"Musa ibn Bəşşar Şəhavət" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
 
Fars və türk dilləri öz yerlərini almaqdan ötrü ağır mübarizə yolu keçməli olmuşlar. [[Türk dilləri]]nin vəziyyəti daha pis idi. Çünki onun rəqabət apardığı fars və ərəb dilləri çoxəsrlik yazı ənənələri qazanmışdı. Bundan da əlavə həmin dillər zərdüştilik və müsəlmanlıq kimi iki böyük dinin dilləri idilər.
 
Ehtimal olunur ki, türklər islamı qəbul etməzdən əvvəl [[Ahura MazdaHörmüzd]]yaə sitayiş edərək, farsdilli tayfalarla ünsiyyət saxlamış və müəyən mənada fars dillərindən, yaxud da dialektlərindən birində danışa bilmişlər. Buna görə də "farsi" ([[fars dili]]) ilə [[ərəb dili]] rəqabətə girişərkən türklər birincinin tərəfində durmuşdular. [[Orta Asiya]] və [[Azərbaycan]]da məşhur farsdilli poetik məktəblər meydana çıxmışdır. Bununla eyni zamanda fars və ərəb dillərindən geri qalmayan türkdilli ədəbiyyat da yaranmağa başlayır. XVII-XIX əsrlərə qədər [[Bağdad]]dan [[Dehli]]yə qədər geniş bir ərazidə türk dili əyan-əşrəfin danışıq dili və hərbi təlimatlar dili kimi işləkliyini qoruyub saxlamışdır. Buna baxmayaraq, hələ uzun müddət Azərbaycan alim və şairləri öz əsərlərini türk dili ilə yanaşı olaraq fars və ərəb dillərində də yaratmışlar.
 
VII əsrin sonu-VIII əsrin əvvəllərində yazıb-yaratmış ərəbdilli Azərbaycan şairləri arasında ən görkəmli yeri Musa Şəhavat tutur. Onun atasının adı Bəşşar idi. Şairin təxəllüsü barədə bir neçə fikir mövcuddur. [[Ərəb dili]]ndə "Şəhavar" sözü "xəsis" anlamına gəlir. Eyni zamanda bu söz həm də "şirniyyat" mənasını verir. Bir ehtimala görə, Musa şirniyyat alveri etmişdir. Başqa bir ehtimala görə, o, həddən artıq xəsis olmuş və kimdəsə yeməli şey, gözəl paltar, cins at və s. görən kimi həmin şeyə gözü düşmüşdür. Lakin tarixi mənbələrə əsasən, məlumdur ki, Musa tez-tez vətəni [[Azərbaycan]]a gedib-gələr və oradan satmaq üçün şəkər və şirniyyat məhsulları gətirərmiş. Çox güman ki, o, "Şəhavat" təxəllüsünü də bununla əlaqədar almışdır.
2.429

edits