"Azərbaycan mədəniyyəti" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

== Azərbaycanda yaşayan xalqların mədəniyyəti ==
=== Türk tayfaları ===
{{main|Azərbaycan el və oymaqları}}
{{Şəkillər albomu
| alt yazı =
}}{{oq|ru|Азербайджанцы как народ сложились в результате длительного исторического развития, постепенной консолидации местных древних племён (албанцев, удинов, каспиев, талышей и др.) с пришлыми в разные периоды тюркоязычными племенами&nbsp;— гуннами, огузами, кыпчаками и&nbsp;т.&nbsp;д.,&nbsp;— и, по существующему в науке мнению, смена коренных языков населения тюркским разговорным языком здесь относится к XI—XIII&nbsp;в. В свою очередь, тюркоязычные племена были довольно пёстрыми по своим этническим компонентам, объединяя множество других, отчасти более древних племён, впоследствии участвовавших в этногенезе не только азербайджанцев, но и целого ряда других тюркоязычных народов. Надо полагать, что в этнической истории Азербайджана оставили заметный след и оседавшие в Южном Азербайджане племена каракоюнлу («чёрнобаранные») и аккоюнлу («белобаранные»), в государства которых в XV&nbsp;в. входили «азербайджанские земли к югу от Кубы»}}</ref>
*[[Alpavut oymağı]]. Azərbaycanda bir çox Alpaut kəndi var.
 
=== Yerli xalqlar ===
XVII–XVII əslərdə axvaxlar hal-hazırkı [[Zaqatala rayonu]]nda yerləşmişdilər.<ref>Лугуев С. А. Ахвахцы // Народы Дагестана / Отв. ред. С. А. Арутюнов, А. И. Османов, Г. А. Сергеева. — М.: «Наука», 2002. — С. 159. — ISBN 5-02-008808-0.</ref> Azərbaycandakı axvaxlar şimal axvax ləhcəsi ilə danışırlar. Avar dili ilə birlikdə, rus, azərbaycan və qumuq dilləri də danışılır, yazı da isə avar dili istifadə edilir.<ref>Коряков Ю. Б. Атлас кавказских языков. — М.: Пилигрим, 2006. — С. 29.</ref>