"İsmayıl Hacıyev (akademik)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1.743 bayt əlavə edildi ,  1 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
|İş yeri = [[Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi|Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi]]nin sədri
|Elmi dərəcəsi = tarix elmləri doktoru
|Elmi vəzifəsi = [[Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası]]nın həqiqi üzvü, [[professor]]
|Elmi rəhbəri =
|Tanınmış yetirmələri =
}}
 
'''İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev''' ({{DVTY}}) — [[Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası]]nın həqiqi üzvü, [[Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi|AMEA Naxçıvan Bölməsinin]] sədri, Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, tarix üzrə elmlər doktoru, professor, [[Amerika Birləşmiş Ştatları]] [[Nyu-York Elmlər Akademiyası]]nın üzvü ([[2002]]), Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bioqrafiya İnstitutunun akademiki ([[20022003]]).
 
== Həyatı ==
 
== Pedaqoji fəaliyyəti ==
1974-cü ildə ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirərək bitirdiyi (onillik) Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonun Xoşkeşin kənd səkkizillik məktəbində tarix [[müəllim]]i kimi pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1978-ci ildə Y.Məmmədəliyev adına [[Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu]]na assistent vəzifəsinə keçmiş, bir il sonra müəllim kimi mühazirələr aparmışdır. 1984-cü ildə tarix-filologiya fakültəsinin dekan müavini təyin edilmişdir.
 
== Elmi fəaliyyəti ==
Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti, Heydər Əliyev siyasəti və Azərbaycan tarixi məsələləri, Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində Naxçıvanın yeri, Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətinin Naxçıvanla əlaqələri, Araz-Türk Respublikasının tarixi, müharibə illərində (1941-451945) naxçıvanlılarınAzərbaycan qadınlarının ön və  arxa cəbhədəki fəaliyyətləri, Naxçıvan bölgəsinin ərazi taleyi, Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi tarixi, mədəniyyəti və görkəmli şəxsiyyətləri, Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və soyqırım siyasəti, Azərbaycanın itirilmiş tarixi torpaqları və s. kimi məslələr onun elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini təşkil edir. XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısı, 90-cı illərinin əvvəlində "Təlim prosesində ictimai-siyasi materialın yadda saxlanması xüsusiyyətləri", "Tədris prosesində tələbələrdə mənəvi keyfiyyətlərin aşılanması", "Tələbələrdə siyasi mədəniyyətin formalaşması" və s. mövzularda hazırladığı metodik vəsaitləri və [[elmi məqalə]]ləri ərsəyə gətirmişdi.
 
1992-ci ildə AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda "Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi və mədəni həyatında qadınların iştirakı (1941-1945-ci illər)" mövzusunda namizədlik [[dissertasiya]]sını müdafiə edir.
 
== Elmi yaradıcılığı ==
İsmayıl Hacıyev tarixin müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş 34-dən artıq52 kitab və [[monoqrafiya]]sımonoqrafiyanın, 350450-yə yaxın elmi məqaləsiməqalənin, 300-ə yaxın elmi-publisist məqalənin vardırmüəllifidir. Fərdi və birgə yazdığı "Heydər Əliyev və milli-tarixi yaddaşın bərpası", "Mustafa Kamal Atatürk və Naxçıvan", "Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi", "Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində", "Naxçıvan abidələri ensiklopediyası" (Azərbaycan və ingilis dillərində), "Naxçıvan tarixi atlası", "İntibahın 15 ili", "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan", Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. I cild, Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. II cild, Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. III cild və s. əsərləri elmi sahədə ciddi qəbul edilir.
 
Naxçıvanın 1918-1920-ci illəriillərini əhatə edən həqiqiobyektiv tarixinin bərpasıyazılması, tarixin arxivindəarxivlərdə yatıb qalan nadir faktların, sənəd və materialların üzə çıxarılması onun tədqiqatının əsas mövzusudur.istiqamətidir<ref>http://www.yeniazerbaycan.com/news/13426.html</ref>.
 
