"Nəriman Əbdülrəhmanlı" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

==Yaradıcılığı==
N. Əbdülrəhmanlının ilk publisistik yazıları 80-ci illərdə çap olunub. 80-ci illərdə hekayələri, 90-cı illərdə povestləri, 2000-ci illərdə romanları işıq üzü görüb.
О 80-ciillərin axırlarından kinopublisistika və kino tarixi ilə ciddi məşğul olub, 4 cildlik “Azərbaycan kino sənəti tarixi” monoqrafiyasını yazmaqla yanaşı, qələmə aldığı ssenarilər üzrə bədii və sənədli kinofilmlər çəkilib, 2001-2003-cü illərdə isə «Lider» televiziyasında silsilə sənədli filmlərin yaradılmasında iştirak edib. O 1991-1993-cü illərdə “Gümüş Aypara” Beynəlxalq Aşqabat kinofestivalının Azərbaycan üzrə icraçı direktoru кimi fəaliyyət göstərib. N.Əbdülrəhmanlı 80-ci illərdən folklor araşdırmaları aparmaqla yanaşı, bir çox aşıq və şairlərin yaradıcılığını toplayıb, kitab halında nəşr etdirib, onlarla kitabın tərtibçısi və redaktoru olub. О, еyni zamanda 80-ci illərdən bədii tərcüməylə ciddi və ardıcıl məşğul olur, gürcü, rus və türk dillərindən dünya ədəbiyyatı nümunələrini dilimizə çevirib. 10 cildlik "Dünya nəsrindən seçmələr" antologiyasıhazırlayıbantologiyası hazırlayıb. 2006-cı ildə yaradıcılığına görə Beynəlxalq Sənət Mükafatına, 2011-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Qızıl kəlmə” - “Şans” mükafaına layiq görülüb. “Yalqız” romanı 2010-ci ildə Milli Kitab Mükafatının ilk onluğuna daxil olub, “Yolsuz” romanı isə 2011-ci ildə üçüncü mükafatamükafat layiq görülübalıb. 2018-ci ci ildə Azərbaycan Yaradıcılıq Fondunun "Ədəbiyyat adamı" mükafatınaadını layiqqazanıb görülüb , 2020-ci ildə Avrasiya Yazarlar Birliyinin VI Beynəlxalq Mahmud Kaşğarlı hekayə müsabiqəsinin qalibi olub. Əsərləri türk, rus, ərəb, gürcü, bolqar, fransız və ingilis dillərinə tərcümə olunub. "Könül elçisi" romanı, Türkiyədə və İranda nəşr edilib. İstefada olan mayor, [[Birinci Qarabağ müharibəsi]]ninmüharibəsinin veteranıdır. 1998-ci ildən AYB-nin uzvü, 2004-2014-cü illərdə AYB İdarə Heyətinin üzvü olub. 2014-cü ildə AYB sıralarını tərk edib.
 
=== Çap olunmuş kitabları ===
*Qaraçöp (ensiklopedik topıu). Bakı, "Qanun" nəşriyyatı, 2019, 880 səh., 500 nüsxə.
*Ş.Rustaveli. Pələng dərisi geymiş cəngavər (Poema). Tərcümə edən R.Sadıqlı. Bakı, "Qanun" nəşriyyatı, 2020, 384 səh., 500 nüsxə.
*Həsən Seyidbəyli: Şəxsiyyət və yaradıcı. Məqalələr toplusu. Bakı, "Qanun" nəşriyyatı, 2020, 312 səh., 300 nüsxə.
 
=== Ssenarisi əsasında çəkilən sənədli və bədii filmlər ===
=== Çapa hazır kitablar ===
 
*“İlğım” (tarixi roman)
*«Аzərbaycan kino sənəti tarixi» (4 cilddə).
*“İşığın portreti» (qələm adamlarının portretləri).
*«İşığa doğru» (sənət adamlarının portretləri).
*«Dörd mavi stul» (Dünya nəsrindən seçmələr).
*“XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində rus fəlsəfi fikri”.
*"Dünya nəsrindən seçmələr" (10 cilddə)
*Elif Şafak. "Ustam və mən" (roman)
*İtaliya ədəbiyyatı antologiyası.
*Yapon ədəbiyyatı antologiyası.
*Latın Amerikası ədəbiyyatı antologiyası.
*Skandinav ədəbiyyatı antologiyası.
*Аvstriya ədəbiyyatı antologiyası.
*Polyak ədəbiyyatı antologiyası.
*Norveç ədəbiyyatı antologiyası
*Gürcü ədəbiyyatı antologiyası (2 cilddə)
*Borçalı ədəbi antologiyası
*Səksənincilər antologiyası (2 cilddə)
*Səksənincilər (seçmə povestlər)
 
=== Çəkilməmiş bədii və sənədli film ssenariləri ===
Anonim istifadəçi