"Gənclər və İdman Nazirliyi (Azərbaycan)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
}}
 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin [[26 iyul]] [[1994]]-cü il tarixli, 179 saylı fərmanı və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin [[26 iyul]] [[1994]]-cü il tarixli, 861 saylı qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi yaradılmışdır.
 
==Nazirliyin vəzifləri==
 
* müvafiq sahədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda normativ tənzimləməni həyata keçirmək;
* dövlət proqlamlarının və inkişaf konsepsiyalarının həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təmin etmək;
* icra hakimiyyəti orqanlarının və qeyri*hökumət təşkilatlarının müvafiq sahə ilə bağlı fəaliyyətini əlaqələndirmək;
* Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təmin etmək;
* müvafiq sahədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
* qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla müvafiq sahədə elmi*texniki nailiyyətlərin həyata keçirləməsini, habelə elmi tədqiqat işlərinin aparılmasını və onların nəticələrinin təcrübədə tətbiq edilməsini təmin etmək;
* yerlərdə müvafiq sahənin inkişafı ilə bağlı aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən prespektiv planların işlənib hazırlanmasında iştirak etmək;
* qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin qorunması üçün zəruri tədbirlər, habelə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhlükəsizlik tədbirləri görmək;
* öz fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını təmin etmək;
* müvafiq sahə üzrə vahid informasiya sistemini yaratmaq;
* müvafiq sahəni işıqlandıran televiziya və radio verlişlərinin layihələrini hazırlayıb həyata keçirmək;
* müvafiq sahəyə ayrılan büdcə vəsaitləri, kreditlər, qrantlar və digər maliyyə vəsaitlərindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;
* müvaiq sahədə kadr hazırlığını təmin etmək, mütəxəssislərin beynəlxalq təcrübəyə yiyələnməsinə şərait yaratmaq;
* ümumbəşəri və milli dəyərlərə, demokratik cəmiyyətin qurulması yolunda qarşıda duran məsələlərə dair gənclərin, o cümlədən tələbələrin diskussiya klublarını təşkil etmək;
* gənclərin təhsil və sosial problemlərinin həllinə öz səlahiyyətləri çərçivəsində yardım etmək, onlar üçün yaradıcı mühitin formalaşdırılmasına köməklik göstərmək, bu məqsədlə sərgilər, festivallar, konsertlər, tamaşalar təşkil etmək;
* müasir idarəetmənin və bazar iqtisadiyyatının əsaslarının gənclər tərəfindən öyrənilməsində, istehsalın səmərəli təşkili, sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, o cümlədən fermer təsərrüfatlarının yaradılmasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə metodik məsləhətlərin verilməsini işini təşkil etmək;
* gənclərin hüquqlarının qorunması və sosial müdafiəsi sahəsində aidiyyəti icta hakimiyyəti orqanları və qeyri*hökumət təşkilatları ilə birgə iş aparmaq, gənclərin işlə təmin olunmasına şərait yaratmaq;
* əlil, xüsusilə də müharibə əlil olan gənclərin problemlərinin aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həll edilməsi məqsədi ilə müvafiq vəsadətlər qaldırmaq;
* gənc ailələrin sosial, məişət problemlərinin aradan qaldrılmasına dair aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları qarşısında məsələlər qaldırmaq, proqramlar hazırlamaq və digər zəruri tədbirlər görmək;
* gənclərin narkomaniya, cinayətkarlıq və digər zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdıraraq sağlam həyat tərzinə uyğun yetişdirmək üçün öz səlahiyyətləri daxilində profilaktik tədbirlər görmək, bu məqsədlə aidiyyəri icra hakimiyyəti orqanları və qeyri*hökumət təşkilatları tərəfindən keçirilən tədbirlərdə yaxından iştirak etmək;
* tələbə gənclərin dövlət quruculuğu prosesində və ölkənin ictimai*siyasi həyatında iştirakına, onların yaradıcılıq potensialının üzrə çıxarılmasına dair aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları ilə birgə müvafiq proqramlar hazırlayıb həyata keçirmək;
* şəxsiyyətin harmonik, hərtərəfli inkişafı, gənclərin əməyə, Vətəni müdafiəyə hazırlanması, onların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi, asudə vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsi sahəsində bədən tərbiyəsinin və idmanının rolunun axtarılmasına dair tədbirər görmək;
* ölkədə bədən tərbiyəsi və idmanın təşviqini və təbliğini təmin etmək;
