"İstanbul sülh müqaviləsi (1590)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

 
==Müqavilənin bağlandığı tarixi şərait==
1555-ci il [[Amasya sülh müqaviləsi|Amasya müqaviləsi]]<nowiki/>ndən sonra Azərbaycan [[Səfəvilər|Səfəvi dövləti]] və Osmanlı imperiyası arasında 1578-ci ilədək sülh mövcud oldu. Sülhü qorumağa Səfəvilər böyük qayğı göstərməli olurdular. [[Osmanlılar]] isə yeni hərbi əməliyyatlar üçün əlverişli vaxt gözləyirdilər. [[I Şah Təhmasib|Şah Təhmasib]]<nowiki/>in ölümündən sonra Səfəvi dövlətini ara müharibələr bürüdü. Belə bir şəraitdə [[Səfəvi dövləti|Azərbaycan Səfəvi dövləti]][[Osmanlılar]] arasında müharibə bərpa olundu. Türklərin hərbi əməliyyat istiqaməti [[Cənubi QafqazaQafqaz]]a yönəlmişdi. Bu da təsadüfi deyildi. Rus dövlətinin 1552-ci ildə Kazanı, 1556-cı ildə Həştərxanı işğal etməsinin mənası diqqəti cəlb etməyə bilməzdi. Ona görə də 1569-cu ildə Həştərxanın tutulmasına uğursuz cəhd edilmişdi. 1578-ci ildə daha əsaslı hücum təşkil edildi. 1578-ci ildə Şimali və Qərbi Azərbaycan və Gürcüstan tutuldu. Əks tədbirlər nəticəsində türklər [[Şamaxı]]<nowiki/>nı tərk etdilər. [[Krım]] xanının qardaşı Adil Gərayxan əsir düşdü. Bu zaman yeni saray çəkişmələri başladı. Buna görə də Məhəmməd Xudabəndə (1578-1587) Sinan paşa ilə barışıq imzaladı. Sultan müharibəni qələbəyədək davam etdirmək məqsədilə Sinan paşanı baş komandanlıqdan uzaqlaşdırdı. 1584-cü ildə Krım qoşunları Şimali Qafqazdan hücum edir. Onlar Osman paşa ilə birləşərək yenidən Bakı və Şamaxını tutdular. Daxili çəkişmələr qızılbaşlar tərəfindən Bakının mühasirəsini başa çatdırmağa imkan vermədi. 1585-ci ildə Təbriz tutuldu. Həmzə Mirzənin Təbrizi azad etmək cəhdi baş tutmadı. O sui-qəsd nəticəsində öldürüldü. [[III Sultan MuradınMurad]]ın (1574-1595) orduları 1586-1589-cu illərdə Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirdi. Şeybanilərin Xorasana hücumları Səfəvilərin vəziyyətini ağırlaşdırdı.<ref name=":0" />
 
1587-ci ilin sonlarında Məhəmməd Xudabəndə taxtdan devrildi və yerinə oğlu Abbas Mirzə gətirildi.
 
1587-ci ildə Özbək Abdullah xan Heratı, ardınca da Məşhədi tutdu. I Şah Abbas Xorasana hərəkət etdi. Bundan istifadə edən Fərhad paşa Gəncəni[[Gəncə]]ni (1588) tutdu. Bağdaddakı türk valisi Cığalzadə Sinan paşa isə Nahavəndi (1588) ələ keçirdi. [[Səfəvi]] dövlətini şərqdən Özbək, qərbdən isə Qsmanlı qüvvələri sıxışdırırdı. Daxildə isə əmirlər arasında çəkişmələr gedirdi. Şah Abbas iç çəkişmələrini aradan qaldırmaq üçün Osmanlı hökuməti ilə barışığa getmək istəyirdi. Osmanlı dövləti də barışığa meyl göstərirdi. Uzun sürən savaşlar Osmanlı dövlətində maliyyə çətinlikləri yaratmışdı, tutulan torpaqları əldə saxlamaq üçün çoxlu güc tələb olunurdu.<ref name=":1" />
 
==Sülhün şərtləri==