"Beynəlxalq münasibətlər" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

k
'Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri' [1] beynəlxalq münasibətlərin nəzəri baxımdan araşdırılması sahəsidir. Konseptual bir çərçivədən təhlil edilə biləcək beynəlxalq əlaqələrin təhlilinə imkan verir. Ole Holsti beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələrini yalnız nəzəriyyə ilə əlaqəli görkəmli hadisələri görməyə imkan verən rəngli günəş gözlüklərinə bənzətməklə müəyyənləşdirir.
k ('Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri' [1] beynəlxalq münasibətlərin nəzəri baxımdan araşdırılması sahəsidir. Konseptual bir çərçivədən təhlil edilə biləcək beynəlxalq əlaqələrin təhlilinə imkan verir. Ole Holsti beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələrini yalnız nəzəriyyə ilə əlaqəli görkəmli hadisələri görməyə imkan verən rəngli günəş gözlüklərinə bənzətməklə müəyyənləşdirir.)
Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə Vizual redaktor
k ('Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri' [1] beynəlxalq münasibətlərin nəzəri baxımdan araşdırılması sahəsidir. Konseptual bir çərçivədən təhlil edilə biləcək beynəlxalq əlaqələrin təhlilinə imkan verir. Ole Holsti beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələrini yalnız nəzəriyyə ilə əlaqəli görkəmli hadisələri görməyə imkan verən rəngli günəş gözlüklərinə bənzətməklə müəyyənləşdirir.)
Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə Vizual redaktor
 
 
 
