"İstifadəçi:Abutalub/Qaralama" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

()
()
| izah3 = <center>[[Çəpni boyu]]</center>
}}
*Aynular (Abdallar). [[Laçın]] şəhərinin əvvəlki adı olan Abdalyar bu tayfadan götürülmüşdür.<ref name="Karapetian">[[Samvel Karapetian|Karapetian, Samvel]]. ''Armenian Cultural Monuments in the Region of Karabagh''. Yerevan: Gitutiun Publishing House, 2001, p. 169.</ref><ref>''Map of Armenia and Adjacent Countries'' by [[H. F. B. Lynch]] and F. Oswald in ''Armenia, Travels and Studies''. London: Longmans, 1901.</ref>
*[[Bayat tayfası]]. Tarixi oğuz tayfalarından biridir. Azərbaycanlıların subetnik qrupu sayılır.<ref>Российский этнографический музей. Глоссарий. [http://www.ethnomuseum.ru/glossary/?%C1%E0%FF%F2%FB%201 Баяты]</ref> Marağa xanlığı hökmdarları olan [[Müqəddəm eli]] bu tayfadan çıxmışdır.
*[[Əfşar boyu]]. Tarixi oğuz tayfalarından biridir. Bu tayfanın müasir təmsilçiləri azərbaycan etnoqrafik qrupu hesab olunur<ref>Richard V. Weekes. Muslim peoples: a world ethnographic survey. AZERI. Стр. 56</ref><ref name="ethnomuseum" >Российский этнографический музей. [http://www.ethnomuseum.ru/glossary/?афшары Афшары].</ref> və onlar həm də İranın hər yerində məskundurlar. Əfşarlardan [[Cavanşir eli]], [[Kəbirli eli]], [[Şadlı eli]] çıxmışdır.
*[[Çəpni boyu]]. Çəpni etnonimin izləri Azərbaycanın bir çox bölgələrində qorunub saxlana bilmişdir: Cabanı ([[Şamaxı]]), Çəpni ([[Göyçay]]), Çepni [[(Quba qəzası]]nın Şabran mahalında), Çəpli ([[Kəlbəcər]]). [[Kürdəmir rayonu]]nun Karrar kəndinin hissələrindən biri Çəpni adlandırılır.
*[[Bayandur eli]]. Bu elə daxil olan [[Mosullu oymağı]]nın bir hissəsi Muğanda və Qarabağda məskunlaşmışdı.<ref>Ənvər Çingizoğlu. Mosullu oymağı. "Soy" dərgisi, 7 (15), 2008. səh.47-56.</ref> Azərbaycanda və Ermənistanda Bayandur kəndləri vardır.
*[[Yıva boyu]]. [[Vladimir Minorski]]yə görə [[Baharlı oymağı]] bu boya daxildir. Qarabağda Baharlı adı ilə toponimlər vardırmövcuddur.
*Təkə boyu. [[Təkəli tayfası]] bu boya daxildir. Azərbaycanın [[Xızı]] rayonunda Təkəli kəndi, Gürcüstanın [[Marneuli]] rayonunda Təkəli kəndi və Ermənistanın [[Dərəçiçək]] bölgəsində Təkəli kəndi buna misal ola bilər..<ref>Петрушевский И. П. «Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв.» — Л., 1949</ref><ref>F. Zarinebaf-Shahr, «Tabriz under Ottoman Rule (1725-1731)», p. 19</ref>
*[[Qacarlar]]. Azərbaycanlıların subetnik qrupudur. Böyük hissəsi İranda yaşayır.<ref>James Stuart Olson, Lee Brigance Pappas, Nicholas Charles Pappas. An Ethnohistorical dictionary of the Russian and Soviet empires</ref>
*[[Şahsevənlər]] — əsasən İranda<ref name="Советская энциклопедия"/> və Arazdan cənubda, Cəbrayıl düzündə məskunlaşıblar.<ref name="Институт">{{cite web|url=http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100816020426434&ext=pdf|title=Кавказский этнографический сборник|publisher=www.history.az|author=Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая|archiveurl=http://www.webcitation.org/61CUXHXYU|archivedate=2011-08-25}}{{oq|ru|Когда же Давид Строитель в начале XII в., усиливая военную мощь Грузии, поселяет в стране 45 тыс. кипчакских семей, то тем самым образуется значительный массивы тюркоязычного населения. Период наступления персидских шахов на Грузию оставляет след поселением в 1480-х гг. азербайджанцев по южным рубежам страны — по р. Акстафе, Дебет и др. (казахская, памбакская и шурагельская группы)...}}</ref> ''İnanlı'', ''bağdadi'', ''usanlu'' və başqa tayfalara bölünürlər.<ref>{{Kitab3
|isbn =5-201-00825-9
}}</ref>
* [[Qaradağlılar]] — İranın şimal-qərbindəki Qaradağ yaylasında məskundurlar. Yarımköçəri həyat tərzi keçirirlər. Mədəni cəhətdən qonşuları olan şahsevənlərə yaxındırlar.<ref name="Советская энциклопедия"/> Yeddi tayfaya bölünürlər.<ref>{{Kitab3
|müəllif =
|başlıq = Народы Передней Азии
|isbn =
}}</ref>
* [[Qarapapaqlar]] — əsasən Azərbaycanın qərbində, qismən Gürcüstanda yaşayırlar. ''Tərkəbün'' (digər adı "''borçalı''"dır ki, bu da "xan tayfası" mənasını daşıyır), ''saral'', ''ərəbli'', ''canəhmədli'', ''çaxarlı'', ''ulaclı'' tayfalarına bölünürlər.<ref>{{Kitab3
|müəllif =
|başlıq = Народы Передней Азии
|isbn =
}}</ref>
* [[Padarlar]] — oğuz tayfalarından biridir. Elxanilərin dövründə Türküstandan Azərbaycana (Arazdan cənuba) köçüblər. Müasir Azərbaycan Respublikasının ərazisində isə XVI əsrdə məskunlaşmışlar.<ref name="Волкова Н. Г."/> Onlar təsərrüfat və məişətlərində, xüsusilə, gündəlik yarımköçəri maldarlıq işlərində adət-ənənələrini digər azərbaycan etnoqrafik qruplarından daha uzun müddət saxlaya biliblər.<ref name="Советская энциклопедия"/>
* [[Tərəkəmə camaatı|Tərəkəmələr]] — azərbaycanlıların ayrıca etnik qrupu,<ref>{{Kitab3
|müəllif = {{link-interwiki|az=Sakinat Hacıyeva|az_mətn=Гаджиева С. Ш.|başqa_dil=ru|başqa_dildə_başlıq=Гаджиева, Сакинат Шихамедовна}}
|başlıq = Дагестанские терекеменцы: XIX - начало XX в
|isbn = 5020167614, 9785020167612
}}</ref> Dağıstanda və Azərbaycanın cənub sərhədi boyu rayonlarda yaşayırlar. "Tərəkəmə" termini ilk olaraq etnik, tayfa adı kimi işlədilmişdi. Amma XIX əsr — XX əsrin əvvəllərində bu termin daha çox Azərbaycanda köçəri maldarlıqla məşğul olan əhali üçün, "köçərilər" sözünün qarşılığı olaraq istifadə edildi.<ref name="Sakinat"/>
 
