"Qafqaz Universiteti (Azərbaycan)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

k (təmizləmə using AWB)
 
Universitetin nəzdində Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu da fəaliyyət göstərib.
== Tərcümə bölməsi ==
[[Tərcümə]] (İngilis dili) bölməsinin məqsədi müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq ictimai-siyasi, iqtisadi, elmi-texniki, ədəbi və mədəni mövzularda tərcümə fəaliyyətini həyata keçirəcək peşəkar mütəxəssislər hazırlamaqdır. Bölmənin tədris planı və fənn proqramları hazırlanarkən bir sıra xarici ölkələrin və Azərbaycanın müvafiq ixtisas sahəsində əldə olunmuş zəngin təcrübəsi nəzərə alınmışdır. Kadr hazırlığı zamanı tələbələrə yiyələndikləri ixtisas üzrə lazımi nəzəri və praktiki biliklərlə yanaşı, müasir kompüter texnologiyalarının, əlavə iki dilin öyrədilməsinə və müasir elmi dünyagörüşün, davranış qaydalarının, estetik zövqün aşılanmasına xüsusi diqqət yetirilir. Tələbələrimiz İngilis və Azərbaycan dili ilə yanaşı, 3 il boyunca Alman dili tədrisi də almaq imkanına sahibdir.<ref>[http://ti.qu.edu.az/ Qafqaz Universiteti Tərcümə bölməsinin rəsmi saytı.]</ref>
 
Dörd illik programımız ilk iki ilində, dil qabiliyyətlərinin inkişafı, İngilis ve Azərbaycan dil quruluşlarının və mədəniyyət fərqlərinin öyrənilməsi və tərcümə prosesinə istiqamətlənmiş fəaliyyətlərin qiymətləndirilməsi istiqamətində dərslər verilir. Son iki ildə isə daha çox tətbiqi tərcümə proseslərinə üstünlük verilir.
 
[[Qafqaz Universiteti]]nin Pedagoji fakültəsi nəzdində fəaliyyət göstərən Tərcümə (ingilis dili) bölməsi digər bölmələrlə müqayisədə gəncdir. Adı çəkilən fakültə tərkibində fəaliyyət göstərən digər bölmələr müəyyən uğurlar əldə etdikdən və ildən ilə böyüyən universitetdə yeni bölmələr açılma zərurəti ortaya çıxdıqdan sonra 2004-2005 tədris ilində Tərcümə bölməsi açıldı. Nəzərə alsaq ki, Qafqaz Universiteti ölkə və dünyada cərəyan edən hadisə və fəaliyyətləri daima izləyir və diqqət mərkəzində saxlayir, belə vəziyyətdə Tərcümə (ingilis dili) bəlməsinin açılması heç də təsadüfi deyil. Globallaşan dünyada Azərbaycanın öz həqiqətlərini bəyan etməklə beynəlxalq məkana inteqrasiyası mərhələsində tərcümə və tərcüməçilər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan təhsilinə və eləcə də cəmiyyətinə böyük töhfələr verən Universitetimiz bu məsələdə də həssasiyyət göstərərək adı çəkilən bölmənin açılmasına qərar verdi. Bölmə ilk dəfə 20 tələbə ilə fəaliyyətə başladı. 2007-2008 tədris ilində [[Azərbaycan Univeristetləri]] arasında ilk dəfə Sinxron Tərcümə Labaratoriyası istifadəyə verildi. Bu hadisə bölmədə tədris alan tələbələr üçün çox əla bir fürsət oldu, çünki məhz quraşdırılmış müasir və Beynəlxalq Konfranslarda istifadə olunan cihazlıar vasitəsi ilə tələbələr gələcək karyeraları üçün lazımı savadı toplaya bilirlər. Hal-hazırda bölmənin tədris planı Təhsil Nazirliyinin qəbul etdiyi standartlar əsasında formalaşır və bölmə digər universitetlərdə fəaliyyət göstərən tərcümə kafedraları ilə sıx əlaqə qurur. Hal-hazırda bölmədnin ştatında iki [[filologiya]] elmləri üzrə [[fəlsəfə]] doktoru və 3 müəllim fəaliyyət göstərir. Bəzi dərslər isə saat hesabı əsasında ştatda olmayan müəllimlər tərəfindən keçiliri. 2011-2012 tədris ilində bölmədə tədrisə başlayan tələbələrin danışıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün ABŞ vətəndaşı olan mütəxəssis də fəaliyyətə başladı. Hal-hazırda bölmədə 100-dən yuxarı tələbə tədris alır. Onların gələcəkdə müxtəlif sahələrdə işləyə bilməsini təmin etmək üçün “Yazılı mətnin tərcüməsi”, “Şifahi mətnin tərcüməsi”, “Peşəkar tərcümənin əsasları”, “Audio-Vidyo materyalların tərcüməsi”, “Rəsmi sənədlərin və yazıların tərcüməsi”, “Tibbi mətnlərin tərcüməsi”, “Ədəbi mətnlərin tərcüməsi” kimi dərslərə geniş yer verilir.
 
== Xarici əlaqələri ==