"İstifadəçi:Abutalub/Qaralama" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

()
()
*[[Bəydili boyu]]. [[Ustaclı]] Bəydilidən çıxmışdır. Ustaclıya daxil olan [[Kəngərli eli]] [[Naxçıvan xanlığı]]nı idarə etmişdir. Azərbaycanda Bəydili adında yerlər vardır.
*[[Çəpni boyu]]. Çəpni etnonimin izləri Azərbaycanın bir çox bölgələrində qorunub saxlana bilmişdir: Cabanı ([[Şamaxı]]), Çəpni ([[Göyçay]]), Çepni [[(Quba qəzası]]nın Şabran mahalında), Çəpli ([[Kəlbəcər]]). [[Kürdəmir rayonu]]nun Karrar kəndinin hissələrindən biri Çəpni adlandırılır.
*[[Bayandur eli]]. Bu elə daxil olan [[Mosullu oymağı]]nın bir hissəsi Muğanda və Qarabağda məskunlaşmışdı.<ref>Ənvər Çingizoğlu. Mosullu oymağı. "Soy" dərgisi, 7 (15), 2008. səh.47-56.</ref> Azərbaycanda və Ermənistanda Bayandur kəndləri vardır.
*[[Yıva boyu]]. [[Vladimir Minorski]]yə görə [[Baharlı oymağı]] bu boya daxildir. Qarabağda Baharlı adı ilə toponimlər vardır.
*[[Qacarlar]]. Azərbaycanlıların subetnik qrupudur. Böyük hissəsi İranda yaşayır.<ref>James Stuart Olson, Lee Brigance Pappas, Nicholas Charles Pappas. An Ethnohistorical dictionary of the Russian and Soviet empires</ref>
*[[Çəpni boyu]].
* [[Şahsevənlər]] — əsasən İranda<ref name="Советская энциклопедия"/> və Arazdan cənubda Cəbrayıl düzündə məskunlaşıblar.<ref name="Институт">{{cite web|url=http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100816020426434&ext=pdf|title=Кавказский этнографический сборник|publisher=www.history.az|author=Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая|archiveurl=http://www.webcitation.org/61CUXHXYU|archivedate=2011-08-25}}{{oq|ru|Когда же Давид Строитель в начале XII в., усиливая военную мощь Грузии, поселяет в стране 45 тыс. кипчакских семей, то тем самым образуется значительный массивы тюркоязычного населения. Период наступления персидских шахов на Грузию оставляет след поселением в 1480-х гг. азербайджанцев по южным рубежам страны — по р. Акстафе, Дебет и др. (казахская, памбакская и шурагельская группы)...}}</ref> ''İnanlı'', ''bağdadi'', ''usanlu'' və başqa tayfalara bölünürlər.<ref>{{Kitab3
* [[Qaradağlılar]] — İranın şimal-qərbindəki Qaradağ yaylasında məskundurlar. Əsasən heyvandarlıqla məşğul olmaqla, yarımköçəri həyat tərzi keçirirlər. Mədəni cəhətdən qonşuları olan ''şahsevənlərə'' yaxındırlar.<ref name="Советская энциклопедия"/> Yeddi tayfaya bölünürlər.<ref>{{Kitab3
|müəllif = Савина В. И.
|hissə =Этнонимы и топонимии Ирана
|başlıq = Ономастика Востока
|yer = М.
|nəşriyyat = Наука
|il = 1980
|страницы = 151
|isbn =
}}</ref> {{link-interwiki|az=Aleksandr Yerisyan|az_mətn=Aleksandr Yerisyanın|başqa_dil=ru|başqa_dildə_başlıq=Ерицян, Александр Давидович}} yazdığına görə, [[Qazax qəzası]]nın (indiki [[Qazax rayonu|Qazax]], [[Ağstafa rayonu|Ağstafa]] və Azərbaycanın [[Tovuz rayonu|Tovuz]] rayonları) yaşayış yerlərinin adlarında — Qədirli və [[Qaralar (Tovuz)|Qaralal]] toponimlərində, adları qalmaqda olan ''qədirli'' və ''qaralal'' tayfaları da şahsevənlərin qolları hesab olunmuşlar.<ref name="Имя и этнос">{{Kitab3
|müəllif = Волкова Н. Г.
|hissə =Этнонимия в трудах экономического обследования Кавказа 1880-х годов
|başlıq = Имя и этнос: общие вопросы ономастики, этнонимия, антропонимия, теонимия, топонимия: сборник
|nəşriyyat = Ин-т этнологии и антропологии
|yer =М.
|il = 1996
|страницы = 24-30
|isbn =5-201-00825-9
}}</ref>
* [[Qaradağlılar]] — İranın şimal-qərbindəki Qaradağ yaylasında məskundurlar. Əsasən heyvandarlıqla məşğul olmaqla, yarımköçəriYarımköçəri həyat tərzi keçirirlər. Mədəni cəhətdən qonşuları olan ''şahsevənlərə'' yaxındırlar.<ref name="Советская энциклопедия"/> Yeddi tayfaya bölünürlər.<ref>{{Kitab3
|müəllif =
|başlıq = Народы Передней Азии
|isbn =
}}</ref>
* [[Qızılbaşlar]] — türk köçəri tayfa birləşməsi. İran və Azərbaycan ərazisinə XV–XVI əsrlərdə köçmüşlər. İranda və Əfqanıstanda məskunlaşıblar. ''[[Şamlı (tayfa)|Şamlı]]'', ''[[Rumlu tayfası|rumlu]]'', ''[[ustaclı]]'', ''[[Təkəli tayfası|təkəli]]'', ''əfşar'', ''qacar'' və ''zülqədər'' tayfalarına bölünürlər.<ref>[http://books.google.ru/books?id=nLkMAQAAMAAJ&q=%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%83,+%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BB%D1%83,+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BB%D1%83,+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8E,+%D0%B0%D1%84%D1%88%D0%B0%D1%80,+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80,+%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80&dq=%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%83,+%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BB%D1%83,+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BB%D1%83,+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8E,+%D0%B0%D1%84%D1%88%D0%B0%D1%80,+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80,+%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80&hl=ru&sa=X&ei=RpPsUp2VAqW44ATiuYCICg&ved=0CEMQ6AEwBQ История Востока: Р. Б Рыбаков, Михаил Степанович Капица, Институт востоковедения (Российская академия наук)]</ref>
* [[Qarapapaqlar]] — əsasən Azərbaycanın qərbində, qismən Gürcüstanda yaşayırlar. ''Tərkəbün'' (digər adı "''borçalı''"dır ki, bu da "xan tayfası" mənasını daşıyır), ''saral'', ''ərəbli'', ''canəhmədli'', ''çaxarlı'', ''ulaclı'' tayfalarına bölünürlər.<ref>{{Kitab3
|müəllif =
|isbn = 5020167614, 9785020167612
}}</ref> Dağıstanda və Azərbaycanın cənub sərhədi boyu rayonlarda yaşayırlar. "Tərəkəmə" termini ilk olaraq etnik, tayfa adı kimi işlədilmişdi. Amma XIX əsr — XX əsrin əvvəllərində bu termin daha çox Azərbaycanda köçəri maldarlıqla məşğul olan əhali üçün, "köçərilər" sözünün qarşılığı olaraq istifadə edildi.<ref name="Sakinat"/>
 
