"Kolbun təcrübəli öyrənmə nəzəriyyəsi" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Redaktənin izahı yoxdur
Teqlər: Geri qaytarıldı Vizual redaktor
 
== Təcrübəli öyrənmə periodu ==
Öyrənmə periodu konkret təcrübə, reflektiv müşahidə, mücərrəd konseptləşdirmətəsəvvür və aktiv təcrübələr mərhələsini əhatə edir. Bu metoddan istifadə edən şəxs period boyunca irəlilədikcə təsirli nəticə əldə edir. Öyrənən şəxs məntiqə uyğun olaraq periodun istənilən bir məhələsindən qoşularaq onu davam etdirə bilər.<ref name=":0">McLeod, S. A. (2013). Kolb - Learning Styles</ref>
 
İlk mərhələ öyrənən şəxsin yeni bir anlayışla qarşılaşdığı və ya bildiyi bir anlayışı təkrar mənimsədiyi zaman ortaya çıxan konkret təcrübədir. Daha sonrakı mərhələ olan reflektiv müşahidə mərhələsində isə öyrənən şəxsin fərdi təcrübələri ön plana keçir. Üçüncü mərhələdə isə öyrənən şəxs öyrəndiyi anlayışdan ikinci mərhələdəki əks olunan düşüncələrə əsaslanaraq yeni fikirlər formalaşdırır. Sonrakı mərhələ olan aktiv təcrübələr mərhələsində isə öyrənən şəxs ilk üç mərhələdəki mənimsədiklərini davamlı olaraq tətbiq edir və tədricən uyğunlaşdırır. Davamlı olaraq dövr edə bilən bu period qısa və uzun bir müddət ərzində baş verə bilir.<ref>Atherton J S (2013) Learning and Teaching; Experiential Learning</ref>
 
== Kolbun öyrənmə üslubları ==
Kolbun nəzəriyyəsinin metodları iki əsas bünövrəyə söykənir: bir şəxsin məlumatı necə başa düşməsi və necə emal etməsi. Bu məlumatlar daha sonra mücərrəd təcrübə və ya mücərrəd konseptləşdirmətəsəvvür olaraq təsnif olunur və aktiv təcrübələr ya da reflektiv müşahidə ilə emal edilir.<ref>Lu, Hong; Gong, Shu-Hong; Clarke, Bruce. "The Relationship of Kolb Learning Styles, Online Learning Behaviors and Learning Outcomes". ''Journal of Educational Technology and Society''. '''10''': 187–196. JSTOR jeductechsoci.10.4.187.</ref>
 
'''Fərqliləşdirmə:''' Bu cür öyrənmə üslubuna sahib olan fərdlər hadisələrə fərqli perspektivlərdən yanaşırlar. Onların güclü təsəvvür qabiliyyətləri və incəsənət ruhları olur. Bu üsluba sahib olan şəxslər qrup halında işləməyə üstünlük verir, rəylərə açıqfikirli yanaşır və fərqli mədəniyyətə aid olan insanlara qarşı geniş maraqlara sahib olurlar.
 
'''Özününküləşdirmə:''' Bu cür öyrənmə üslubuna sahib olanlar yaxşı və dəqiq məlumatlara üstünlük verir, verilən məlumatı məntiqi olaraq formalaşdırır və analitik modellərini ortaya çıxarırlar. İnsanlardan çox anlayışlar və xülasələrlə maraqlanırlar. Bu üsluba sahib olanlar üçün mücərrəd konseptləşdirmətəsəvvür və reflektiv müşahidə uyğun ɡəlir.
 
'''Yaxınlaşdırma:''' Bir-birinə yaxınlaşaraq işləyən qruplar bu üslubda problemləri həll edir. Onlar öyrəndiklərini praktiki şəkildə tətbiq edirlər. Bununla yanaşı, onlar texniki vəzifələrə üstünlük verir və yeni düşüncələr sınaqdan keçirirlər. Onlar emosiyasız olmağa daha çox meyillənir, mücərrəd konseptləşdirmətəsəvvür və aktiv təcrübələrdən sıxlıqla istifadə edirlər.
 
'''Yerbəyer etmə:''' Bu üsluba üstünlük verən fərdlər təcrübəyə əsaslanan işlər ɡörürlər. Onlar yeni çətinliklərə maraq ɡöstərməyi və problemləri hislərə söykənərək həll etməyə üstünlük verirlər. Öyrənmək üçün konkret təcrübə və aktiv təcrübələr üstünlük verirlər.