"Ölkələrin əhaliyə görə sıralanması" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
Teqlər: Mobil redaktə iOS tətbiqetməsi vasitəsilə redaktə Mobil tətbiqetmə vasitəsilə redaktə
Teqlər: Mobil redaktə iOS tətbiqetməsi vasitəsilə redaktə Mobil tətbiqetmə vasitəsilə redaktə
BİR ÖLƏKİNİN ƏHALİ SAYISI DƏYİŞDİYİ VAXT AYRI OLARAQ YANINDA ƏTRAFLI OLARAQ HƏR( "% dünya əhalisinə nisbəti" hissəsini) SAHƏNİ BOŞ QOYMARAQ NÖQTƏ XARİC HESABLAYIB DOLDURUN.
-->
'''Not:''' Bütün bağlı bölgələr ''italik'' olaraq göstərilmişdir. <font size="0,5pt">Son dəyişmə: 15 Aprel 2020</font>
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align:right"
|-
|-
|22
| align="left" |{{FRA}}<ref>Təxmini o laraq[[Fransa]] metropolitanı əhalisini ifadə edir. Əlavə olaraq, fərqli zamanlardakı torpaqlardan kənardakl [[Fransız Qvineyasl]] bölümləri üçün də siyahıya alınıb.''(Départements d'outre-mer''. DOM). [[Qvadalep]]. [[Martinik]]. [[Fransız Polineziyasl]] üçün [[Mayot]] (31 Mart 2011) ve [[Birləşmə]] ile [[dənizötəsi kollektiv]] ''(Collectivités d'outre-mer.'' COM). [[Saint Barthélemy]]. [[Saint Martin (Fransa)|Saint Martin]]. [[Saint Pierre ve Miquelon]] v ə[[Wallis ve Futuna Adaları]]. Fransa metropolitanının əhalisi 1 İyul 2018 tarixində 65.200.000 olaraq qeydə alınıb. Bir aylıq rəsmi əhali siyahıyaalmaaı [www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000436387].</ref>
|65,273,511
|10.04.2020
|10.04.2020
|%0,69
| align="left" |[https://www.worldometers.info/world-population/myanmar-population/ worldometersWorldometer dünyaDünya nüfusəhalisayımı cihazı sayacı Myanmar]
|-
|27
|10.04.2020
|%0,68
| align="left" |[https://www.knbs.or.ke/?p=5621 Yıllıkİllik Resmirəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|28
|10.04.2020
|%0,65
| align="left" |[http://kosis.kr/conts/nsportalStats/nsportalStats_0102Body.jsp?menuId=10&NUM=1010&searchKeyword=&freq=&cntUpdate=Y ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|29
|10.04.2020
|%0,63
| align="left" |[https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|30
|10.04.2020
|%0,61
| align="left" |[https://www.ine.es/prensa/cp_j2019_p.pdf Yıllıkİllik Resmirəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|31
|10.04.2020
|%0,57
| align="left" |[https://www.ubos.org/explore-statistics/statistical-datasets/6133/ Yıllıkİllik Resmirəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|32
|10.04.2020
|%0,57
| align="left" |[https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31 ResmiRəsmi nüfus sayacısiyahıyaalma]
|-
|33
|10.04.2020
|%0,55
| align="left" |[http://www.ons.dz/-Demographie-.html ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|33
|10.04.2020
|%0,55
| align="left" |[http://cbs.gov.sd/index.php/ar/ Yıllıkİllik Resmirəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|34
|10.04.2020
|%0,54
| align="left" |[http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/eng/news/op_popul_e.asp AylıkAylıq Resmirəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|35
|10.04.2020
|%0,50
|align=left|[http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-43-38 Yıllıkİllik Resmirəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|36
|10.04.2020
|%0,48
| align="left" |[https://web.archive.org/web/20190604211531/http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C/population/%D8%A8%D8%B1%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2098.pdf ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|37
|10.04.2020
|%0,47
| align="left" |[https://stat.gov.pl/en/topics/other-studies/informations-on-socio-economic-situation/statistical-bulletin-no-22020,4,110.html ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|38
|10.04 2020
|%0,47
| align="left" |[https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2018005-eng.htm ResmiRəsmi nüfusəhaliölçən sayacıcihaz]
|-
|39
|10.04.2020
|%0,46
| align="left" |[https://www.hcp.ma/Projections-de-la-population-totale-par-groupe-d-age-et-sexe-en-milliers-et-au-milieu-de-l-annee-1960-2050_a676.html ResmiRəsmi nüfusəhaliölçən sayacıcihaz]
|-
|40
|10.04.2020
|%0,43