'''FeFeminist'''<ref>'''Feminizm'''</ref>
 
'''Feminist beynəlxalq münasibətlər mütəxəssisi olan "Jacqui True" feminizmi Empirik feminizmə, Analitik feminizmə və Normativə bölmüşdür. Empirik Feminizm ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlər səviyyəsində qadın və gender münasibətləri arasındakı təcrübi əlaqələri araşdırır. Bu anarxiya və statizm əsas cərəyanları ilə beynəlxalq əlaqələri vurğulamaqla dövlət sisteminin istehsalını təmin etmək istədi. Bu sistem marjinal bölgələrdə mümkündür. Analitik feminizmə görə, beynəlxalq münasibətlərin nəzəri çərçivəsində gender müzakirələrinə qarşı qərəzlər var. Buradakı kişilərlə qadınlar arasında bioloji fərqlər olmadığı anlamına gəlmir, ancaq kişilərə və qadınlara xas olan sosial kimliklər var. Bu beynəlxalq münasibətlərdə adi hal almış kişilikdə obyektivliyin olduğu iddia edilir. Analitik feministlər bu xurafatları bu xurafatların nümunəsi olaraq nümunə göstərdilər və Neo-realizmi sevmədiklərini göstərdilər. Normativ feministlər dəyişiklik gündəliyini nəzəriyyənin bir hissəsi kimi görürlər.'''
# '''^ Post-Müstəmləkəçilik'''
# '''^''' '''Təkamül perspektivlər'''
# 1. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin əsas səhifəsi
# 1. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin əsas səhifəsi 2. Reus-Smit, xristian. «Konstrüktivizm.» Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri, ed. Scott Burchill ... [və başqaları], P. 20, 216. Palgrave, 2005. 3. Burchill, Scott və Linklater, Andrew "Giriş" Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri, ed. Scott Burchill ... [et al.], Səh.6. Palgrave, 2005. 4. Burchill, Scott və Linklater, Andrew "Giriş" Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri, ed. Scott Burchill ... [və başqaları], səh.1. Palgrave, 2005. 5. Burchill, Scott və Linklater, Andrew "Giriş" Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri, ed. Scott Burchill ... [et al.], P. 7. Palgrave, 2005. 6. Smith, Owens, "Beynəlxalq nəzəriyyəyə alternativ yanaşmalar", "Dünya siyasətinin qloballaşması", Baylis, Smith and Owens, OUP, 4-cü nəşr s176-177 7. Baxın Forde, Steven, (1995), 'Beynəlxalq Realizm və Siyasi Elm: Thucydides, Machiavelli və Neorealizm,' Rüblük Beynəlxalq Araşdırmalar 39 (2): 141-160 8. Siyasi Realizm [Fəlsəfə İnternet Ensiklopediyası] 9. Dunne, Tim və Schmidt, Böyük Britaniya, Dünya Siyasətinin Qloballaşması, Baylis, Smith and Owens, OUP, 4-cü nəşr, səh. 10. Snyder, Cek, 'Bir Dünya, Rəqib nəzəriyyələri, Xarici Siyasət, 145 (Noyabr / Dekabr 2004), s.59 11. Snyder, Cek, 'Bir Dünya, Rəqib nəzəriyyələri, Xarici Siyasət, 145 (Noyabr / Dekabr 2004), səh.55 12. Mearsheimer, John. Böyük güc siyasətinin faciəsi (Neopr.). - New York: W.W. Norton & Company (İngilis dili) Rus., 2001.- S. 25-26. - <nowiki>ISBN 978-0-393-07624-0</nowiki>. 13. Lamy, Steven, Müasir yanaşmalar: "Dünya Siyasətinin qloballaşması, Baylis, Smit və Ouens, Oksford Universiteti Mətbuat, 4-cü nəşr, səh127 14. Lamy, Steven, "Müasir əsas cərəyanlar: neo-realizm və neoliberalizm", Dünya Siyasətinin Qloballaşması, Smit, Baylis və Ouens, Oxford Universiteti Mətbuat, 4-cü nəşr, səh. 127-128 15. E Gartzk, hamımız yaxşı yola getməliyik? Fürsətin, hazırlığın və demokratik sülhün mənşəyi, Amerika Siyasi Elmlər Jurnalı, 1998 16. Brian C. Schmidt, Anarxiyanın siyasi müzakirəsi: beynəlxalq münasibətlərin nizam-intizam tarixi, 1998, s. 219 17. Sutch, Peter, Elias, 2006, Juanita, Beynəlxalq münasibətlər: əsaslar, yol girovu 11 18. Chandler, David. Beynəlxalq Dövlət Quruculuğu - Post-Liberal Paradiqmanın yüksəlişi. - Abingdon, Oxon: Routledge, 2010.- P. 43–90. - <nowiki>ISBN 978-0-415-42118-8</nowiki>. 19. Richmond, Oliver. Liberaldan sonra barışıq (Neopr.). - Abingdon, Oxon: Routledge, 2011. - <nowiki>ISBN 978-0-415-66784-5</nowiki>. 20. Stephen M. Walt, Xarici Siyasət, Xeyr. 110, Xüsusi nəşr: Bilik həddi. (Bahar, 1998), s.41: “Soyuq müharibənin sonu konstruktivist nəzəriyyələrin qanuniləşdirilməsində mühüm rol oynadı, çünki realizm və liberalizm bu hadisəni əvvəlcədən izah edə və izah edə bilmədi. 21. Oxford Universiteti Mətbuat | Onlayn Resurs Mərkəzi | Onlayn Resurs Mərkəzləri 21 Noyabr 2008 tarixində Arxivləşdirildi. 