"Gənclər və İdman Nazirliyi (Azərbaycan)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

* Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri daxilində təmin etmək;
* müvafiq sahədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
* qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla müvafiq sahədə elmi*-texniki nailiyyətlərin həyata keçirləməsini, habelə elmi tədqiqat işlərinin aparılmasını və onların nəticələrinin təcrübədə tətbiq edilməsini təmin etmək;
* yerlərdə müvafiq sahənin inkişafı ilə bağlı aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən prespektiv planların işlənib hazırlanmasında iştirak etmək;
* qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin qorunması üçün zəruri tədbirlər, habelə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhlükəsizlik tədbirləri görmək;
Anonim istifadəçi