"AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

 
* Freym nəzəriyyəsi-veyvlet analiz və tətbiqləri;
* Maliyyə (risk və ya aktuar) riyaziyyatı, obrazların tanınması.
===Tətbiqi Riyaziyyat şöbəsi===
Tətbiqi Riyaziyyat şöbəsi [[Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası]] Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun şöbəsidir. Rəhbəri: fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,  prof. [[Qabil Əliyev|Qabil Q. Əliyev]]. İşçi sayı: 6 nəfər
 
Tətbiqi Riyaziyyat şöbəsi 2007-ci ildə yaradılıb.
 
Fəaliyyət istiqamətləri:
* Struktur elementlər arasinda qarşılıqlı quvvələri nəzərə almaqla, armirlənmiş cisimlərin (kompozitlərin) fiziki-riyazi nəzəriyyəsini yaratmaqla;
* Polimer və kompozit materiallarda fiziki – kimyəvi xəssələrin dəyişməsini nəzərə almaqla mexanika problemlərini araşdırmaq;
* Fiziki mühütlərin, özəlliklə qravitasiyon və elektromaqnit mühütlərin, bərk çisimlərin və mayelərin xəssələrinin dəyişmələrinin qarşılıqlı təsirini nəzərə almaqla, nərəri əsasını yaratmaq;
* Tibbi diaqnostikanın riyazi üsulları-kəskin zəhərlənmələrdə tibbi diaqnostikanın riyazi-informasiya texnologiyalarının işlənilməsi, verilənlərin sistemli analizi.
 
== Jurnallar ==