22. Hopf, Ted, Beynəlxalq Münasibətlər nəzəriyyəsində Konstruktivizm vəd, Beynəlxalq Təhlükəsizlik, Vol. 23, yox. 1 (Yaz, 1998), səh 171 23. Alder, Emmanuel, Yarımmüdafiə, Avropa Beynəlxalq Münasibətlər Jurnalı, 3-cü cild, 1997, s.329 24. K. M. Ferike, Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri: İntizam və müxtəliflik, Dunne, Kurki və Smith, OUP, s.176 25. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi bilik bazası 26. Wendt, Alexander, "Anarxiya dövlətlərin etdikləri: güc siyasətinin sosial quruluşu" Beynəlxalq Təşkilatı, cild 46, yox. 2, 1992
#2. Reus-Smit, xristian. «Konstrüktivizm.» Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri, ed. Scott Burchill ... [və başqaları], P. 20, 216. Palgrave, 2005.
#3. Burchill, Scott və Linklater, Andrew "Giriş" Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri, ed. Scott Burchill ... [et al.], Səh.6. Palgrave, 2005.
#4. Burchill, Scott və Linklater, Andrew "Giriş" Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri, ed. Scott Burchill ... [və başqaları], səh.1. Palgrave, 2005.
#5. Burchill, Scott və Linklater, Andrew "Giriş" Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri, ed. Scott Burchill ... [et al.], P. 7. Palgrave, 2005.
#6. Smith, Owens, "Beynəlxalq nəzəriyyəyə alternativ yanaşmalar", "Dünya siyasətinin qloballaşması", Baylis, Smith and Owens, OUP, 4-cü nəşr s176-177
#7. Baxın Forde, Steven, (1995), 'Beynəlxalq Realizm və Siyasi Elm: Thucydides, Machiavelli və Neorealizm,' Rüblük Beynəlxalq Araşdırmalar 39 (2): 141-160
#8. Siyasi Realizm [Fəlsəfə İnternet Ensiklopediyası]
#9. Dunne, Tim və Schmidt, Böyük Britaniya, Dünya Siyasətinin Qloballaşması, Baylis, Smith and Owens, OUP, 4-cü nəşr, səh.
#10. Snyder, Cek, 'Bir Dünya, Rəqib nəzəriyyələri, Xarici Siyasət, 145 (Noyabr / Dekabr 2004), s.59
#11. Snyder, Cek, 'Bir Dünya, Rəqib nəzəriyyələri, Xarici Siyasət, 145 (Noyabr / Dekabr 2004), səh.55
#12. Mearsheimer, John. Böyük güc siyasətinin faciəsi (Neopr.). - New York: W.W. Norton & Company (İngilis dili) Rus., 2001.- S. 25-26. - <nowiki>ISBN 978-0-393-07624-0</nowiki>.
#13. Lamy, Steven, Müasir yanaşmalar: "Dünya Siyasətinin qloballaşması, Baylis, Smit və Ouens, Oksford Universiteti Mətbuat, 4-cü nəşr, səh127
#14. Lamy, Steven, "Müasir əsas cərəyanlar: neo-realizm və neoliberalizm", Dünya Siyasətinin Qloballaşması, Smit, Baylis və Ouens, Oxford Universiteti Mətbuat, 4-cü nəşr, səh. 127-128
#15. E Gartzk, hamımız yaxşı yola getməliyik? Fürsətin, hazırlığın və demokratik sülhün mənşəyi, Amerika Siyasi Elmlər Jurnalı, 1998
#16. Brian C. Schmidt, Anarxiyanın siyasi müzakirəsi: beynəlxalq münasibətlərin nizam-intizam tarixi, 1998, s. 219
#17. Sutch, Peter, Elias, 2006, Juanita, Beynəlxalq münasibətlər: əsaslar, yol girovu 11
#18. Chandler, David. Beynəlxalq Dövlət Quruculuğu - Post-Liberal Paradiqmanın yüksəlişi. - Abingdon, Oxon: Routledge, 2010.- P. 43–90. - <nowiki>ISBN 978-0-415-42118-8</nowiki>.
#19. Richmond, Oliver. Liberaldan sonra barışıq (Neopr.). - Abingdon, Oxon: Routledge, 2011. - <nowiki>ISBN 978-0-415-66784-5</nowiki>.
#20. Stephen M. Walt, Xarici Siyasət, Xeyr. 110, Xüsusi nəşr: Bilik həddi. (Bahar, 1998), s.41: “Soyuq müharibənin sonu konstruktivist nəzəriyyələrin qanuniləşdirilməsində mühüm rol oynadı, çünki realizm və liberalizm bu hadisəni əvvəlcədən izah edə və izah edə bilmədi.
#21. Oxford Universiteti Mətbuat | Onlayn Resurs Mərkəzi | Onlayn Resurs Mərkəzləri 21 Noyabr 2008 tarixində Arxivləşdirildi.
#22. Hopf, Ted, Beynəlxalq Münasibətlər nəzəriyyəsində Konstruktivizm vəd, Beynəlxalq Təhlükəsizlik, Vol. 23, yox. 1 (Yaz, 1998), səh 171
#23. Alder, Emmanuel, Yarımmüdafiə, Avropa Beynəlxalq Münasibətlər Jurnalı, 3-cü cild, 1997, s.329
#24. K. M. Ferike, Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri: İntizam və müxtəliflik, Dunne, Kurki və Smith, OUP, s.176
#25. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi bilik bazası
#26. Wendt, Alexander, "Anarxiya dövlətlərin etdikləri: güc siyasətinin sosial quruluşu" Beynəlxalq Təşkilatı, cild 46, yox. 2, 1992
 
[[Kateqoriya:Beynəlxalq münasibətlər|*]]