861-862)|MTZ=[[Mutaz (Abbasi)|Muhammed '''Mutazz''']]<br />'''13.''' (866-869)|MTM=[[Mutemid (Abbasi)|Ahmed '''Mutemid''']]<br />'''15.'''(870-892)}}
{{soyağacı| | | | | | | | | |!| | | | | |!| | | | | | |}}
{{soyağacı| | | MTD |-|-|-| BBB | | | | MKF | | | | | |MTD=[[Mutedid (Abbasi)|Ahmed '''Mûtedîd''']]<br />'''16.''' (892-902) | BBB=''Tâha el-Muvaffak'' bin [[Mütevekkil (Abbasi)|Câfer Mûtevekkil]] | MKF=[[Muktefi (Abbasi)|Alî '''Mûktefî"''']]<br />'''17.''' (902-908) }}
{{soyağacı| | | |)|-|-|-|.| | | | | | | |!| | | | | | |}}
{{soyağacı| | | MKD | | KHR | | | | | | MKT | | | | | |MKD=[[Muktedir (Abbasi)|Câfer '''Muktedir''']]<br />'''18.''' (908-932)|KHR=[[Kahir (Abbasi)|Muhammed '''Kahir''']]<br />'''19.'''(929)(932-934)|MKT=[[Mûstekfî (Abbasi)|Abdullâh '''Mûstekfî''']]<br />'''22.''' ''(944 – 946)''}}
{{soyağacı| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | |}}
{{soyağacı| | | RDI | | MTK | | MTY | | CCC | | |RDI=[[Râdî (Abbasi)|Muhammed '''Râdî''']]<br />'''20.''' ''(934–940)''|MTK=[[Mûttakî (Abbasi)|İbrâhîm '''Mûttakî''']]<br />'''21.''' ''(940–944)''|MTY=[[Mutî (Abbasi)|Fadıl '''Mutî''']]<br />'''23.''' ''(946–974)''| CCC='''İshâk bin Câfer Muktedir''' bin Ahmed Mûtedîd}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | |!| | | |!| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | TAI | | KDR | | TAI=[[Tâi (Abbasi)|Abdülkerîm '''Tai''']]<br /> '''24.''' ''(974–991)'' |KDR=[[Kâdir (Abbasi)|Ahmed '''Kâdir''']]<br />'''25.''' ''(991–1031)''}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | |!| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | KIM | |KIM=[[Kaim (Abbasi)|Abdullâh '''Kâim''']]<br />'''26.''' ''(1031–1075)''}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | |!| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | DDD | |DDD='''Muhammed Zâhîre''' bin Abdullah Kaim}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | |!| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | MKT | |MKT=[[Muktadî (Abbasi)|Abdullâh '''Muktadî''']]<br />'''27.''' ''(1075–1094)''}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | |!| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | MST | |MST=[[Mustazhir (Abbasi)|Ahmed '''Mûstazhir''']]<br />'''28.''' ''(1094–1118)''}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | |,|-|-|-|(| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | MST | | MKT | |MST=[[Mustarşid (Abbasi)|Fadıl '''Mustarşid''']]<br />'''29.''' ''(1118–1135)'' |MKT=[[Muktafî (Abbasi)|Muhammed '''Muktafî''']]<br />'''31.''' ''(1136–1160)''}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | |!| | | |!| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | RSD | | MST | |RSD=[[Râşid (Abbasi)|Mansûr '''Râşid''']]<br />'''30.''' ''(1135–1136)''|MST=[[Mûstencid (Abbasi)|Yûsuf '''Mûstencid ''']] <br />'''32.''' ''( 1160–1170)''}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | |!| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | MSD | |MSD=[[Mûstadhî (Abbasi)|Hasan '''Mûstadhî''']]<br />'''33.''' ''(1170–1180)''}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | |!| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | NSR | |NSR=[[Nâsır (Abbasi)|Ahmed '''Nâsır''']]<br />'''34.''' ''(1180–1225)''}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | |!| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | ZHR | |ZHR=[[Zahir (Abbasi)|Muhammed '''Zâhir''']]<br />'''35.''' ''(1225–1226)''}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | |!| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | MST | |MST=[[Mustansır (Abbasi)|Mansûr '''Mûstensir''']]<br />'''36.''' ''(1226–1242)''}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | |!| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | MSS | |MSS=[[Mustasım Billah|`Abdullâh '''Mûstasım Billâh"''']]<br />'''37.''' ''(1242–1258)''}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | |:| | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | KHR | |KHR=[[Kahire Abbasileri]]<br />[[Memlûk Devleti]]'<br />nin himayesi}}
{{soyağacı | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı/bitir}}
== Mənbə ==
A. Əlizadə, E. Səmədov. [http://www.ebooks.az/view/hy4sVNRf.pdf İslam ensiklopedik lüğəti (tarix, fəlsəfə və hüquq)]. Bakı: AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutu nəşri, 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC, s. 5-6. [[International Standard Book Number|ISBN]] <bdi>5-89968-070-9</bdi>. {{Ərəb xəlifələri}}
4.435

edits