* tədris müəssisələrində və məktəbəqədər tərbiyə bədən tərbiyəsi və idman vasitəsilə uşaqların, məktəblilərin və tələbələtin sağlamığının qorunmasını və möhkəmlənməsini təmin etmək, belə müəssisələrdə uşaq və yeniyetmələrin fiziki hazırlığı üzrə normativləri hazırlamaq;
* ölkədə uşaq*gənclər idman və ixtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları uşaq*gənclər idman məktəbləri şəbəkəsini yaratmaq, fəaliyyətlərini istiqamətləndirmək, koordinasiya etmək, idman məktəbləri üçün nümunəvi tədris proqram və planlarını hazırlamaq və təsdiq etmək;
* əlil olan gənclərin bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olanları, idman yarışlarında iştirak etmələri üçün əlverişli şərait yaratmaq, belə gənclər arasında ölkə və beynəlxalq idman yarışlarını, o cümlədən Paralimpiya və Surdolimpiya Oyunlarını, Ümumdünya Xüsusi Olimpiya Oyunlarını təşkil etmək və bu yarışlarda əlil idmançıların iştirakını təmin etmək;
* qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus olan yarış məqsədli, xüsusi idman təyinatlı mexaniki nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatını və onların dövlət texniki baxışını həyata keçirmək;
* əhalinin sağlam həyat tərzinə cəlb olunmasını və bədən tərbiyəsi və idman qurğularından və avadanlıqlarından səmərəli istifadə edilməsini təmin etmək məqsədi ilə belə qurğular və avadanlıqlardan istifadə edilməsinin norma və qaydalarının hazırlanmasını təşkil etmək;
* idman növləri üzrə ölkə və beynəlxalq miqyaslı yarışların və təlim*məşq toplanışlarının təqvimini təsdiq etmək və həyata keçirilməsini təmin etmək;
* idman yarışlarının qaydalarını, ənənəvi və yeni idman növləri üzrə için təşkilini və aparılmasını tənzimləyən metodik, normativ sənədləri təsdiq etmək;
* ölkədə mövcud olan idman növlərinin reyestrini hazırlayıb təsdiq etmək;
* idman növləri üzrə yığma komandaların maddi*texniki təchizatını təmin etmək, tərkibini və məşqçilərini təsdiq etmək, hazırlığını təşkil etmək, və bu komandaların beynəlxalq yarışlarda, dünya və Avropa çempinotları və birinciliklərində, Milli Olimpiya Komitəsi ilə birlikdə Olimpiya Oyunlarında iştirakını təmin etmək, aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları, hüquqi şəxslər, habelə qeyri*hökumət təşkilatları, o cümlədən bütün idman məktəbləri və Olimpiya hazırlığı mərkəzləri şəbəkəsinin inkişafını əlaqələndirmək onlara metodik tövsiyələr vermək;
* yığma komandaların tibbi*bioloği və elmi*metodiki üzrə kompleks tədbirlərin hazırlanmasına, habelə bütün idman növləri üzrə elmi qrupların yaradılmasına, onların fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək;
* idman növləri üzrə Azərbaycan rekordlarını təsdiq etmək, dünya və Avropa rekordlarının təsdiq edilməsinə dair sənədləri müvafiq beynəlxalq idman təşkilatlarına təqdim etmək;
* bədən tərbiyəsi və idman sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların, əhalinin, xüsusilə də idmançıların idman təyinatlı avadanlıq və geyimlərə olan tələbatını öyrənmək, onların istehsalının və ya əldə edilməsinin təşkilinə köməklik göstərmək;
* qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bədən tərbiyəsi və idman işçiləri üçün dərəcələr haqqında əsasnamələri, həmçinin məşqçi*müəllimlərə, təlimatçı*metodistlərə ixtisas dərəcələrinin verilməsi haqqında əsasnamələri hazırlamaq və təsdiq etmək;
* olkədə idman sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri*hökumət təşkilatlatını, o cümlədən federasiyaları və digər qurumları öz səlahiyyətləri daxilində akkreditə etmək;
* əhaliyə idman*sağlamlıq xidmətinin göstərilməsi sahəsində normativləri hazırlayıb təsdiq etmək;
* ümumdünya antidopinq hərəkatında fəaliyyət göstərmək və idmanda dopinqə qarşı mübarizə tədbirlərini həyata keçirmək;
* Nazirliyin strukturuna daxil olan qurumların maddi*texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və inkişafına dair, habelə Nazirliyin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair, habelə Nazirliyin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində öz səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görmək;
*Nazirliyin fəaliyyəti ilə bağlı olan ərizə və şikayətlərə baxmaq və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlət görmək;
* fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutlmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
 
