Kassitlər: Redaktələr arasındakı fərq

779 bayt əlavə edildi ,  14 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
 
Kasların türkmənşəli olmasını sübut edən digər bir fakt isə bəzi qədim türk etnonimlərində kas etnoniminin əks olunmasıdır.[[Mərkəzi Asiya]]da yaşayan [[uyğurlar]]ın qədimdə 6 tayfasının kas adlanması məlumdur.[[Xakaslar]]da Kızıl tayfasının adı əslində Kazal (Kasal) etnonimində a-ı əvəzlənməsi ilə əlaqədar olaraq kas adı öz əksini tapmışdır.[[Xakasiya]]da [[Kaşlıq]] şəhərinin adı kaş-kas etnonimi ilə bağlıdır.Qədim [[Çin]] mənbələrindən [[Mərkəzi Asiya]]da [[qırğızlar]]ın dövlətinin Xa-Qas adlanması məlumdur.Çin Türküstanındakı [[Kaşqar]] şəhərinin qədim türk mənbələrində Kaş adlanması da diqqəti cəlb edir.Erkən orta əsrlərdən məlum olan xəzər,qazax,qazan türk tayfalarının adları əslində kasar,kasak və kasan olmuşdur.E.ə. VI əsrdən məlum olan [[Qafqaz]] toponimini də bəzi tədqiqatçılar kas etnonimi ilə bağlayırlar.
 
Bəzi tədqiqatçılar görə kaslar daha sonra tarix səhnəsinə kaspi adı ilə çıxırlar.[[Kaspilər]] [[Azərbaycan]]ın hər iki hissəsində (Güney və Quzey Azərbaycanda) yaşamışlar.Kaspi etnonimindəki “-pi” şəkilçisinin elammənşəli sayılması fikri real görünmür.Kaspi etnoniminin [[Gürcüstan]]da qədimdən bəri [[Azərbaycan]] türklərinin yaşadığı [[Kaspi]] yaşayış məntəqəsinin adında da əks olunması göstərir ki,kasp özünüadlandırmadır,başqa sözlə elamlıların –pi şəkilçisi Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan türklərinin yaşayış yerində əks oluna bilməzdi. Kasların [[Azərbaycan]]da və ümumiyyətlə [[Ön Asiya]]da tarixi rolu məsələsində tarixçünaslıqda qaranlıq məsələlər çoxdur.