"Abbasqulu Nəcəfzadə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

4.114 bayt çıxarıldı ,  4 ay öncə
*2019 : Azərbaycan mu­siqisi. “Azərbaycan incəsənət tarixi”, 5 cilddə, II c. B.: Şərq-Qərb, 328 s. (müəllif).
*2019 : Ud çalğı aləti Azərbaycan qaynaqlarında (tədqiqat və lüğət). B.: Xəzər Universitəsi, 2019, 160 s. (müəllif).
 
=== Veb səhifələrində materiallar ===
* [http://web0.host.ab.az/autoreferats/referat_nadjafzade_abbaskulu_ismail.pdf “Azərbayсan nəfəs alətləri (orqanoloji-tarixi tədqiqat)” ], sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəсəsi almak için təqdim olunmuş dissertasiya işinin avtoreferatı
* [http://www.citisight.com/baku/musculture.html.%20 Ə.Marağalının icad etdiyi əlvah ksilofon tipli alətlərin sələfidir.] , // “Türkdilli xalqların musiqi alətləri”. Beynəlxalq simpozium. Bakı, 16-17 dekabr, 2010,
* [http://conservatory.az/kitabxana/Abbasqulu3.pdf '''Zəngi-şütür aləti karvan musiqisində'''. "Konservatoriya" №3, 2010.]
* [http://irs-az.com/pdf/1285067547362106856.pdf '''Qavaldaş''' (rus və ingilis dillərində məqalə)]. İRS jurnalı.
* [http://harmony.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s=1&txtid=347 '''Древний музыкальный инструмент синдж (зиндж, ручной зил)''']. Международный музыкальный культурологический журнал HARMONY.
* [http://harmony.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s=1&txtid=418 '''Инструмент гавалдаш в одном из самых древних очагов цивилизации на территории Азербайджана''']. Международный музыкальный культурологический журнал HARMONY.
* [http://harmony.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s=1&txtid=415 '''Сравнительный анализ гашигека с однотипными музыкальными инструментами некоторых народов''']. Международный музыкальный культурологический журнал HARMONY.
* [http://publikacia.net/arhiv/062010.pdf '''Изобретенный А. Марагалы музыкальный инструмент альвах был реставрирован''']. Актуальные проблемы и еcтеcтвенных наук (журнал научных публикаций). M.: 2010, №6, c. 266-268.
* [http://www.musicmuseum.az/turksoy2010/tstez26.doc '''Əbdülqadir Mərağainin ixtira etdiyi əlvah aləti ksilofonun sələfidir'''.] // “Türkdilli xalqların musiqi alətləri”. Beynəlxalq simpozium. Bakı, 16-17 dekabr, 2010.
* [http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=593 Musiqar (cıncıq, şamama, miskaal).] "Musiqi dünyası" jurnalı.
* [http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=993 Azərbaycan folklor mərasimlərində idiofonlu alətlər.] "Musiqi dünyası" jurnalı.
*Rəqslərin adında rəqəmlərin ma­hiyyəti və onla­rın açıqlanması. // “Konservatoriya” jurnalı, №3 (25), 2014, s. 97-108; <nowiki>http://konservatoriya.az/lib/Konservatoriya%202014-3m.pdf</nowiki>
*Yetərincə müta­liə etməliyik. // “Konservatoriya” №3 (33), 2016, s. 95-104; <nowiki>http://konservatoriya.az/?p=1766</nowiki>
*Çalğı alətlərimiz “İpək yolu” ilə Amerikada. // “Konservatoriya” jurnalı, №4 (34), 2016, s. 104-108; <nowiki>http://konservatoriya.az/?p=1887</nowiki>
*Təlimat verir­dilər ki, gördüklərinizi kim­səyə söyləmək olmaz. // <nowiki>http://www.moderator.az/news/147845.html</nowiki> 13 avqust.2016
*“Bakı şikəstəsi” haqqında nə bili­rik. // “Folklor və etnoqrafiya” bey­nəlxalq elmi jurnalı, 2017, №1 (49), s. 49-60; <nowiki>http://folkloretnoqrafiya.com/images/jurnal/jurnal_2017_01.pdf</nowiki>
* Opera sahnesinde Şirzad Hüseyinov`un başarısını tekrarlayan olacak mı?!…;https://siyasiistikrar.wordpress.com/2017/06/21/opera-sahnesinde-sirzad-huseyinovun-basarisini-tekrarlayan-olacak-mi/#more-5695
*Cəfər Cabbar­lı­nın bəstələdiyi “On dördü” rəq­si­nin tarixçəsi. // “Konservatoriya” jurnalı, №3 (41), 2018, s. 58-64; <nowiki>http://konservatoriya.az/?p=4114</nowiki>
*Qədim çalğı alə­ti – ruhəfza. // “Konservatoriya” jurnalı, №1 (39), 2018, s. 9-11; <nowiki>http://konservatoriya.az/?p=3609</nowiki>
 
==Filmoqrafiya==