"İstifadəçi:Abutalub/Qaralama" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
()
*Təkə boyu. [[Təkəli tayfası]] bu boya daxildir. Azərbaycanın [[Xızı]] rayonunda Təkəli kəndi, Gürcüstanın [[Marneuli]] rayonunda Təkəli kəndi və Ermənistanın [[Dərəçiçək]] bölgəsində Təkəli kəndi buna misal ola bilər..<ref>Петрушевский И. П. «Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв.» — Л., 1949</ref><ref>F. Zarinebaf-Shahr, «Tabriz under Ottoman Rule (1725-1731)», p. 19</ref>
*[[Qacarlar]]. Azərbaycanlıların subetnik qrupudur. Böyük hissəsi İranda yaşayır.<ref>James Stuart Olson, Lee Brigance Pappas, Nicholas Charles Pappas. An Ethnohistorical dictionary of the Russian and Soviet empires</ref>
*[[Şahsevənlər]]. Əsasən İranda<ref name="Советская энциклопедия">{{cite news | title=Азербайджанцы |publisher=Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.| url=http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/61914/Азербайджанцы| lang=ru}}</ref> və Arazdan cənubda, Cəbrayıl düzündə məskunlaşıblar.<ref name="Институт">{{cite web|url=http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100816020426434&ext=pdf|title=Кавказский этнографический сборник|publisher=www.history.az|author=Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая|archiveurl=http://www.webcitation.org/61CUXHXYU|archivedate=2011-08-25}}{{oq|ru|Когда же Давид Строитель в начале XII в., усиливая военную мощь Грузии, поселяет в стране 45 тыс. кипчакских семей, то тем самым образуется значительный массивы тюркоязычного населения. Период наступления персидских шахов на Грузию оставляет след поселением в 1480-х гг. азербайджанцев по южным рубежам страны — по р. Акстафе, Дебет и др. (казахская, памбакская и шурагельская группы)...}}</ref> ''İnanlı'', ''bağdadi'', ''usanlu'' və başqa tayfalara bölünürlər.<ref>{{Kitab3
|müəllif = Савина В. И.
|hissə =Этнонимы и топонимии Ирана
|isbn =
}}</ref>
*[[Padarlar]]. Oğuz tayfalarından biridir. Elxanilərin dövründə Türküstandan Azərbaycana (Arazdan cənuba) köçüblər. Müasir Azərbaycan Respublikasının ərazisində isə XVI əsrdə məskunlaşmışlar.<ref name="Волкова Н. Г."/> Onlar təsərrüfat və məişətlərində, xüsusilə, gündəlik yarımköçəri maldarlıq işlərində adət-ənənələrini digər azərbaycan etnoqrafik qruplarından daha uzun müddət saxlaya biliblər.<ref name="Советская энциклопедия"/>{{Kitab3
|müəllif = Волкова Н. Г.
|hissə = Этнические процессы в Закавказье в XIX-XX вв.
|başlıq = Кавказский этнографический сборник
|nəşriyyat = Изд-во АН
СССР
|yer = М.
|том = 4
|il = 1969
|страницы = 4
|isbn =
}}</ref> Onlar təsərrüfat və məişətlərində, xüsusilə, gündəlik yarımköçəri maldarlıq işlərində adət-ənənələrini digər azərbaycan etnoqrafik qruplarından daha uzun müddət saxlaya biliblər.<ref name="Советская энциклопедия"/>
*[[Tərəkəmə camaatı|Tərəkəmələr]]. Azərbaycanlıların ayrıca etnik qrupudur,<ref>{{Kitab3
|müəllif = {{link-interwiki|az=Sakinat Hacıyeva|az_mətn=Гаджиева С. Ш.|başqa_dil=ru|başqa_dildə_başlıq=Гаджиева, Сакинат Шихамедовна}}
|страницы = 3
|isbn = 5020167614, 9785020167612
}}</ref> Dağıstanda və Azərbaycanın cənub sərhədi boyu rayonlarda yaşayırlar. "Tərəkəmə" termini ilk olaraq etnik, tayfa adı kimi işlədilmişdi. Amma XIX əsr — XX əsrin əvvəllərində bu termin daha çox Azərbaycanda köçəri maldarlıqla məşğul olan əhali üçün, "köçərilər" sözünün qarşılığı olaraq istifadə edildi.<ref name="Sakinat"/>{{Kitab3
|müəllif = {{link-interwiki|az=Sakinat Hacıyeva|az_mətn=Гаджиева С. Ш.|başqa_dil=ru|başqa_dildə_başlıq=Гаджиева, Сакинат Шихамедовна}}
|başlıq = Дагестанские терекеменцы: XIX - начало XX в
|том =
|nəşriyyat = Наука
|il = 1990
|страницы = 8-9
|isbn = 5020167614, 9785020167612
}}{{oq|ru|Азербайджанцы как народ сложились в результате длительного исторического развития, постепенной консолидации местных древних племён (албанцев, удинов, каспиев, талышей и др.) с пришлыми в разные периоды тюркоязычными племенами&nbsp;— гуннами, огузами, кыпчаками и&nbsp;т.&nbsp;д.,&nbsp;— и, по существующему в науке мнению, смена коренных языков населения тюркским разговорным языком здесь относится к XI—XIII&nbsp;в. В свою очередь, тюркоязычные племена были довольно пёстрыми по своим этническим компонентам, объединяя множество других, отчасти более древних племён, впоследствии участвовавших в этногенезе не только азербайджанцев, но и целого ряда других тюркоязычных народов. Надо полагать, что в этнической истории Азербайджана оставили заметный след и оседавшие в Южном Азербайджане племена каракоюнлу («чёрнобаранные») и аккоюнлу («белобаранные»), в государства которых в XV&nbsp;в. входили «азербайджанские земли к югу от Кубы»}}</ref>
*[[Alpavut oymağı]]. Azərbaycanda bir çox Alpaut kəndi var.