"İstifadəçi:Sura Shukurlu/Qaralama" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

 
Materik yer qabığı [[qranit]] və [[andezit]] kimi aşağı sıxlığa malik süxurlardan ibarətdir. Daha az yayılmış olan [[bazalt]], okean qabığının əsas tərkib hissəsi olan daha sıx [[Maqmatik süxurlar|vulkanik süxurdur]].
 
Quru səthinin yüksəkliyi [[Ölü dəniz|Ölü dənizdəki]] {{Convert|-418|m|ft|0}} səviyyəsində nöqtədən, [[Everest|Everest dağının]] zirvəsindəki {{Convert|8848|m|ft|0}} yüksəkliyə qədər dəyişir. Qurunun dəniz səviyyəsindən yuxarı orta hündürlüyü təxminən {{Convert|797|m|ft|0}}-dir.
 
Pedosfer Yerin quru səthinin ən xarici təbəqəsidir və torpaqdan ibarətdir. Bu qat torpaq əmələ gəlmə proseslərinə tabedir. Ümumi əkin sahələri 1,3%-i isə daimi əkin sahələri olmaqla torpaq səthinin 10.9%-ni, təşkil edir. Yer kürəsinin səthinin 40%-ə yaxını kənd təsərrüfatında istifadə olunur və bunun təqribən {{Convert|16.7|e6km2|e6mi2|0}} əkin sahələri, {{Convert|33.5|e6km2|e6mi2|0}}-i isə otlaqlardır.
 
== Qeydlər ==