| align="left" |[https://www.worldometers.info/world-population/saudi-arabia-population/ worldometersWorldometer dünyaDünya nüfusəhalisayımı sayacıcihazı Suudi ArabistanSəudiyyə Ərəbistanı]
|-
|41
|10.04.2020
|%0,42
| align="left" |[https://stat.uz/uz/2-uncategorised/5221-o-zbekiston-aholisi ResmiRəsmi nüfus sayacısiyahıyaalma]
|-
|42
|10.04.2020
|%0,41
| align="left" |[https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1681/ Yıllıkİllik ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|43
|10.04.2020
|%0,41
| align="left" |[https://web.archive.org/web/20151126193220/http://www.ine.gov.ao/ ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|44
|10.04.2020
|%0,41
| align="left" |[https://www.dosm.gov.my/v1/ ResmiRəsmi nüfusəhali sayacısayı ölçən cihaz]
|-
|45
|10.04.2020
|%0,40
| align="left" |[https://www.worldometers.info/world-population/mozambique-population/ worldometersWorldometer dünyaDünya nüfusəhalisayımı cihazı sayacı Mozambik]
|-
|46
|10.04.2020
|%0,39
| align="left" |[https://statsghana.gov.gh/ ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|47
|10.04.2020
|%0,38
| align="left" |[https://www.worldometers.info/world-population/venezuela-population/ worldometersWorldometer dünyaDünya nüfusəhalisayımı sayacıcihazı Yemen Yəmən]
|-
|48
|10.04.2020
|%0,37
| align="left" |[http://cbs.gov.np/wp-content/upLoads/2018/12/PopulationProjection2011-2031.pdf ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaaıma]
<!-- kaynakmənbə kodu http://www.statistics.gov.my/portal/populationclockNEW/BI.php -->
|-
|49
|10.04.2020
|%0,36
| align="left" |[https://www.worldometers.info/world-population/venezuela-population/ worldometersWorldometer dünyaDünya nüfusəhalisayımı cihazı sayacı Venezuela]
|-
|50
|15.04.2020
|%0,35
| align="left" |[https://www.worldometers.info/world-population/madagascar-population/ worldometersWorldometer dünyaDünya nüfusəhalisayımı sayacıcihazı MadagaskarMadaqaskar]
|-
|51
|15.04.2020
|%0,33
| align="left" |[http://www.ins.ci/n ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|52
|15.04.2020
|%0,33
| align="left" |BMBMT tahminitəxmini
|-
|53
|15.04.2020
|%0,33
| align="left" |[http://www.stat.cm/downloads/annuaire/2012/Annuaire-2012-chapitre-4.pdf Yıllıkİllik Resmirəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|54
|15.04.2020
|%0,32
|align=left|[http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/94713ad445ff1425ca25682000192af2/1647509ef7e25faaca2568a900154b63?OpenDocument ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|55
|-
| -
| align="left" |{{TWN}}<ref>[[Tayvan'ın siyasi durumu|KısmenQismən tanınan devletdövlət]]. [[Çin]] kendiöz illerindenərazi birisivahidlərindən biri olduğunu iddia etmektediredir . [[Tayvan]] ileilə birliktebirlikdə yanında bulunanətrafındakı [[Kinmen]], [[Matsu Adaları]], [[Pescadores]] vbv.s. dahildirdaxildir</ref>
|23,807,668
|15.04.2020
|%0,30
| align="left" |[http://eng.stat.gov.tw/point.asp?index=9 AylıkAylıq Resmirəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|57
|15.04.2020
|%0,26
| align="left" |[https://web.archive.org/web/20120814084502/http://www.insd.bf/fr ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|59
|15.04.2020
|%0,26
| align="left" |BMBMT tahminitəxmini
|-
|60
|15.04,2020
|%0,24
| align="left" |[http://www.citypopulation.de/Malawi.html ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalm]
|-
|62
|15.04.2020
|%0,23
| align="left" |[https://web.archive.org/web/20140117231623/http://www.eng.stat.kz/Pages/default.aspx AylıkAylıq Resmirəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|65
|15.04.2020
|%0,22
|align=left|[http://www.ine.gob.gt/np/poblacion/index.htm Yıllıkİllik Resmirəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|66
|15.04.2020
|%0,21
| align="left" |[https://web.archive.org/web/20130121131641/http://www.inec.gob.ec/proyecciones_poblacionales/relojnew.swf ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|67
|15.04.2020
|%0,22
| align="left" |[http://www.citypopulation.de/Syria.html ResmiRəsmi nüfus sayımısiyahıyaalma]
|-
|68