Ailəlidir, üç övlad atasıdır.
 
== Əsas elmi əsərləri ==
* Tarihde ve günümüzde Nahçıvan. Ankara, 1998, 92 s.
* Naxçıvan və naxçıvanlılar. Bakı, 2001, 280 s.
* Heydər Əliyev və milli-tarixi yaddaşın bərpası. Bakı, 2003, 164 s.
* Mustafa Kamal Atatürk və Naxçıvan. Bakı, 2007, 56 s. (həmmüəllif).
* Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi və mədəni həyatında qadınların iştirakı. Bakı, 2008, 151 s.
* Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan. Naxçıvan, 2010, 392 s.
* Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı,social sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı (1991-2011-ci illər). Naxçıvan, 2011, 272 s.
* Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri. Naxçıvan, 2012, 192 s.
* Heydər Əliyev siyasəti: tarixdə və günümüzdə. Naxçıvan, 2013, 296 s.
* Naxçıvan Muxtar Respublikası -90. Quruculuq salnaməsi. Naxçıvan, 2014, 184 s.
* Naxçıvan: qədim Şərq sivilizasiyaları ilə sıx bağlı olan diyar (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində). Naxçıvan, 2014, 120 s.
* Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. I cild. Naxçıvan, 2013, 452 s. (həmmüəllif).
* Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. II cild. Naxçıvan, 2014, 545 s. (həmmüəllif).
* Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. III cild. Naxçıvan, 2015, 560 s. (həmmüəllif).
* Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik yollarında. Bakı, 2016, 260 s.
* Территориальные притязания и кровавые преступления армян против Азербайджана. Москва: Столица, 2016, 182 с.
* Behbud ağa Şahtaxtinski: sənədlər və materiallar. (Toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəllifi). Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2017, 336 s.
* Из истории дипломатии. Нахчыванске дипломаты. LAP Lamberм Academic Publishing RU, 2017, 64 s. (həmmüəllif).
* Böyük güclərin Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraqlarında Naxçıvanın yeri. Bakı, Elmin İnkişafı Fondu, 2017, 300 s. (həmmüəllif).
* Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində. Bakı, Elm, 2018, 372 s.
* Naxçıvan tarixinə dair qaynaqlar. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 240 s. (həmmüəllif).
* Naxçıvan coğrafiyası. İki cilddə. II cild. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2018, 402 s. (həmmüəllif).
* Araz-Türk Respublikası. Naxçıvan, 2019, 136 s.
* Нахчыван в истории государственности Азербайджана. СПБ. Изд-во РГПИ им. А.И.Герцена, 2020, 452 с.
 
== İctimai-siyasi fəallığı ==
İsmayıl Hacıyev ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edir. 2000-ci ildə İsmayıl Hacıyev Culfa Seçki Dairəsindən II çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputat seçilir.
 
2005-ci ildə III çağırış Azərbaycan Respulikası (III çağırış – X) Milli Məclisinə deputat seçilir. 2010-cu ilin 7 noyabr tarixində IV çağırış Milli Məclisin deputatı seçilmişdir. Parlamentin İnsan Hüquqları Daimi Komitəsinin üzvü olmuşdur.
 
== Mükafatları ==
Azərbaycan Respublikasının [[əməkdar elm xadimi]] ([[2009]]) fəxri adını almışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mükafatı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Xatirə medalı və Fəxri fərmanı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri fərmanı, RespublikaAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanları, akademik Yusif Məmmədəliyev adına mükafat və medal, Türkiyə Cümhuriyyəti Avrasiya Kültür və Sənət Qurumunun, Hüseyn Qazi Kültür və Sənət Vəqfinin mükafatları, ABŞ-ın Bioqrafiya İnstitutunun Qızıl medalı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi xatirə medalı ilə təltif edilibedilmiş, 2001-ci ildə ABŞ-ın Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən “İlin adamı” seçilmişdir.
 
== Həmçinin bax ==