"Daşınmaz əmlak" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

3.948 bayt əlavə edildi ,  3 ay öncə
== Mülkiyyət müxtəlif şərhlərlə mürəkkəb bir hüquqi termindir ==
Müxtəlif [[hüquq normaları]]nda, əhatə dairəsindən asılı olaraq, bu anlayış müxtəlif mənalarda istifadə edilə bilər. Kollektiv və tərkibində müxtəlifdir. Mülkiyyət ayrı bir şey kimi və ya maddi dəyərlərin müəyyən bir birləşməsi kimi qəbul edilə bilər. Başqa bir mənada, bu müddət mülkiyyət hüquqlarını da əhatə edə bilər . [[Vərəsəlik]] qanununda, "mülkiyyət" anlayışı yalnız maddi dünyanın və qanunun obyektlərini deyil, vəsiyyətçinin öhdəliklərini də əhatə edir. İndiyə qədər hüquqi ədəbiyyatda mülkiyyət haqqında vahid bir anlayış yoxdur. Buna baxmayaraq, bir çox tədqiqatçı, o cümlədən V. A. Lapaç bu terminin ən əhatəli tərifini dəstəkləyir. Onların fikrincə, təbiətə və insan fəaliyyətinə (o cümlədən intellektual) müəyyən qiymətləndirmə ilə verilmiş və məhsula çevrilən hər hansı bir məhsul, habelə onlarla bağlı yaranan hüquq və əmlak öhdəlikləri daxil edilməlidir. Yuxarıdakıları ümumiləşdirərək ümumiləşdiririk. Mülkiyyət - bu maddi şeyləri (o cümlədən) əhatə edən vətəndaş hüquqlarının əsas obyekti [[qiymətli kağızlar]] və [[pul]], intellektual işin nəticələri və digər qeyri-maddi faydalar, habelə mülkiyyət hüquqları və əmlak öhdəlikləri<ref>{{cite web |url =https://mamipizza.ru/az/raznoe/ponyatie-nedvizhimosti-otlichiya-nedvizhimogo-imushchestva-ot.html |archiveurl = |archivedate = 2020-09-13 |title =Daşınmaz əmlak anlayışı, daşınmaz əmlak ilə daşınar arasındakı fərq. Daşınar və daşınmaz əmlak: nümunələr, fərqlər |author = |date = |publisher =nedvijimost.ru |accessdate = 2020-09-13 |language =az }}</ref>.
 
== Əmlakın qiymətləndirilməsi ==
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi ən geniş yayılmış qiymətləndirmə fəaliyyət növlərindən biridir və bir obyektin dəyərinin müəyyənləşdirilməsini əhatə edir. Eyni zamanda, bir neçə növ dəyər müəyyən edilir, praktikada ən çox yayılmışdır: bazar, ləğv, bərpa, əvəzetmə və s.
 
=== Bazar dəyəri ===
Bazar dəyəri müəyyən bir bazarda bir obyektin dəyərini xarakterizə edir, eyni zamanda bazar dəyərinin bütün lazımi məlumatlara sahib olan ehtiyatlı bir alıcının obyekti əldə edəcəyi xərc olduğunu düşünmək lazımdır. Bir qayda olaraq, bu dəyər satqı-satqı əməliyyatlarında, bir obyektin girov qoyulmasında, icarə ödənişlərinin təyin edilməsində və s.
 
Bu xərc, adi bir insan üçün qiymətləndirmə üçün ən vacibdir, çünki əməliyyatların mümkün olduğu real üstünlük qiymətini əks etdirir.
Bazar qiymətinin formalaşmasında bir neçə amil rol oynayır:
 
* İqtisadi. Yaşayış səviyyəsindəki artım və qənaətlərin ortaya çıxması tələbin artmasına səbəb olur — çünki daşınmaz əmlak qənaətin ən etibarlı və mühafizəkar yolu hesab olunur<ref>{{cite web|url=https://www.investopedia.com/terms/r/realestate.asp|title=What Is Real Estate?|author=James Chen|date=May 2, 2019|website=investopedia.com|accessdate=May 13, 2019}}</ref>
* Bank kreditləşməsinin inkişafı — daşınmaz əmlak alıcılarının ödəmə qabiliyyətini azaldır və sayında artım yaradır, bu da məhdud təkliflə birlikdə “aşağıdan” qiymətə güclü təzyiq yaradır.
* Məhdud tədarük — müasir şəhərlər şəraitində tikinti üçün yer tapmaq çətindir, bu da inşaatın aşağı sürətinə gətirib çıxarır və sosial proqramların (növbə siyahısında olan insanlar üçün mənzil, hərbi xidmət və s.) Həyata keçirilməsinin zəruriliyi ilə birlikdə tədarük çatışmazlığı yaradır<ref name="ReferenceA">"Real estate": Oxford English Dictionary online: Retrieved September 18, 2011</ref>.
* Əhalinin ənənəvi mənzil problemləri — Rusiyada çox sayda əhali, dar mənzil şəraitində və ya kirayə mənzillərdə yaşayır, bu da bank kreditləşməsinin inkişafı və yaşayış səviyyəsinin artması ilə birlikdə tələbin artmasına və nəticədə qiymətlərin artmasına səbəb olur.
* İnfrastruktur amili — Rusiya güclü mərkəzləşmə ilə xarakterizə olunur. Yüksək həyat səviyyəsinə yalnız böyük şəhərlərdə nail olmaq mümkündür ki, bu da əhalinin mərkəzləşmə səviyyəsini artırır və bu şəhərlərdə mənzilə olan tələbatı formalaşdırır. Bundan əlavə, zəif nəqliyyat infrastrukturu, böyük nəqliyyat mərkəzlərindən kənarda mənzil tikintisinin inkişafına mane olur.
* Yetkin bir kirayə bazarının olmaması — Rusiyada daşınmaz əmlak kirayəsi bazarı, açıq şəkildə yazılmış qanunvericilik bazası olmadan, yarımçıq qalmış bir hüquqi bazaya sahibdir. Nəticə etibarilə, istehlakçılar hər vasitə ilə tələb yaradaraq kirayəçilər sinfindən hüquqları daha yaxşı qorunan sahiblər sinfinə keçməyə çalışırlar<ref>{{cite web|title=Title 16. Conservation; Chapter 1. National Parks, Military Parks, Monuments, and Seashores; Minute Man National Historical Park|url=http://definitions.uslegal.com/r/residential-property/|publisher=US Legal}}</ref>.
* Psixoloji amil — bir alış qərarı verərkən alıcılar mövcud qiymət səviyyələrinə görə variantları müqayisə edirlər. Və "bahalı" / "ucuz" anlayışı, müəyyən bir əmlak üçün orta bazar qiymətlərinin təsiri altında formalaşır. Yəni bir əmlak oxşar obyektlər üçün orta bazar qiymətindən yüksəkdirsə, o zaman "bahalı", daha aşağıdırsa, "ucuz" olur. Bu vəziyyətdə mülkün mütləq deyil, nisbi dəyəri nəzərə alınır.
 
== İstinadlar ==