==Nazirliyin hüquqları==
 
* müvafiq sahəyə aid olan qanunvericilik aktlarının layihəsini hazırlamaq və ya onların hazırlanmasında iştirak etmək:
* müvafiq sənədə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərinə dair təkliflər vermək;
* müvafiq sahə üzrə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrə tərəfdar çıxması barədə təşəbbüslə çıxış etmək;
* öz səlahiyyətləri daxilində müvafiq sahəyə investisiyaların cəlb olunmasıma dair təkliflər vermək;
* müvafiq sahə üzrə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan belə məlumatları (sənədləri) almaq;
* qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq beynəlxalq təşkilatlara, xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə əməkdaşlıq etmək, xarici dövlətlərin müvafiq təcrübəsini öyrənmək;
* müvafiq sahə üzrə beynəlxalq miqyaslı tədbirlərin keçirilməsinə dair təkliflər vermək;
* fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun rəy vermək, təhlillər və ümumiləşdirmələr aparmaq, analitik materiallar hazırlamaq, tədqiqatlar aparmaq, təkliflər vermək;
* bu məqsəd üçün nəzərdə tutlmeş vəsaitlər dairəsində müvafiq sahə üzrə mütəxəssislərin hazlrlanması və ixtisasının artırılması üçün tədbirlər görmək;
* müvafiq sahədə müxtəlif treyninq, kurs, seminar və digər tədbirlər təşkil etmək;
* müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada öz fəaliyyətinə cəlb etmək;
* qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər buraxmaq, internet saytı yaratmaq və ondan istifadə etmək;
* qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə tövsiyyələr, təlimatlar və digər normativ sənədlər hazırlamaq və təsdiq etmək;
* gənclərin, xüsusilə də gənc ailələrin mövcud sosial*məişət problemlərini təhlil etmək və onların aradan qaldırılmasına dair təkliflər vermək;
* bədən tərbiyəsi və idmanin inkişafının əsas istiqamətlərinin kompleks təhlilini və proqnozlaşdırılmasını həyata keçirmək;
* uşaq-gənclər idman və ixtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları uşaq-gənclər idman məktəblərindən statistik hesabatları toplamaq, təhlil etmək və aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim etmək;
* fəxri idman adlarını vermək, bədən tərbiyəsi və idman sahəsindəki işçiləri, fəallar, habelə idman klubları və təşkilatlarının nümayəndələrini mükafatlandırmaq, «Azərbaycan Respublikasının əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi» fəxri adının, orden və medalların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdimat vermək;
* fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər hüquqları həyata keçirmək.
 
==Xarici keçidlər==
2.715

edits