S.Zelenskinin verdiyi məlumata görə Yelizavetpol quberniyasının [[Zəngəzur qəzası]]nda 7 azərbaycan tayfa qrupu varmış: ''sofulu'', ''dərzili'', ''saralı'', ''puşanlı'', ''giyili'', ''xocamusaqlı'', ''baharlı''.<ref name="Имя и этнос"/> Etnoqraf və qafqazşünas {{link-interwiki|az=Mark Kosven|başqa_dil=ru|başqa_dildə_başlıq=Косвен, Марк Осипович}} qeyd edir ki, keçmişdə azərbaycanlılar arasında aşağıdakı qruplaşmalar ola bilərdi: cavanşir, dəmirçihəsənli, təklə və muğanlıya bölünənlər, daha sonra — ''cəbrayıllı'', ''sarcalı'', ''sofuli'', ''gəyili'', ''xocal-səhli'', ''ciyilli'', ''dələgərdə'', ''kəngərli'', ''imirli'' və s..<ref>{{Kitab3
|müəllif ={{link-interwiki|az=Mark Kosven|az_mətn=Косвен М. О.|başqa_dil=ru|başqa_dildə_başlıq=Косвен, Марк Осипович}}
|başlıq = Этнография и история Кавказа: исследования и материалы
|nəşriyyat = Изд-во Восточной литературы
|yer = М.
|il = 1961
|страницы = 21
|isbn =
}}</ref>
 
== İstinadlar ==