* [[Şahsevənlər]] — əsasən İranda<ref name="Советская энциклопедия"/> və Arazdan cənubda Cəbrayıl düzündə məskunlaşıblar.<ref name="Институт">{{cite web|url=http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100816020426434&ext=pdf|title=Кавказский этнографический сборник|publisher=www.history.az|author=Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая|archiveurl=http://www.webcitation.org/61CUXHXYU|archivedate=2011-08-25}}{{oq|ru|Когда же Давид Строитель в начале XII в., усиливая военную мощь Грузии, поселяет в стране 45 тыс. кипчакских семей, то тем самым образуется значительный массивы тюркоязычного населения. Период наступления персидских шахов на Грузию оставляет след поселением в 1480-х гг. азербайджанцев по южным рубежам страны — по р. Акстафе, Дебет и др. (казахская, памбакская и шурагельская группы)...}}</ref> ''İnanlı'', ''bağdadi'', ''usanlu'' və başqa tayfalara bölünürlər.<ref>{{Kitab3
|müəllif = Савина В. И.
|hissə =Этнонимы и топонимии Ирана
|başlıq = Ономастика Востока
|yer = М.
|nəşriyyat = Наука
|il = 1980
|страницы = 151
|isbn =
}}</ref> {{link-interwiki|az=Aleksandr Yerisyan|az_mətn=Aleksandr Yerisyanın|başqa_dil=ru|başqa_dildə_başlıq=Ерицян, Александр Давидович}} yazdığına görə, [[Qazax qəzası]]nın (indiki [[Qazax rayonu|Qazax]], [[Ağstafa rayonu|Ağstafa]] və Azərbaycanın [[Tovuz rayonu|Tovuz]] rayonları) yaşayış yerlərinin adlarında — Qədirli və [[Qaralar (Tovuz)|Qaralal]] toponimlərində, adları qalmaqda olan ''qədirli'' və ''qaralal'' tayfaları da şahsevənlərin qolları hesab olunmuşlar.<ref name="Имя и этнос">{{Kitab3
|müəllif = Волкова Н. Г.
|hissə =Этнонимия в трудах экономического обследования Кавказа 1880-х годов
|başlıq = Имя и этнос: общие вопросы ономастики, этнонимия, антропонимия, теонимия, топонимия: сборник
|nəşriyyat = Ин-т этнологии и антропологии
|yer =М.
|il = 1996
|страницы = 24-30
|isbn =5-201-00825-9
}}</ref>
 
S.Zelenskinin verdiyi məlumata görə Yelizavetpol quberniyasının [[Zəngəzur qəzası]]nda 7 azərbaycan tayfa qrupu varmış: ''sofulu'', ''dərzili'', ''saralı'', ''puşanlı'', ''giyili'', ''xocamusaqlı'', ''baharlı''.<ref name="Имя и этнос"/> Etnoqraf və qafqazşünas {{link-interwiki|az=Mark Kosven|başqa_dil=ru|başqa_dildə_başlıq=Косвен, Марк Осипович}} qeyd edir ki, keçmişdə azərbaycanlılar arasında aşağıdakı qruplaşmalar ola bilərdi: cavanşir, dəmirçihəsənli, təklə və muğanlıya bölünənlər, daha sonra — ''cəbrayıllı'', ''sarcalı'', ''sofuli'', ''gəyili'', ''xocal-səhli'', ''ciyilli'', ''dələgərdə'', ''kəngərli'', ''imirli'' və s..<ref>{{Kitab3